Způsob zdění a použití bez izolací proti vlhkosti

Betonové tvárnice má jedinečnou vlastnost –v tenké stěně nevyzlíná vlhkost  výše než 3 cm, posléze vyschne. Stavitel proto používá první řadu jako izolaci proti vodě, druhá řada je vždy suchá. Na betonovém základě, pokud je pochopitelně nad terénem, se nepoužívá žádná izolace či folie proti vlhkosti pod zdivo. Je to zbytečné.Navíc se nepoužívá ani žádná svislá izolace pro suterénní zdivo. Zeď se v lepším případě před zasypáním zeminou natře zvenku gumoasfaltem, nebo napačokuje zednickou štětkou speciální cementovou směsí nepropouštějící  vlhkost. Pochopitelně se jedná o izolaci proti zemní vlhkosti, dole u paty zdi je proto drenážní roura. Izolace proti zemní vlhkosti je vždy choulostivá a vždy drahá věc. Zasypat hlínou suterénní zeď bez izolace je proto i pro mě dost těžko pochopitelná věc. Nastudoval jsem z toho důvodu řadu odpovídajících francouzských předpisů a zjistil, že je řada způsobů, jak „obranu“ proti vlhkosti dále vylepšit. Především zdvojit zeď. Vychází to z filosofie, že pokud by se stalo něco s 1. zdí, 2. zdí už vlhkost nikdy neprostoupí. Ještě lépe je udělat 1. zeď z tvárnic, které nemají plné dno a zdí může snadno cirkulovat vzduch, do kterého se předtím vypaří eventuelní zbytky vlhkosti. Takové tvárnice je sice možné snadno vyrobit, ale nikdo tak nečiní, neboť na stavbě jsou vždy k dispozici betonové hurdisky a ty nemají plná dna, jsou průchozí. 1 zeď se tedy vyzdí právě z těchto betonových hurdisek. Jsou vyrobeny stejně jako betonové tvárnice na stejném lisu, jen se za 5 minut přehodí ocelová výrobní forma, Takovou přizděnou ochranou zeď jsem však našel jen zřídka  mezi 12.000 novostavbami, co jsem doposud ve Francii navštívil.  Existuje však i speciální průchozí tvarovka proti zemní vlhkosti, která  má na krajích a uprostřed výstupky, jimiž se pouze dotýká vlastní nosné zdi. Tím je přestup eventuelní vlhkosti dále významně omezen. Zdivo vždy o tloušťce 20 cm se normálně zdí, avšak ne na maltu, ale na betonek. Přímo na stavbě se smíchá buď ručně  nebo v míchačce  (poháněné však benzínovým motorem, neboť na pár dní, co se zdí hrubá stavba, nemá cenu natahovat na stavbu provizorní proud) 500 kg  obyčej-ného písku s 1 ½ pytlem cementu, tím se zdí a je to minimálně 5x levnější než u nás, kde v obchodě stojí 40 kg malty 120 Kč, přičemž 50 kg cementu jen 145 Kč. Češi si tedy prodávají maltu dráž než cement. To by nikdo v západní Evropě neudělal, protože by to nikdo nezaplatil. Tam ostatně malta zanikla již před 50 lety. Přečtete-li tento článek až do konce, sami jistě nenajdete místo, kam by jste maltu na stavbě vůbec mohli použít. Betonové tvárnice se při zdění srážejí nasucho a rychle k sobě, nanáší se betonová malta a zalévají se pouze zámky mezi nimi. Poslední patentovaný výkřik spočívá v tom, že jsou ve dně vylisovány dva malé otvory pro palce (i betonové hurdisky mají nová držadla), takže zedník může zeď skládat rychleji a přesněji, nemusí přehmatávat. I tak je rychlost zdění naprosto neuvěřitelná ve srovnání s ČR. Zeď se zdí vždy v tloušťce 20 cm a tak tradiční zednický um zde nenalezne využití. Zdít může jednoduše prakticky každý. Pokud se zeď láme pod úhlem, můžete použít úhlovou tvarovku. Stavíte-li kruhovou zeď, použijete patentovou tvarovku pro kruhové zdění. Chytrý architekt či stavitel navrhuje již stavební dílo v délkách na ½ m či v předpokládané skladbě zdiva, aby se nemusely tvárnice ani půlit. To zdržuje. Oproti tomu rohová tvárnice má rovné pravoúhlé zakončení, aby se nemusel dohazovat roh a uvnitř je na koso čtvercový otvor bez plného dna, umožňující vložit do rohu zdi ocelovou výztuž, která po zalití vytvoří železobetonový sloupek, který extremně únosnou konstrukci dále zesílí (u nás na to doposud nikdo nepřišel,i když se to tam používá už 60 let). Geniální konstrukce umožňuje, pokud chcete, vytvořit sloupky v rozích, okolo oken i dveří, chcete-li třeba každý 12 či každý 0,5 mb jako např. při stavbě Vašeho bazénu. Konstrukce domu je tedy pevnější a kvalitnější, než se staví u nás. Navíc je možno zeď armovat snadno i vodorovně. Takto postavený dům je nejen super kvalitní, ale odolává také zlodějům, a to se na západě cení na prvním místě. Každá pojišťovna takový dům okamžitě pojistí, což není případ všemožných lehčených materiálů, u nás tak rozšířených, kde stačí vzít šroubovák a za pár minut je zloděj uvnitř domu, nebo pilou uřízne roh stavby. Obvodové zdivo novostavby, pevné, odolné a suché, se vždy a zásadně izoluje zevnitř enormní tepelnou izolací viz další kapitoly. Vnější betonová stěna, která je pochopitelně naprosto rovná se potahuje pouze několika-milimetrovou barevnou stěrkou či nahazuje jednovrstvou, často barevnou, omítkou. Protože vlhkost odspodu nevzlíná,zeď je dokonale suchá, vnější fasáda není nikdy vlhká (nepočítáme-li déšť), nepraská, ani se neodchlipuje. Ve Francii platí na stavební dílo 10tiletá záruka. Betonové tvárnice nové generace mají však všeobecné  použití. Odolávají jedinečným způsobem povětrnosti – čím je beton starší, tím je tvrdší a kvalitnější. I když na ně prší, nikdy se nehasí, nedrolí a nepraskají. Tvárnice se používají na vše možné, na co jste předtím neměli peníze, až v poslední řadě i na stavbu RD. Stavíte z nich opěrné zdi, základy, sklepy, bazény, haly, zemědělské haly, dílny, garáže, domácí dílny, ale především ploty. Čím dál víc lidí si všude v Evropě přeje mít svůj bazén, kde se chtějí koupat nazí a tak si staví 2 m vysoké ploty z betonových tvárnic, aby na ně nebylo viděl. Takovýto plot by jste si z jakéhokoliv jiného materiálu prostě nemohli dovolit, nebyli by jste schopni jej vůbec zaplatit. V našem případě 1 m2  za 300,- Kč si už můžete dovolit. Zdivo garáží,skladů, různých provozů, dílen v RD atd. se ve většině případů nestěrkuje ani zvenčí, ani zevnitř, pouze se provedou ozdobné spáry tahem kávové lžičky. Navíc má tu výhodu, že se dá skvěle udržovat v čistotě, neboť  jej lze  čas od času omývat tlakovou vodou zvenku i zevnitř  a je po problému s údržbou a s odstraněním prachu, což je u nás častým problémem i z hlediska požární ochrany- nebezpečí výbuchu prachu např. v dílnách.V základní verzi se tvárnice vyrábějí pro mokré zdění, ale existují i patentové verze pro suché zdění. Tvárnice suchého zdění mají různé tvary, pokládají se na sebe na sucho a obyčejně se vylévá úzký zpevňující prostup.Tloušťka zdi i zde  je 20 cm. Při zdění stačí jen 1 kvalifikovaný zedník, který hlídá svislost a rovinnost díla. Ostatní jsou pouze nekvalifikovaní, kteří skládají zeď na sucho. Za 1 den je tedy možné postavit zeď až ke stropu, což normálně není dost dobře možné. Ušetří se kvalifikovaná síla a čas. Zvýší se rychlost a tím pochopitelně i zisky.

^