Stavba domů z betonových tvárnic dle EU (1.)

ŠPIČKOVÉ  STAVEBNÍ  TECHNOLOGIE EVROPSKÉ  UNIE

BETONOVÉ  SKOŘEPINOVÉ  TVÁRNICE  NOVÉ  GENERACE –

NEJLEVNĚJŠÍ  TVÁRICE  NA SVĚTĚ  A  NOVÁ  KONCEPCE  STAVBY  DOMU

DLE  EVROPSKÉ  UNIE – ZEMĚ  PŮVODU  FRANCIE

J E D I N Á   D O P O R U Č E N Á    S T A V E B N Í    T E C H N O L O G I E    E U

Nová koncepce stavby domu

Hned po revoluci jsem byl pozván francouzskou vládou k dlouhodobému studijnímu a přednáškovému pobytu ve Francii.Ihned první den po příjezdu do Francie jsem si zašel prohlédnout novostavby a zjistil jsem, že je zle, všechno tam bylo doslova obráceně, než mě léta učili ve škole a já mám 2 vysoké školy a vždy jsem pracoval vědecky. Vše je stavěno dle podstatně kvalitnějších norem, platných tam však již od roku 1947. Vše bylo podstatně rychlejší a snadnější na provádění, vše až neuvěřitelně levné. Všechny stavby byly postaveny z betonových tvárnic nové generace a všechny byly zaizolované enormní tepelnou izolací vždy zevnitř. Pochopil jsme, že to co mě učili ve škole, bylo v příkrém rozporu s tím, co už 50 let používá celá západní Evropa a nemělo to vůbec nic společného s moderním evropským způsobem stavění dle EU.Dovolím si upozornit, že se na škole u nás neustále učí vše postaru pořád dále, nic se nezměnilo, i když jsme v EU už dost dlouho - neuvěřitelné.

Ve Francii v roce 1947 na základě ukončených vědeckých analýz včetně chování par a nejpřesnějších výpočtů výzkumných ústavů přešli celostátně ve stavebnictví na používání betonových skořepinových tvárnic nové generace a zaizolovávání domu enormní tepelnou izolací vždy zevnitř  (k neuvěření, že tato norma začíná v ČR platit až těsně před naším vstupem do EU!!! ) – viz stavební Etalon EU– kdežto tam platí desítky let. Přesto je tato jediná doporučená stavební technologie EU považována v Česko-Slovensku stále za převratnou novinku. Ve Francii je naopak po tak dlouhé době používání považována již za tradiční stavitelství. Všichni můžeme snadno pochopit, že jsme prachobyčejně zaspali dobu, že se u nás staví pořád předpotopně tak, jak se stavělo ve Francii ještě před 2. světovou válkou, prostě a obyčejně, že nám „ujel vlak“. Vzpomněl jsem si hned na Werichova slova, jak vždy vysvětloval, že novinky do Čecho -Slováků je třeba vpravovat pomocí kopanců. Novinky nám prostě moc nejdou pod nos. Prakticky celá Evropa, vyjma Německa, již přes 40 let používá ( a nyní už celý svět)k výstavbě všech druhů staveb pouze jediný druh zdícího materiálu (nebudeme-li počítat litý beton), a tím jsou betonové skořepinové tvárnice nové generace. Např. ve Francii se jich prodává 94% ze všech stavebních prvků na trhu. Tento stavební systém byl a je vyvíjen stovkami nejlepších inženýrů západní Evropy po dobu 60 let a je prakticky dokonalý a tedy bezkonkurenční.

Základní pravidlo

Základním pravidlem v EU je,že aby jakákoli stavba byla nejlevnější ,musí být kompletně celá betonová.Tedy betonové základy již z bet. tvárnic nové generace, betonové zdi z betonových tvárnic nové generace, betonové stropy z levných betonových hurdisek v kombinaci s absolutně a totálně nejlevnějšími předepjatými stropními nosníčky-putrely, i betonová střešní krytina, navíc s nepřekonatelnou 30 až 50letou zárukou.

Betonová tvárnice nové generace  50x20x20 cm – nejkvalitnější ale nejlevnější stavební materiál na zemském povrchu vůbec.

V čem spočívá hlavní podstata, proč se staly betonové tvárnice nové generace pro zdění jediným doporučeným materiálem EU? Není to v ničem jiném, než v jejich levnosti, avšak při zachovávání nejvyšší kvality vůbec a široké variabilnosti použití. Je to proto, že se vyrábí jen z písku a štěrku, tedy vůbec nejlevnějšího materiálu na zemském povrchu, navíc všude přítomného a minimálně radioaktivního (např.pálená hlína má nesrovnatelně vyšší radioaktivitu). Na 1 tvárnici se ovšem používá pouze 15-19kg písku a štěrku, tedy absolutně nejméně na světě. Přidává se pouze 5-7% cementu, tedy nejméně na světě. Při výrobě tvárnice se používá zcela nejmenší množství tohoto nejchudšího betonu na světě, vylisují se tvárnice, s nejtenčími stěnami na světě, ale tak, že se zároveň vylisuje i tenké plné dno. Je to tedy jako kdybychom tvárnici vyfoukli vzduchem. Při výrobě se nepoužívá žádné teplo,nepečou se, neautoklávují. Při zdění se tvárnice otáčí dnem vzhůru, maltuje se další vrstva, ale tvárnice zůstává prázdná, dutá, tedy plná vzduchu. Nikdo jiný to nedokáže. Všichni ostatní stav. prvky mají buď plné (někdy s malými vzduch. mezerami), či je musí posléze vylévat, nejčastěji betonem, aby jim zeď vůbec nespadla. Avšak výroba plných staveb. prvků, či jejich dodatečné zalévání betonem stojí ohromné peníze (nebereme-li v úvahu, že hutná těžká konstrukce přináší stavbě je samé těžkosti), tedy naprosto nesrovnatelné s bet.tvárnicí nové generace,jež zůstává navždy pouze naplněná vzduchem a ten je stále ještě zadarmo. Přesto její únosnost je  8 MP!!! Dalo by se v nadsázce říci, že stavíme dům ze vzduchu ve srovnání s e všemi ostatními těžkopádnými hmotnými konstrukcemi.Ale pokud stavíme dům ze vzduchu, tedy plný vzduchu, je nap-rosto zcela evidentní, že musí být nejlevnější na světě. Hodláte-li tedy položit obvyklou otázku, kolik tvárnice a zeď z ní stojí, musíme odpovědět, že vždy nejméně na světě. Nemá cenu se ani ptát, kolik stojí, neboť ať vyrábíte tuto tvárnici kdekoliv na světě, vždy v té či oné zemi je tato tvárnice a zeď z ní absolutně nejlevnější (ale zároveň i nejkvalitnější) Všechny ostatní konkurenční konstrukce jsou pak xkrát dražší. Proto tuto tvárnici, všude ve světě stejného formátu 50x20x20 cm, začíná dnes používat již celý svět – Evropa, Severní a Jižní Amerika, zvláště Brazílie a Argentina,Chile, Mexiko, celá Afrika, zvláště severní a jižní,Turecko, masově Indonésie, Hongkong, teď i Indie a Čína. Vždyť

všichni praví profesionálové na světě ví, že jen ve Francii se ročně vyrobí 15 milionů tun těchto tvárnic, tedy okolo 80 mil. m2 zdiva ročně, tedy okolo 1,3 m2 zdiva za rok na obyvatele, což však představuje každoročně vzdálenost Země - Měsíc, kdybychom tvárnice seřadily za sebou.


Parametry

Základní vlastnost betonu je , že nikdy nepřestává tvrdnout, čím jsou tvárnice starší, tím jsou kvalitnější a tvrdší. Beto-nová tvárnice je vždy totálně suchá, neboť je plná vzduchu a průvzdušná, ve stěně tvárnice vzlíná vlhkost jen 2-3 cm a posléze vyschne. Nikdy

se nehasí, nerozpadá se. Ostatně jste nikdy neviděli např. betonovou přehradu, či betonový obrubník, že by byly vlhké, že by se drolily, či rozpadaly se, „hasily“.Takovýto dům je tedy super kvalitní, suchý, nedro lí se, můžete dát až 20letou záruku na fasádu. To je co se týká kvality a pevnosti tvárnice 8MP. Evropská unie myslela na další základní vlastnost , to je na nejvyšší užitnou hodnotu tvárnic. Proto je základní podmínkou, že stěna tvárnice, připomínající hrubé struhadlo, musí mít drobné otvory, do kterých se zachytí ( dalo by se lépe říci zadrápkuje) lepící tmel či jakékoli stěrky, omítky a skvěle tam drží, nemohou odpadnout. Tato zdánlivě jednoduchá podmínka přináší velké výrobní těžkosti. Musíte znát speciální složení betonu,kde navíc musí být aspoň 50% kamenné frakce o velikosti 4-8 mm. Zrna až 8 mm je těžká zalisovat do stěn a dna tvárnice jen 14-17 mm širokých. Mimo francouzů to nikdo neumí. Proto všechny zastaralé betonové těžké bloky, které znáte ve Vašem okolí mají hladký povrch, skoro stejný jako litý beton tlusté stěny s mnoha procenty cementu a nikdo u nich neumí udělat plná dna. Na stavbách z těchto tvárnic či betonů jsou pak závažné problémy, neboť malta naházená na te nto hladký povrch - na stěny a stropy ráda odpadává. To si ovšem EU nemůže dovolit, byly by bez přestání samé soudní pře. Tvárnice nové generace jsou vyráběny na stacionárních lisech francouzské firmy Quadra a tloušťka jejich stěn je 14-17 mm,nikdo jiný není schopen vyrobit tenčí, prakticky to nelze–a tím spotřebovat při výrobě ještě méně betonu. Největší důležitost je v samotném betonu, z něhož jsou vyrobeny, a který  obsahuje pouze 5 – 6% cementu, nikdy ne více než 7-8% (vždy váhových). Část cementu, okolo 15- 20%, bývá nahrazena kamenným či jiným prachem – filérem. Vezmeme-li tedy nejchudší možný beton a vylisujeme-li jej tak, že stěny zůstanou silné neuvěřitelných 14-17 mm, aniž by se však rozsypaly při výrobě, dostaneme nejlevnější tvárnice na světě.Naprosto jedinečnou vlastností jsou však plná dna tvárnice. Nikdo jiný než francouzské lisy je při výrobě nedokáží vyrobit. Plná dna umožňují využívat tvárnice tak jednoduše, jako bychom zdili z plných bloků, neboť tvárnice se při zdění obracejí nohama vzhůru.Tvárnice pochopitelně zůstávají při zdění duté,plné vzduchu, ničím se nevylévají tak, jak jsou k tomu nuceni ostatní výrobci, aby jim zeď nespadla (pro informaci, vylití bloku betonem stojí 40,- Kč). Uzavřené alveoly neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkové tepelněizolační vlastnosti zdi. Plná dna navíc neuvěřitelně zvyšují pevnost tvárnice, a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově. Došlo to tak daleko, že 1mb zdiva přímo unese 160 t, proto nemusíte dělat ani věnec.Stropní konstrukci ukládáme přímo na zdivo. Tvárnice se vyrábějí podle předpisů EU – Eurocodů, které platí i v ČR v pevnostech B 40, B 60, B 80 (tedy 8 MP)a ve vylehčené verzi pevnosti B 25, takže bohatě splňují i aktuelně platné předpisy v ČR a SR. Základní model tvárnice nové generace váží 16 – 20 kg a má rozměr 50 x 20 x 20 cm. V Evropě se měří striktně na metry, jsou tedy 2 kusy do jednoho mb zdi, 10 ks na 1 m2 zdi. Tloušťka nosné zdi je vždy 20 cm, nikdy ne jinak, avšak při obrovské pevnosti 160 t na 1 mb zdi, tedy až 100x více než pálená hlína ( pro snadnější pochopení to jsou 4 tanky). Tvárnice jsou naprosto pravoúhlé, rovné a  mají plné dno. Vyrábějí se tvarovky průběžné, rohové, věncovky, tvarovky pro půlení na půl či na třetinu či na dělení po 10 cm. Dělají se pochopitelně i v tloušťce 15,12, 10, 7, 5 cm (vždy duté). Všechny uvedené tvárnice se také dělají zcela málo vylehčené či plné s únosností 20 MP,tedy 1 tvárnice unese 20 t, přičemž se neustále používá pouze 5-7% cementu. Používají se např. když stavíte 8 pater podzemních garáží místo litého betonu, neboť stavba je několika-násobně levnější. Sami si to spočítejte. Nemusíte dělat bednění, nemusíte natahovat dlouhé vedení betonové pumpy–nemusíte je čistit, nemusíte odbedňovat a čistit bednění, nemusíte používat tekutý beton s mnohonásobně vyšším procentem cementu než 5-7% v našem případě běžně i 33%, neboť  značná část cementu je v tekutém stavu a navíc při až několikahodinové dopravě a dlouhém čekání na stavbě již stržena. Je to to samé, jako kdyby jste rozdělali sádru a když začne tuhnout, tak by jste do ní nalili vodu a zamíchali, sádra by se strhla. To samé se děje při transportu automixbetonu. Když začne beton tuhnout, připustí se voda, ale neustále dál se míchá. Je pochopitelné, že větší část cementu se strhne. Navíc musíte platit drahou dopravu a údržbu domíchávačů betonu ( na západě, když dělají litý beton, velmi často používají mobilní betonárky od francouzské f. COUVROT Skako, neboť zpracovávají místní kamenivo, místní vodu a beton používají v co nejhustším stavu, zpracovávají jej v mnohonásobně kratší době.  Tím i množství cementu v tomto betonu může být podstatně menší, podstatně menší náklady na přepravní vzdálenosti a amortizace domíchávačů. Tím vším může být cena betonu výrazně nižší, což  může  být zajímavé i jinde, např. při stavbě dálnice). Výška tvárnice 20 cm je základní. Ve Francii však začínají převažovat na stavbách tvárnice  o výšce 25 cm -zvané Mega- jenom 8 ks na m2.Stavba z nich jde rychleji a šetří se materiál při výrobě.Dutá tvárnice má i veliký zvukový útlum 56 dB – díky uzavřeným alveolám, které působí jako pasti na zvuk (tvárnice z plného betonu 59 dB).

Betonové tvárnice vynikají před všemi ostatními staveb. materiály. Ve Francii pálené cihly i všechny ostatní morálně zastaralé a přežité materiály vyráběné teplem zanikaly pro 2. světové válce z těchto důvodů:

  • pro svoji drahost (vyrábějí se pálením v peci při teplotě až 1200oC až 12 dní
  • pro svoji antiekologičnost 1. stupně - pálením dochází k poškozování zemské atmosféry
  • pro svoji radioaktivitu,neboť co je země zemí,v hlíně se ukládá radioaktivita,zatímco v písku a štěrku minimálně
  • pro svoji malou pevnost (oproti beton. tvárnici nové generace s pevností až 100x větší)
  • minimální tepelně izolační vlastnosti, nová doporučená tepelná norma v ČR od 12.2002  je R=5, to znamená cca 16 až 18 cm  pěnového  polystyrenu. To žádné „tradiční materiály“ navíc ve spojení  s Eurotopením (viz dále) nedokáží.

    Proto „tradiční materiály“  zanikly po 2. svět. válce ve Francii a  nyní po 50 let zaniknou konečně i u nás.
  • Tyto tradiční materiály, velmi porézní a nasákavé jsou principielně nevhodné pro stavbu domu, neboť sají vodu jako   houba, nasávají  vlhkost i z ovzduší, pokud v domě netopíte a dům  nevysušujete, samy o sobě se pozvolna rozpadají. Vyžadují  neustálé topení v zimě, i když nejste doma, přestože tak nikdo na světě nedělá.

Pórobetony se nepoužívají pro malou únosnost a pevnot, zapříčiňující množství poruch budov, ale i nebezpečí vniknutí zloděje, malou tepelnou izolaci a drahost z titulu tepelného zpracování autoklávováním.

 

PŘEHLED  MOŽNOSTÍ  VYRÁBĚNÉHO  LISOVANÉHO  ZBOŽÍ

Na lisech Quadra je možné vyrábět zámkovou dlažbu, obrubníky, ale především betonové tvárnice nové generace

Nejběžnější tvárnice nové generace – formát  (délka / šířka / výška):   50 x 20 x 20 cm, tvárnice Mega 50 x 20 x 25 cm

Některé další používané tvárnice ze širší nabídky – formát : 50 x 17,5 x 20 cm ;  50 x 15  x 20 cm ;  50 x 15 x   25cm ; 50 x 12,5 x 20 cm ;  50 x 10  x 20 cm  ;  50 x 7,5 x 20 cm  ;  50 x 5 x 20 cm           

Tvárnice U věncovky  - formát :  50 x 20 x 20 cm ;  50 x 25  x 20 cm  ;  50 x 15 x 20 cm

Ztracené bednění – formát :   50 x 20 x 20 cm  ;  50 x 25  x 20 cm  ;  50 x 15 x 20 cm

Dále se vyrábí celé řada tvarovek speciálních např. zalomené pod různými úhly, tvarovka pro oblé zdi, vyrábí se i pohledové tvárnice a barevné tvárnice zvané architektonické bloky či rekonstituovaný kámen.

Všechny bloky se vyrábí ve 3 provedeních     

a)  v tenkostěnném provedení 

b)  v provedení s malými vylehčenými otvory

c)  bloky plné únosnost 12-20 MPa ( beton však  vždy obsahuje  pouze  5-7% cementu, je  tedy daleko levnější dělat např. suterénní zdivo z těchto plných tvárnic než vylévat do bednění plné betonové  zdi  avšak s velkým obsahem cementu

Další výrobní oblastí jsou stropní konstrukce. Vyrábí se širší řada betonových hurdisek (vložek) na stejném zařízení f. Quadra, za stejných výrobních podmínek a ze stejného materiálu jako beton. tvárnice. Stropní konstrukce se díky těmto velmi levným betonovým hurdiskám výrazně zlevní.Vyrábí se i tvarovka pro ukončení stropu ve tvaru L 50 x 10 x 20 cm.

Výroba

Výroba beton. tvárnic nové generace je sice teoreticky neobyčejně jednoduchá, ale výhradně možná na špičkových stacionárních vibrolisech francouzské firmy Quadra. Většina výrobců  lisů na betonové zboží nedokáže na zastaralých strojích vyrábět super tenkostěnné tvárnice nové generace s minimálním obsahem cementu a navíc s plným dnem. Dodneška není např. nikdo v Německu, či Rakousku,  kdo by vůbec tuto tvárnici vyrobil. Je to mimo jiné i proto, že v těchto zemích zkušebny na nátlak cihlářské loby neumožnily 50 let tyto tvárnice používat a nebyl proto o ně zájem z hlediska výroby, nikdo nevyvíjel ani lisy na jejich výrobu. To vše skončilo až v roce 1993, kdy i Německo při podpisu EU souhlasilo s používáním této jediné doporučené stavební technologií EU a betonové tvárnice se začaly ve velkém používat všude v BRD, avšak pouze zastaralé, silnostěnné, bez plných dnen. Potvrzují mi to i desítky čs. firem, které mě navštívily např. na mém stánku ARFO – Špičkové stavební technologie EU na IBF v Brně,kde vystavuji již 15 let. Tyto čs. firmy staví např. v Berlíně ze všech možných zastaralých  tlustostěnných tvárnic, ale vždy bez plného dna. Skořepinová tvárnice nové generace tam nemá výrobce, začala se vozit do Německa z Alsaska a Švýcarska.Naopak ve Francii tyto tvárnice byly povoleny vždy a neustále se i vyvíjely. Proto má Francie nejlepší vibrolisy na světě, vyelaborované po 80 letech jejich výroby, stejně jako odpovídající lisovací formy na tyto tvárnice nové generace a bet. stropní hurdisky vyráběné identicky.Jediným nejlepším výrobcem těchto sofistikovaných vibrolisů na světě je francouzská firma Quadra (www.quadra-concrete.com). Je to proto, že má desítky největších a nejlepších patentů na výrobu, tvořících hlavní nedostižnost a tajemství výroby. Především jedinečné patenty, kdy digitální vibrátory o enormní síle, spínané během tisíciny vteřiny, jsou zcela mimo vlastní lis, absolutně se nedotýkají šasi lisu, čímž se vibrace vůbec nepřenášejí na lis a ani jej nepoškozují, jak je to běžné u jiných zastaralých vibrolisů. Pochopitelně vlastní intenzivní, vertikálně usměrněné,čisté vibrace se daleko silnější přenáší bez ztrát přímo do vyráběného betonového zboží, čímž je daleko kvalitnější a výroba mnohonásobně rychlejší (čistý výrobní cyklus je  9 vteřin).Jedině tato enormní vibrace dovoluje zalisovat písková či štěrková zrna velikosti až 8 mm do stěn tvárnice tl. 14-17 mm, ale zároveň i do tenkého dna. Protože se chvění vůbec nepřenáší na šasi, lis Quadra nepotřebuje žádné základy, či revizní šachty, či tlumicí 3 metrové bloky pod lisem (jak vidíte u zastaralých lisů), ale pouze se jednoduše uloží na rovnou betonovou podlahu, čímž se navíc podstatně zjednoduší údržba a úklid. Quadra má i svůj patentovaný velice silný vibrační stůl dokonale roznášející vibrace totálně homogenně po celé obrovské pracovní ploše, neboť se vyrábí neuvěřitelně až 12 tvárnic 50x 20 x 20 cm najednou v jedné formě a pouze na 1 výrobní podložce (připravuje se však výroba 16 tvárnic nové generace najednou na 1 výrobní podložce). Homogenita výroby je tak dokonalá, že v továrně nikdo nekontroluje kvalitu výrobků, protože je vždy 100% (vzpomínám si, že na zastaralých lisech, co znáte, se celé týdny seřizuje kvalita výroby. Výrobky ve středu formy jsou převibrované a na krajích zdaleka nedovibrované, nebo se již naopak separuje beton, mají velké problémy s kvalitou výrobků a jeho výškou) Forma a pěch jsou vedeny v rozích na 4 super masivních vodících tyčích, čímž nedochází při zvedání formy ke chvění,vibracím, třesení a tím následnému poškozování a roztrhávání tvárnic při výrobě, jak je to obvyklé u zastaralých lisů se 2 vodícími tyčemi. I výška výrobků je i v každém rohu přesně daná na rozdíl od starých lisů, kde se neustále vše seřizuje pouze na kompromisní výšku. Jedině díky veliké vibrační síle  při lisování a přesném vedení lze při výrobě betonových tvárnic nové generace používat v betonu neskutečně nízké procento cementu 5-7% váhových. Proto je toto betonové zboží nejlevnější vůbec a bezkonkurenční a přináší enormní zisky (min.100-200%). To je hlavní důkaz proč jsou takto vyrobené tvárnice nové generace nejlevnějším stavebním materiálem na zemském povrchu vůbec. Dalším tajemstvím při lisování těchto tvárnice je  v tom, že se cement musí zpracovávat do 10 min, pak totiž začíná tvrdnout a nikdy se nesmí naředit vodou do tekutého stavu, čímž se strhne. Obě tyto podmínky jsou při výrobě tvárnic respektovány, tak je maximálním způsobem využívána kvalita a pevnost cementu, na rozdíl např. od výrobců tekutých automixových betonů, kde se beton naředí vodou a veze až hodiny na stavby, čímž se ovšem musí používat několikanásobně více cementu.Tyto sofistikované lisy Quadra mají všude ve světě velký úspěch, neboť vydělávají neskutečné peníze. Vyrábí 5,6 nebo 8 betonových tvárnic najednou rychlostí až 5x za minutu, či 10 nebo 12 betonových tvárnic nové generace najednou až 4x za minutu a továrna je schopna pracovat až 22 hod denně. Výroba je tedy obrovsky velkokapacitní s možnou produkcí až 40 000 tvárnic denně, tedy 1 200 000 tvárnic měsíčně. Přitom továrna pracuje automaticky, z jedné strany se přiváží štěrk a cement, z druhé strany automaticky vyjíždí tvárnice. Vše je řízeno 3 počítači a pod dohledem 1 operátora.

Ve Francii je přes 60 let velké množství továren na betonové tvárnice nové generace. Je tam 964 velkých továren a na přiložené mapě Francie jsou zachyceny firmy s produkcí několik milionů tvárnic měsíčně(mají několik výrobních linek). Údajně to Francouz nemá dál než 15 km k nejbližšímu výrobci tvárnic. Hustota obyvatel ve Francie je však 2x menší než v Česko-Slovensku, u nás by tedy hustota továren měla být 2x vyšší. Firma Quadra dodává a staví 35 nových automatických továren na výrobu tvárnic ročně všude ve světě, 15 rekonstruuje,sama nestačí zdaleka poptávce, musí rozšiřovat své výrobní kapacitu stavbou své další nové továrny, když před 1 ½ rokem dostavila jednu, teď staví další. Továrny na výrobu tvárnic Quadra se staví všude ve světě, v Evropě, v Kanadě, Argentině, Brazílii, teď staví továrny v Číně, kde zakázali už pálenou hlínu. Nejčipernější jsou však Portugalci a Španělé, kteří super inteligentně využívají rozvojových fondů EU a postavili řady výrobních linek Quadra na tvárnice nové generace za využití nenávratných subvencí. Tím se u nich úroveň obyvatel enormně zvedla, neboť staví domy mnohonásobně levněji a kvalitněji než před tím.Tím jich však mohou stavět 10X tolik a dát možnost skoro každému si postavit malý RD. Řada továren Quadra byla nově postavena v Mexiku.. Teď je řada na nás. Jen ČR má přislíbeno od EU 104 miliard Kč na subvencované rozvojové projekty. Proto i Vy neváhejte a nekompromisně žádejte na MP ČR tyto nenávratné subvence EU, které dle nejnovějších zpráv, co máme z EU, může činit až 70% z hodnoty celkové investice na Váš projekt. Výroba betonových skořepinových tvárnic nové generace a betonových skořepinových stropních hurdisek je nejpřednější stavební technologií EU vůbec a je zcela vyloučeno, že by jste na ni nedostali tyto subvence EU (viz výzva nejlepšího výzkumného stavebního ústava světa, francouzského CSTB zemím nově rozšiřujícím EU)Na lisech Quadra můžete pochopitelně vyrábět i všechno další bet. zboží betonové hurdisky, ztracené bednění, či rozsáhlý zahradní program, lehce i u nás známou zámkovou dlažbu či obrubníky (tyto však budete vyrábět jen velmi neradi, neboť zisk je daleko nižší než při super tenkostěnné výrobě betonové tvárnici nové generace. Proto, kdo má Quadru vyrábí tenkostěnné zboží a vydělává, protože ostatní výrobci to neumí), či desítky jiných i tenkostěnných výrobků- Stačí k tomu přehodit za 10 min. bez jakéhokoliv šroubování formu a okamžitě změnit výrobu. Lis Quadra je neuvěřitelně pružný ve výrobě, vyrobíte zboží zákazníkovi na míru. Tvárnice se vyrábějí i ve verzi pro pohledové zdění. Buď se beton obarví, nebo se vyrábí řada patentových verzí, které mají navíc povrch nějakým způsobem upraven, např. drážkováním či mají tvárnice speciální povrch jako hrubý pískovec apod.Jsou i patenty na suché zdění. I  tyto tvárnice se pak používají pro vnější, ale i vnitřní zdění a už se neomítají, nechávají působit svoji krásu. Protože všude na světě mají investoři méně a méně peněz,  staví se čím dál víc tímto způsobem. Hitem západní Evropy jsou betonové tvárnice vyráběné však přímo z barevného mletého kameniva. Barevnost tvárnic je dána barevností užitého kamene. Vyrábějí se bloky, které připomínají barevný pískovec. Jsou barevně stálejší, nemohou vyšisovat. Jsou tak jedinečného a kvalitního vzhledu, že  se pro ně nepoužívá  obyčejného výrazu betonové tvárnice, ale hovoří se vznešeně o „rekonstituovaném kameni“ či o „architektonických blocích“. Jejich výroba je ještě o poznání složitější,  náročnější. Je třeba mít naprosto homogenní beton, zabezpečit rovnoměrnou povrchovou strukturu bez pruhů separovaného betonu, homogennost barevnosti, přesnost hran a rozměrů tvárnic, přesnost výšek. Bez výrobní technologie Quadra si na ně nemůžete troufnout. To je také pravý důvod, proč se tyto bloky rekonstituovaného kamene v ČR nevyrábí. Je ovšem snem každého „zápaďáka“ mít dům z těchto tvárnic. Barevné mleté kamenivo je v západní Evropě velmi vzácné, proto se vozí ve velkém ze Španělska a Itálie -  zvláště mleté mramory, Chorvatsko ještě zaspalo. I u nás však máme dost i barevného kamenu, dokonce i zelené barvy pro zelené tvárnice, které např. Němci tak milují, akorát nevíme pořádně co s ním a přitom výrobci u nás doslova živoří.

Nejekologičtější stavební materiál, navíc 100% recyklovatelný

Betonové tvárnice nové generace jsou vyráběny z 19 kg obyčejného písku či štěrku, tedy nejběžnějšího všude na světě používaného a dostupného, minimálně radioaktivního materiálu, jehož se však používá nejmenší možné množství, do kterého se přidává nejmenší možné množství cementu 5-7% ( na rozdíl od Čecho-Slováků, kteří přidávají běžně dokonce až 35% cementu při výrobě betonu) s minimálním množstvím vody cca 20 l na 1m3 betonu. Nevypalují se, neautoklávují se, nepečou se, při výrobě se nepoužívá žádná tepelná energie. Vyrábíme tedy nejekologičtější materiál, navíc s nejmenší radioaktivitou, protože je jasné, že co je země zemí hlína sbírá,akumuluje a koncentruje spadlou radioaktivitu a výrobky z ní mají s touto radioaktivitou problémy někdy i značné. Vždyť si vzpomeňte, že Vám po Černobylu zakazovali jíst i houby. Betonová tvárnice nové generace má navíc jedinečnou vlastnost, dá se snadno rozemlít a vyrobit z ní nové betonové tvárnice.Tvárnice tak může mít několik životů, je 100% recyklovatelná.Nikdo jiný to neumí. Betonová tvárnice má respekt před životním prostředím. Jedná se proto o prvotřídní ekologický materiál plně respektující životní prostředí a konstruující budoucnost nejen naší, ale  především našich dětí. Proto tento materiál začíná používat již celý svět, řada zemí pouze kopíruje země, kde se stalo použití tvárnic již tradičním stavitelstvím.

Způsob zdění a použití bez izolací proti vlhkosti

Betonové tvárnice má jedinečnou vlastnost –v tenké stěně nevyzlíná vlhkost  výše než 3 cm, posléze vyschne. Stavitel proto používá první řadu jako izolaci proti vodě, druhá řada je vždy suchá. Na betonovém základě, pokud je pochopitelně nad terénem, se nepoužívá žádná izolace či folie proti vlhkosti pod zdivo. Je to zbytečné.Navíc se nepoužívá ani žádná svislá izolace pro suterénní zdivo. Zeď se v lepším případě před zasypáním zeminou natře zvenku gumoasfaltem, nebo napačokuje zednickou štětkou speciální cementovou směsí nepropouštějící  vlhkost. Pochopitelně se jedná o izolaci proti zemní vlhkosti, dole u paty zdi je proto drenážní roura. Izolace proti zemní vlhkosti je vždy choulostivá a vždy drahá věc. Zasypat hlínou suterénní zeď bez izolace je proto i pro mě dost těžko pochopitelná věc. Nastudoval jsem z toho důvodu řadu odpovídajících francouzských předpisů a zjistil, že je řada způsobů, jak „obranu“ proti vlhkosti dále vylepšit. Především zdvojit zeď. Vychází to z filosofie, že pokud by se stalo něco s 1. zdí, 2. zdí už vlhkost nikdy neprostoupí. Ještě lépe je udělat 1. zeď z tvárnic, které nemají plné dno a zdí může snadno cirkulovat vzduch, do kterého se předtím vypaří eventuelní zbytky vlhkosti. Takové tvárnice je sice možné snadno vyrobit, ale nikdo tak nečiní, neboť na stavbě jsou vždy k dispozici betonové hurdisky a ty nemají plná dna, jsou průchozí. 1 zeď se tedy vyzdí právě z těchto betonových hurdisek. Jsou vyrobeny stejně jako betonové tvárnice na stejném lisu, jen se za 5 minut přehodí ocelová výrobní forma, Takovou přizděnou ochranou zeď jsem však našel jen zřídka  mezi 12.000 novostavbami, co jsem doposud ve Francii navštívil.  Existuje však i speciální průchozí tvarovka proti zemní vlhkosti, která  má na krajích a uprostřed výstupky, jimiž se pouze dotýká vlastní nosné zdi. Tím je přestup eventuelní vlhkosti dále významně omezen. Zdivo vždy o tloušťce 20 cm se normálně zdí, avšak ne na maltu, ale na betonek. Přímo na stavbě se smíchá buď ručně  nebo v míchačce  (poháněné však benzínovým motorem, neboť na pár dní, co se zdí hrubá stavba, nemá cenu natahovat na stavbu provizorní proud) 500 kg  obyčej-ného písku s 1 ½ pytlem cementu, tím se zdí a je to minimálně 5x levnější než u nás, kde v obchodě stojí 40 kg malty 120 Kč, přičemž 50 kg cementu jen 145 Kč. Češi si tedy prodávají maltu dráž než cement. To by nikdo v západní Evropě neudělal, protože by to nikdo nezaplatil. Tam ostatně malta zanikla již před 50 lety. Přečtete-li tento článek až do konce, sami jistě nenajdete místo, kam by jste maltu na stavbě vůbec mohli použít. Betonové tvárnice se při zdění srážejí nasucho a rychle k sobě, nanáší se betonová malta a zalévají se pouze zámky mezi nimi. Poslední patentovaný výkřik spočívá v tom, že jsou ve dně vylisovány dva malé otvory pro palce (i betonové hurdisky mají nová držadla), takže zedník může zeď skládat rychleji a přesněji, nemusí přehmatávat. I tak je rychlost zdění naprosto neuvěřitelná ve srovnání s ČR. Zeď se zdí vždy v tloušťce 20 cm a tak tradiční zednický um zde nenalezne využití. Zdít může jednoduše prakticky každý. Pokud se zeď láme pod úhlem, můžete použít úhlovou tvarovku. Stavíte-li kruhovou zeď, použijete patentovou tvarovku pro kruhové zdění. Chytrý architekt či stavitel navrhuje již stavební dílo v délkách na ½ m či v předpokládané skladbě zdiva, aby se nemusely tvárnice ani půlit. To zdržuje. Oproti tomu rohová tvárnice má rovné pravoúhlé zakončení, aby se nemusel dohazovat roh a uvnitř je na koso čtvercový otvor bez plného dna, umožňující vložit do rohu zdi ocelovou výztuž, která po zalití vytvoří železobetonový sloupek, který extremně únosnou konstrukci dále zesílí (u nás na to doposud nikdo nepřišel,i když se to tam používá už 60 let). Geniální konstrukce umožňuje, pokud chcete, vytvořit sloupky v rozích, okolo oken i dveří, chcete-li třeba každý 12 či každý 0,5 mb jako např. při stavbě Vašeho bazénu. Konstrukce domu je tedy pevnější a kvalitnější, než se staví u nás. Navíc je možno zeď armovat snadno i vodorovně. Takto postavený dům je nejen super kvalitní, ale odolává také zlodějům, a to se na západě cení na prvním místě. Každá pojišťovna takový dům okamžitě pojistí, což není případ všemožných lehčených materiálů, u nás tak rozšířených, kde stačí vzít šroubovák a za pár minut je zloděj uvnitř domu, nebo pilou uřízne roh stavby. Obvodové zdivo novostavby, pevné, odolné a suché, se vždy a zásadně izoluje zevnitř enormní tepelnou izolací viz další kapitoly. Vnější betonová stěna, která je pochopitelně naprosto rovná se potahuje pouze několika-milimetrovou barevnou stěrkou či nahazuje jednovrstvou, často barevnou, omítkou. Protože vlhkost odspodu nevzlíná,zeď je dokonale suchá, vnější fasáda není nikdy vlhká (nepočítáme-li déšť), nepraská, ani se neodchlipuje. Ve Francii platí na stavební dílo 10tiletá záruka. Betonové tvárnice nové generace mají však všeobecné  použití. Odolávají jedinečným způsobem povětrnosti – čím je beton starší, tím je tvrdší a kvalitnější. I když na ně prší, nikdy se nehasí, nedrolí a nepraskají. Tvárnice se používají na vše možné, na co jste předtím neměli peníze, až v poslední řadě i na stavbu RD. Stavíte z nich opěrné zdi, základy, sklepy, bazény, haly, zemědělské haly, dílny, garáže, domácí dílny, ale především ploty. Čím dál víc lidí si všude v Evropě přeje mít svůj bazén, kde se chtějí koupat nazí a tak si staví 2 m vysoké ploty z betonových tvárnic, aby na ně nebylo viděl. Takovýto plot by jste si z jakéhokoliv jiného materiálu prostě nemohli dovolit, nebyli by jste schopni jej vůbec zaplatit. V našem případě 1 m2  za 300,- Kč si už můžete dovolit. Zdivo garáží,skladů, různých provozů, dílen v RD atd. se ve většině případů nestěrkuje ani zvenčí, ani zevnitř, pouze se provedou ozdobné spáry tahem kávové lžičky. Navíc má tu výhodu, že se dá skvěle udržovat v čistotě, neboť  jej lze  čas od času omývat tlakovou vodou zvenku i zevnitř  a je po problému s údržbou a s odstraněním prachu, což je u nás častým problémem i z hlediska požární ochrany- nebezpečí výbuchu prachu např. v dílnách.V základní verzi se tvárnice vyrábějí pro mokré zdění, ale existují i patentové verze pro suché zdění. Tvárnice suchého zdění mají různé tvary, pokládají se na sebe na sucho a obyčejně se vylévá úzký zpevňující prostup.Tloušťka zdi i zde je 20 cm. Při zdění stačí jen 1 kvalifikovaný zedník, který hlídá svislost a rovinnost díla. Ostatní jsou pouze nekvalifikovaní, kteří skládají zeď na sucho. Za 1 den je tedy možné postavit zeď až ke stropu, což normálně není dost dobře možné. Ušetří se kvalifikovaná síla a čas. Zvýší se rychlost a tím pochopitelně i zisky.

Náklady na výrobu betonové tvárnice a její prodejní cena, náklady na stavbu

Za 14 let obrovského úsilí se mi již podařilo nainstalovat řadu továren na tyto tvárnice v Česku, Slovensku a Polsku. Na výrobu 1 tvárnice je potřeba 19 kg písku a štěrku, tedy za 1– 4 Kč a 1 kg cementu za 2 – 4 Kč  + energie, režie, mzdy, reklama a propagace, to je vše asi za 10-12 Kč. Ve Francii je velkoobchodní cena tvárnice vycházející z výrobní továrny 1/2 Eur a prodejní cena v  maloobchodě 1 – 1,4 Eur. Jestli ji vyrobí Francouz za ½ Eur už i se ziskem, musí to zvládnout i každý Čechoslovák. Prodejní cena tvárnice pro konečného spotřebitele je v ČR také 1 Eur, tedy stejná jako ve Francii (na Slovensku je významně levnější). Poloautomatická výrobní jednotka Quadra BE 3 vyrobí za 14 hod 12 000 ks tvárnic, nejmenší zcela automatická továrna Quadra 5 vyrobí za 14 hod 20 000 ks tvárnic, což dělá při zisku 20 Kč z tvárnice 240 000 – 400 000,- Kč zisku denně = tedy 7.200.000 – 12.000.000,- Kč za 30 dní (měsíc). Zisk větší továrny s produkcí např. 40 000 ks tvárnic denně si už sami lehce spočítáte. Zisk z výroby je vždy vyšší než 100% (100-200%). Proto je o továrny Quadra takový neuvěřitelný světový zájem, teoreticky splatíte novou továrnu za ½ roku. Musíme upozornit na to, že ve Francii je moderní továrna Quadra považována za nejjistější investici vůbec a tyto továrny nyní skupují britské a japonské banky vyhlášené svojí prozřetelností při nákupu. Ovšem další ještě větší profit má stavitel, investor, neboť 1m2 nosného zdiva tloušťky 20 cm skládajícího se z 10 tvárnic, stojí 300 Kč. Dodávka tvárnic na zdi hrubé stavby malého RD pak přijde pouze na 35 000 Kč, betonová stropní konstrukce z betonových skořepinových  hurdisek na 45 000 Kč, což přineslo velkou spokojenost již stovkám čs. stavebníků, co si postavili takto dům (není nic, co by se k tomuto systému přibližovalo jak kvalitou, tak i cenou). Připomínáme, že různé u nás doposud vyráběné betonové bloky mají 2-3x silnější stěny a používají při výrobě až 30% cementu, jsou tedy zákonitě velmi drahé. Je všeobecně známo, že dům v Německu stojí až 10x tolik,  co ve Francii, neboť nebyl stavěn touto jedinou doporučenou stavební technologií EU. To je také jeden z důvodů, co přivedlo Německo do těžké hospodářské krize. Staví se nový Berlín, většinu tendru vyhrávají francouzské firmy umějící pracovat s fr. betonovými tvárnicemi nové generace a s betonovými hurdiskami v kombinaci s předepjatými stropními nosníčky-putrely. Tím tyto tendry prakticky vyhrávají, protože nabízejí nedostižně nejnižší ceny. Všeobecně se mluví o francouzském útoku na Německo. Je třeba vzít v úvahu, že přestavba Německa je velká, stavební trh obrovský, představuje  50 milionů m2  předepjatých stropních konstrukcí a k tomu odpovídající počet svislých konstrukcí, což je 5x tolik, než celý francouzský trh.

ZÁKLADNÍ  PRAVIDLO  -  Nejlevnější tepelná izolace

V západní Evropě se veškeré obvodové zdivo jakékoliv novostavby zásadně izoluje zevnitř izolačním sendvičovým komplexem, který je tu absolutně   nejlevnějším a nejrozšířenějším  způsobem izolace domu. Tento nejkvalitnější způsob izolace domu bez nutnosti v domě celou zimu topit, když nejsme doma a tím ušetřit neuvěřitelné peníze, vychází ze stavebního srovnávacího Etalonu EU. U nás se  z větší části ještě stále tepelně izolují i novostavby zvenku, což je zastaralé, nesprávné řešení, při kterém dochází ke kondenzaci par v konstrukci (viz analýza dále). Tento zastaralý způsob zateplování novostavby automaticky zanikne po našem vstupu do EU. EVROPSKÁ UNIE NÁS ZACHRÁNILA, když ČR byla donucena konečně přijmout stavební normy EU – i tepelný odpor obvodové zdi v ČR R min=3,8 ale doporučený R=5 tedy ještě vyšší, než který vidíte v tabulce Stavebního srovnávacího etalonu EU, který však platí např. ve Francii již řady desítek let. Tento závratný tepelný odpor,vyžadující mít v konstrukci 100-160 mm pěn. polystyrenu, můžete dosáhnout u tradičních materiálů, ještě stále používaných v ČR, jen s velkými obtížemi konstrukčními ale především finančního rázu. Potom však přestane mít smysl tyto  morálně zastaralé, přežité antiekologické materiály-poškozující životní prostředí a navíc neslýchaně drahé materiály vůbec používat a tím zaniknou, jako prakticky zanikly ve Francii hned po 2. svět. válce. Náš vstup do EU nám pomůže se vrátit mezi normální lidi.

Izolační sendvičový komplex

Vyrábí se neobyčejně jednoduše slepením expandovaného či extrudovaného polystyrenu,polyuretanu či desky z minerální vlny  (je levnější)se sádrokartonovou deskou jakoby s parotěsnou zábranou v podobě nepropustnosti polystyrenu. Vzniknou tím desky 120 cm široké, 260-360 cm vysoké. Na stavbě se zkrátí na výšku místnosti, zezadu se nanese 10 hromádek lepidla na m2, či speciální růžová polyuretanová pěna Ceresit, které je u nás běžně k dostání a celá deska se nalepí na vnitřní stěnu z tvárnic nové generace a zespodu se uklínuje klíny. Další deska se srovná latí s předcházející, a tak se postupuje dál. Na zem pod desku se vloží eventuelně hliníkový či plastový profil, aby se zabránilo poškození desek při mytí podlahy. Spáry se pečlivě přelepí páskou eventuelně s parotěsnou zábranou a posléze se běžně překytují stěrkou. Vzhledem k tomu, že cena energie v Evropě je závratná, i tloušťka polystyrenu je enormní, dosahuje běžně 10-16 cm, prakticky nikdy neklesá pod 10 – 12 cm. Izolační komplex dává domu jedinečné vlastnosti. Uvědomte se, že v lednici máte jen několik cm tepelné izolace,EU dává 100-200 mm pěnového polystyrenu. Tato závratné izolace způsobuje, že i malé množství tepelné energie dům i v zimě bez problémů vyhřejí, třeba okny když svítí slunce. Když do domu vstoupíte, aniž by se v něm topilo, ucítíte zvláštní sucho a teplo,něco podobného,jako když vylezete na půdu, když svítí slunce.Základní reakcí návštěvníků je, proč topíte? Jejich údiv je značný, když jim vysvětlíte, že ale vůbec netopíte.Jakmile jednou ucítíte tuto zvláštní„suchou teplost“,tak neobyčejně příjemnou k životu,už nikdy nebudete chtít žít v jiném domě.

Způsoby použití

Izolační komplex se používá při novostavbách, ale běžně i při dodatečných izolacích starých domů. V tom-to případě, má-li staré zdivo sklony k vlhkosti, nepoužívá se zásadně komplex s minerální vl nou, který by mohl navlhnout.Všechny výše uvedené desky vyrábějí a běžně dodávají všichni přední výrobci sádrokartonu. Je to nejběžnější zboží, např. i v Rakousku otevřeli novou továrnu s obrovskou produkcí Izolačního komplexu s názvem Rigitherm. Nejlevnější je Izolační komplex s použitím nejběžnějšího polystyrenu, proto je jeho použití v Evropě absolutně nejrozšířenější. Ve Francii např. 92% všech novostaveb je zaizolováno právě tímto izolačním komplexem. Občas je používán  Izolační komplex s minerální vatou, který je na západě nejen levnější, ale navíc i daleko lépe zvukově izoluje při zachování stejných tepelněizolačních vlastností. Jen malé procento stavebníků, pak používá Izolační komplex s extrudovaným polystyrenem či polyuretanovou pěnou. Je sice technicky daleko lepší, je to  luxus, ale je také dražší a všude na světě se šetří.Jen Češi o Izolační komplex doposavad neprojevili větší zájem i přes to, že se již v ČR běžně vyrábí. Izolaci domu je pochopitelně možno provést i dalšími způsoby, které budou ale vždy dražší a pracnější. Například můžete izolační komplex šroubovat přímo na zeď nebo na zeď přilepit speciální regulovatelné distanční příchytky, nebo můžete na zeď přišroubovat dřevěné či ocelové stojiny a na tyto pak přišroubovat komplex.Toto je vhodné u starých zdí, zvláště pokud mají nerovný povrch. Je-li zeď vlhká, může se navíc prostor mezi stojinami odvětrat. Izolační komplex je neobyčejně pevný, podstatně pevnější než samotná sádrokartonová deska, protože je nalepen v ploše, 1 závěs unese 60 kg. Má i další použití. Při novostavbě se podkroví provádí např. tak, že se krokve ohoblují, definitivně natřou a desky izolačního komplexu se přišroubují na krokve zvenku, sádrokartonem pochopitelně do interiéru. Pak stačí pouze vybílit. Zvenku se položí kontralatě, paropropustná folie, latě a krytina. Můžete však izolační komplex dát i mezi krokve nebo pod krokve. Střecha je hotová. Nejdražší, jak provést izolaci domu, který ve Francii praktikuje zbývajících několik procent stavebníků novostaveb, spočívá v připevnění 16-18 cm tepelné izolace na vnitřní stěnu domu speciálními kovovými úchytkami a přizděním tenké příčky zevnitř nejlépe ze sádrových příčkovek. V některých oblastech západní Evropy je tento způsob dosti rozšířený. Je to však považováno za luxus.

Akumulace tepla

Velice často u nás slýcháme pojem „akumulace tepla“. Tento pojem vznikl během druhé světové války, kdy se především v Německu topilo briketami ve velkých kachlových  kamnech. Kamna to byla velice účinná, stačilo přidat jen 5 briket ale teplo začala vydávat až po 12 hod. Nebylo je možno precizně regulovat a záchrana byla v teple naakumulovaném ve zdech. Doba se změnila, akumulaci v současnosti nahrazuje obyčejný termostat v kombinaci s Izolačním komplexem zevnitř. Dnes se akumulace v západní Evropě všichni bojí jako čert kříže. Moderní otopová sestava totiž musí dle Euronormy vytopit byt za 15 min. Takové požadavky musí splňovat moderní otopná soustava, tzv. Eurotopení. To nelze splnit s velkou akumulací. Na západě dnes topíte až když  přijdete ze zaměstnání. Když jdete spát, topení vypnete. Ráno se 15 min před vstáváním topení zapne, vstáváte do tepla,neboť  stěny mají R=5, R=6.I přes enormní tepelné izolace se však ve francouzském domě nijak zvlášť neohřejete. Topení a energie jsou tak drahé, že  doma mají všichni okolo 17-18oC. Já mám na fakultě 17 oC, v jídelně 18oC a v bytě 19oC. Všichni chodí ve svetrech teple oblečení. Brzo to bude také u nás. Akumulace tepla jako argumentaci používají ti, kteří nemají již nic jiného k nabídnutí. Ve Francii nic takového neuslyšíte. Se vzrůstající cenou energie a hlavně s nástupem platnosti tepelných norem EU konečně i u nás tato argumentace sama vymizí, neboť  investoři budou nuceni dbát na skutečně kvalitní izolace,tedy ne tak, jak dosud. Občas se stále setkávám výhradně v ČR s názorem, že je třeba izolovat dům zvenku přesto,že to nikdo na světě nedělá. Eskymáci izolují iglú kožešinami zevnitř,nedávají  je  zvenku,  Američané i Kanaďané  izolují domy zevnitř.Ve Skandinávii je tisíciletá tradice,izolovat všechny domy zevnitř.Celá západní Evropa izoluje novostavby výhradně zevnitř s výjimkou Německa.I v  Československu je tisíciletá tradice zaizolovávat dům zevnitř, na vesnici  vidíte domy, kde zadní část byla zděná, ale předek speciálně  složitě a draze dřevěný, tedy s tepelnou izolací zevnitř a nulovou akumulací. Když rolník  přišel domů, zatopil a měl hned teplo. Ideje s izolací zvenku nejsou schopni  opustit  ti,kteří ještě neviděli ani jednu novostavbu v západní Evropě. Je to to samé,  jako kdyby jste otevřeli okno a volali z ČR na Evropskou unii, že to dělá špatně. V neposlední řadě si každý může provést i ekonomický rozbor.Izolaci zvenku může provádět pouze specializovaná firma a potřebuje lešení.Cena izolace v tl.okolo 10 cm, přijde okolo 1200 Kč/m2 Izolační komplex s nalepením ve stejné tl. však přijde na 170 Kč/m 2 a můžete si jej provést svépomocí. Izolační  komplex  10+1 stojí 280,-Kč/m2, tedy méně než naházet  omítku  a je v tom už izolace.Proto jej používá celý svět.Nemohu také pochopit, proč si stavebníci v ČR nenalepí izolační komplex na jakoukoli vnitřní zeď, místo toho, aby házeli složitě a pracně neslýchaně drahou maltu. Vždyť izolační komplex např. 4+1 stojí v ČR 156 Kč/m 2 za to nikdy kvalitní omítku nepořídíte a v tom by jste již měli i izolaci. Navíc nalepení komplexu  v místnosti udělá 1 pracovník za 1 den. Kvalita povrchu je naprosto neporovnatelná. Ještě navíc by jste ušetřili za sekání rozvodů ve zdech, v komplexu všechno rozvedete v polystyrenu. Přišroubujete-li navíc pracně izolaci zvenku, zamezíte dýchání fasády ven, ve které vám pochopitelně kondenzují páry, neboť nedáváte parotěsnou izolaci zevnitř stěny, pak začnou plesnivět či hnít. Izolace zevnitř, zásadním  způsobem  řeší fenomén studené  stěny, tedy zdroj možné kondenzace na ní a pochopitelně pocit zjevné nepohody. Všichni totiž zapomínají, že pokud máte tepelný rozdíl mezi  zdmi a vytápěným prostorem  větší než 3oC, stéká  již po zdech studený vzduch viz „jeskyňový efekt“ a vytváří tak v interiéru evidentní nepohodu. Nemůžete   proto přes den, když nejste doma, netopit, jak to dělají na západě, protože když přijdete večer domu, nejste schopni zdi vytopit. Myslím,  že pokud máte dostatek informací, problém je vyřešen, není co dodat.   

Stropní konstrukce

 ( obr. ŘEZ STROPNÍ KONSTRUKCÍ)  Jako stropní konstrukce se zásadně používají železobetonové předepjaté nosníčky ve  tvaru obráceného T, zvané putrely v kombinaci s betonovými hurdiskami (vyrábějí se na  stejném lisu  Quadra jako betonové tvárnice,jen se za 10 min. přehodí  ocelová lisovací forma), či polystyrénovými lisu hurdiskami. 

Z vláště tyto dodávají stropní konstrukci výborné vlastnosti a to nejen, že skvěle tepelně izolují, ale izolují i zvukově  včetně kročejového hluku. Putrely se pokládají přímo na nosnou zeď bez věnce, na  betonové či polystyrénové hurdisky se nalije 4 cm betonu,  na který  se již lepí koberec, pokud se  nedělá jiná z mnoha možných konstrukcí. Dodatečný věnec  se vytváří až při zalévání stropu betonem. Speciální pojednání o předepjatých železobetonových nosníčcích-putrelech je předmětem jiné analytické studie.

ZÁKLADNÍ DETAILY

Evropská unie používá při stavbě domu 2 nejgeniálnější detaily.

1) první detail – obvodová  zeď je oddělena tepelnou izolací od vnitřní zdi

Obvodová nosná zeď je oddělena od vnitřní nosné zdi tepelnou izolací, takže nedochází k tepelným mostům. Tedy konstrukce je nedostižně nejkvalitnější ve srovnání v ČR a SR užívanými konstrukcemi. Oddělení vnitřní zdi od obvodové může být snadno realizováno díky obrovské únosnosti betonové tvárnice 8 – 10 Mpa. Jedna tvárnice unese 80 – 100 T. Nákres detailu v příloze.

Při konstrukci domu z pálené hlíny, tedy materiálu o velmi malé únosnosti – lidově řečeno z tvarohu–si výrobce pálené hlíny nemůže dovolit oddělit obvodovou a vnitřní zeď tepelnou izolací tak jak to dělá EU, neboť by dům nemusel vydržet vodorovné zatížení a mohlo by dojít k jeho havárii. To je jediný pravý důvod, proč výrobci pálené hlíny trvají na zateplení domu vždy zvenku. Vzpomínám si, že prof. Houba nás na fakultě učil, že dům se tepelně izoluje vždy zevnitř, pokud je ovšem konstrukce tak špatná, že jí není možno zaizolovat zevnitř, tak jako poslední řešení ji zbývá zaizolovat zvenku, přičemž je znásilněno základní pravidlo pro zateplení které říká, že parotěsná zábrana musí být vždy co nejblíže vnitřnímu líci a difuzní odpor par směrem ven musí klesat. Nákres detailu v příloze. Vnitřní nosná zeď se dělá z betonových tvárnic v  tl.15 cm (20 cm).Pokud zůstaneme u  RD,  Převážná  většina z nich  má v  přízemí pouze  jednu 

nosnou  vnitřní zeď. Ta jediná je  také zděná. Jen  málokdy  pokračuje  tato zděná a nosná  příčka i v prvním patře. Je  to zbytečné, neboť  strop  nad  prvním patrem je  velice  často samonosný  z dřevěných spřažených příhradových vazníčků. Oproti tomu, má-li dům suterén, kde je  garáž,  je třeba  nosnou  zeď  vynést průvlakem, aby  bylo možno zajet  dovnitř autem. Průvlak se  používá železobetonový předepjatý s obrovskou únosností, ale především je neuvěřitelně  levný, protože  jsou  uvnitř pouze ocelové dráty o průměru 2,4 mm. Vyrábí se  továrně, je skladem  v každém  obchodě se stavebním materiálem.  Aby  toho nebylo  dost, vyrábí se v provedení „dvojče“, tedy 2  profily  velikosti  7,5 x 15 cm a  to proto,  aby  jste  je  oba  mohli  sami  s manželkou bez použití zvedacích mechanismů umístit na stavbu. Je  k neuvěření, že ani tyto jednoduché předepjaté průvlaky v ČR, dlouho  po revoluci, ještě nikdo nevyrábí. Tak Vám nezbývám než si všechny průvlaky udělat pracně sami. 

2) druhý detail-okna,dveře se nevkládají do zdi nýbrž do izolačního komplexu.

Okno ani dveře se nikdy nedávají do zdi, jak je u nás archaicky zvykem, přestože to na světě nikdo nedělá.

Okno či dveře malinko větší než otvor ve zdi se opře zevnitř o zeď, přišroubuje a z boku se naistaluje izolační komplex. Nenachází se tam ostění, které by promrzalo, nikde není tepelný most. Tedy konstrukce nedostižně nejkvalitnější, nemající obdobu  v ČR a SR.Detail v příloze.

Tuto konstrukci velice snadno poznáte, neboť zevnitř okna a stěny jsou vždy v jedné rovině, v jednom plánu. Nikdy se uvnitř domu nenacházejí parapety. Prosím, podívejte se v TV, zda ve filmech z celého světa uvidíte někdy v bytech vnitřní parapety. Nikdy tam nebudou, pokud se nejedná o naše filmy.

(obr. VODOROVNÝ  ŘEZ   OKNEM) Uchycení okna a dveří do betonového  zdiva  je  samo  sebou mnohonásobně pevnější a kvalitnější než do měkkých, sýrových porézních tradičních materiálů. Před položením okna či dveří na zeď se z  boku  na rám aplikuje tenká  vrstva  silikonového tmelu  pro dokonalé těsnění této nepatrné spáry. Přidělání okna  nebo dveří je absolutně jednoduché a rychlé, vyvažuje se  pouze vodorovně, neboť svisle je vedeno přesnou zdí, uchycení je precizní, přesné a pevné. Je mnohonásobně kvalitnější, rychlejší a snadnější než osazení okna, jak se dělá u nás. Okolo oken a dveří se přilepí   izolační komplex . Hlavní zásada je, že izolační komplex je v jedné rovině-v jednom plánu s vnitřním lícem rámu okna. To je velmi důležité, neboť Vám tak odpadá spousta práce – montáž ostění, nadpraží, všude samé hrany, vnitřní parapety a navíc je to moc pěkné, profesionální, ale především tam není nikde tepelný most.To je druhý, také naprosto geniální detail o němž čecho-slováci doposud ještě neslyšeli, i když se ve Francii používá už 60 let. Aby nebyla vidět spára mezi oknem (dveřmi) a Izolačním komplexem, je na vnitřním líci okna vylisován malý přečnívající rámeček, který tuto spáru překryje, spoj jednoduchý a precizní. Takto jedinečně a nedostižně zevnitř přimontovaná okna a dveře pochopitelně nikdy nepromrzají okolo špalet, což je zásadní velký problém všude u nás. Vchodové dveře se často dělají precizní, duté, plechové, odolné proti zlodějům, vevnitř vypěnované polyuretanem proti úniku tepla a montují se stejně jako okna. Aktuálně se ve Francii používá 52% okem dřevěných, převážně z tropických dřevin, nevyžadují žádnou údržbu, 40% je plastových oken s tím, že jejich používání prudce stoupá,předpověď brzy 65%. Zbytek jsou hliníková okna.Určitý počet oken v domě má povinně v rámech nainstalované větrací mřížky, které zabezpečují spočítanou výměnu vzduchu. Průvětrníky mají velice často automatickou regulaci průchodu vzduchu s výkonem 15 m3 , 30 m3 , 45 m3 či 60 m3 vzduchu za hodinu zabezpečenou sice primitivním, zato perfektně fungujícím systémem vnitřní kyvadlové klapky, která se sama při průvanu, či nárazu větru přivírá, či úplně uzavírá, jinak zůstává otevřená a automaticky neustále reguluje stejný průchod vzduchu. U nás doposud nikdo nevydal žádnou normu předepisující ventilaci bytu tak, jak je to běžné ve všech zemích EU. Opět jen EU nás může zachránit, neboť tuto normu budeme nuceni přijmout. U nás se naopak  okna zvýšenou měrou těsní, pokud možno hermeticky různými druhy okenních těsnění. Potom je v bytě zatuchlý vzduch, vydýchaný kyslík, vlhkost - neboť člověk vydýchává 8 g vlhkosti za hodinu, případně plísně a houby. Však si vzpomeňte, určitě jste byli už u někoho na návštěvě, kdo si ve starém domě dal toto těsnění.

^