Nejlevnější stavba domu vůbec

Nejlevnější stavba vůbec

Podívejme se na ekonomickou rozvahu,  proč je stavba z betonových  tenkostěnných  tvárnic nové  generace s použitím  Izolačního  komplexu  absolutně nejlevnější na světě. Betonové tvárnice jsou  velké a stačí jich pouze 10 do 1m2 zdiva, zeď je vždy v tl. 20 cm. Je-li prodejní  cena  tvárnice okolo 30 Kč  bez DPH a  zdí-li se na nejlevnější betonovou maltu, cena zdiva nepřesáhne 400 Kč/m2, svépomocí pochopitelně.  Izolační komplex můžete  zvolit  v  tloušťce izolace podle  vašeho libovolného uvážení respektující pochopitelně min.R dle normy. Pro zaizolování  zdi s dosaženým tepelným odporem R = 3,2 (tedy minimální, co předepisuje norma EU )stačí použití izolačního komplexu 10+1 tedy 10 cm polystyrenu + sádrokartonová deska, který se prodává v ČR za 280  Kč/m2  bez DPH. 1 m2 komplet-ní obvodové konstrukce stavěné svépomocí tedy vyjde s bet.maltou a lepidlem na lepení komplexu na zeď na cca 800,- Kč.V ČR platí teď konečně nová tepelná norma R min.=3,5, musíte tedy použít okolo 12 cm polystyrenu(dle jeho kvality).Chcete-li však zaizolovat  dům skutečně dobře tak,jak je to běžné v EU, kdy tepelný odpor je R=5-6 je třeba  použít izolační komplex 14+1, i více v ceně od 330,- Kč bez DPH (produkt Rigitherm f. Rigips). V tomto případě 1 m2  obvodové konstrukce stavěné svépomocí  vyjde na 900 Kč/m2.To je naprosto  neporazitelné a zcela bezkonkurenční, nikdo jiný  se k takové ceně a takové super kvalitě domu nemůže ani v  náznaku přiblížit. Jedině již kvalitní dřevostavba může mít stejně  velký  tepelněizolační odpor,ale přesto cena bude 2-3x vyšší. Musíte však uvážit, že tak jak jste  četli článek,  v  každé kapitole  jste vystopovali  další a  další ohromné úspory při provádění domu při všech úkonech. Celkově tak musíte tyto suplementární úspory započítat do celkových úspor nového konstrukčního systému domu. Dům takto postavený je  nejen  nejkvalitnější, nejbezpečnější, ale i nejlevnější na světě. Jak sami vidíte, stavebnictví EU je nepředstavitelně vyelaborované, Francie je však se Španělskem v pokroku nejdál.

Absolutní reference

 Proč je konstrukce domu dle EU nejlepší na světě, ale zároveň nejlevnější? Je to proto, že dodávka tvárnic na 1m2 super kvalitní  a únosné nosné zdi z nich stojí pouze 300,- Kč a 1 m2 enormní tepelné izolace dle tepelných norem EU v podobě  izolačního komplexu  10+1 stojí pouze 280,- Kč. Tvárnice na  zdi  hrubé stavby malého RD přijdou na 35 000 Kč, stropní konstrukce z beto nových tvárnic pak na 45 000,- Kč.   Ať budete počítat  jak chcete, nikdy se nedopracujete k lepší konstrukci, ale hlavně levnější.  Proto se tato konstrukce nazývá  „Absolutní reference“– nemá konkurenci. Musejí se s ní ve Francii  srovnávat  všechny  ostatní konstrukce.

Závěrem

Pokud se Vám jedná o peníze, o závratné množství peněz ušetřených jak při stavbě domu z nejlevnějších betonových tvárnic, tak při vlastním provádění vždy vnitřní enormní tepelné izolace domu a pochopitelně i následně při netopení, když nejste doma, není co dál k řešení , není co dodat. Přidržujte se vlastního selského rozumu.V blízké budoucnosti chce vláda konečně deregulovat energie v ČR, začnete platit horentní sumy za teplo (tak jako v EU) a to Vás jistě při-vede k novému způsobu myšlení, tak jak je tomu v EU. Např. firma Rigips postavila v Rakousku velkou továrnu na Izolační komplex. Navíc připomínám, že od 12.2002 začala v ČRplatit konečněnová tepelná norma R min. =3,8, jinak R=5, tedy více než v EU (od 1.1.2009 se začal v ČR naplno uplatňovat Normativ EU 2002/91 EPBD). To je obrovská hodnota, jen málokdo ji bude schopen splnit, nakonec budou všichninuceni vložit do jimi nabízených konstrukcí polystyren a to buď zvenku nebo dovnitř konstrukce, neboť si nemohou dovolit  dát tepelnou izolaci zevnitř jako EU.Bude-li však již jednou v konstrukci vložená tepelná  izolace, zůstává otázkou, proč používat neslýchaně drahé stavební materiály a ne absolutně nejlevnější bet. tvárnice nové generace.Ve Francii je ze zákona každý izolační materiál v obchodě již označen tepelnou  odolností R. Dle Vašeho uvážení a finančních možností si dokoupíte odpovídající Izolační komplex. Tento  zákon u nás zatím chybí.  Nenechejte se proto manipulovat pseudovědci  a spolky izolujícími novostavby zvenku, kteří se neštítí ničeho, jen aby prodali co nejvíce jejich neslýchaně drahých a pracných izolačních materiálů, aniž by Vám však ukázaly jakýkoliv certifikát s tepelným výpočtem na celou vnější konstrukci zaizolované zdi. Všichni odborníci totiž dobře vědí, že v takovéto konstrukci dochází k prudké kondenzaci par v konstrukci a následnému hnití stěn.. Sami se přesvědčte, jak se izolují domy v EU a všude ve světě a začněte to dělat přesně jako oni.

 

^