Stavba domů z betonových tvárnic dle EU (2.)

Předokenní žaluzie, okenice

Při stavbě moderního domu je základní otázkou zabezpečení domu proti zlodějům (zvláště v přízemí). Další prioritou je zamezení úniku tepla z tohoto vysoce nízkoenergetického domu. Stěny s R=6 jsou dokonale izolovány, okna jsou pochopitelně nejslabším článkem. Právě z toho důvodu se velice často používají předokenní žaluzie, i když jsou po-měrně drahé. Jen někdy jsou nahrazeny okenicemi dřevěnými, nebo stále častěji plastovými. Předokenní žaluzie zabírají značně místa, a jsou proto umístěny v truhlicích nad oknem. Konstrukce je tak vymyšlená, že umělohmotný truhlík se speciálním žebrovým vyztužením slouží zároveň jako nadokenní překlad. Předokenní žaluzie přinášejí velké zlepšení tepelněizolačních vlastností a pohody domu. Eurookna mají tepelný odpor R=2,často R=2,5 i více.Žaluzie převážně plněné polyuretanovou pěnou se dají těsně uzavřít a vytvoří vzduchovou mezeru mezi oknem a žaluzií další významný tepelný odpor v hodnotě 30-50% tepelného odporu okna. Dohromady okno + vzduchová mezera + vnější žaluzie mají R již značně vysoké. Proto v zimě vidíme, že všichni zatahují na noc vnější žaluzie, které jim šetří značnou měrou teplo, které neunikne z domu. V létě pak vidíme žaluzie zatažené především ve dne a to z toho důvodu, aby se okny nenazářilo do místnosti teplo. Jistě si čtenář představí, jak je to účinný bojovník proti teplu v létě, zvláště máme-li enormní tepelné izolace na vnitřních stěnách. Pak se nemá teplo jak dostat dovnitř a uvnitř je chládek. Pokud nemáte na drahé předokenní žaluzie, musíte zvolit okenice. Přitom v ČR a SR  nikdo ještě laciné praktické plastové okenice nedělá, ani neprodává. 

Vnitřní příčky

V RD je obyčejně jen jedna nosná zděná příčka v tl. 15 cm, vše ostatní jsou příčky na sucho montované. Ještě před 5 lety se z části používaly příčky zděné. Protože však stoupala cena energií, zhoršily se poměry s vytápěním, velice často elektrickým. Topení se zapíná, až když přijdete domů a musí vytopit za 15 min. Proto se všichni panicky bojí akumulace tepla. To je také důvod podporovaný ovšem silně i z hlediska finančního, proč je ve Francii 68% příček na sucho montovaných v tl. 50 mm, komponovaných ze dvou sádrokartonových desek s čedičovou vatou či polystyrenem uvnitř v lepším případě, obyčejně však jen s papírovou voštinou. Takové příčky se používají i ve velmi luxusních domech. Vlastní provádění příček je sice jednoduché, ale precizně vyelaborované po desetiletích aplikace. Na beto-novou podlahu se přitlučou ocelovými hřeby lišty dřevotřísky. Ke stropu se přilepí alkaprenem na sádrokartonový podhled, případně je-li to možné i přišroubují, lišty dřevotřísky o šířce zapadající mezi obě sádrokartonové desky příčkového panelu. Do takto připevněné horní lišty se příčkový panel natlačí a uloží se na spodní lištu.Aby bylo možno příčkový panel snadno a přesně sešroubovat např. se zárubní, zatluče se z boku do panelu dřevěný hranolek délky asi 20 cm tak, aby vyplňoval celý prostor mezi sádrokartonovými deskami. Tímto způsobem je možno panel přichytit i k zemi. Propojení panelu s následujícím se provádí tak, že se dřevěné kolíky nechají z části vyčnívat a na ty se narazí následující panel. Postup prací je takový,že se do volného prostoru nejdříve rozepřou od stropu všechny vnitřní zárubně s provizorně zesílenými rohy, a teprve pak se začíná postupně instalovat jeden příčkový panel za druhým.

Podlahy

Podlahy v přízemí se dělají tak, že se nelije žádná betonová deska, ale udělá se levný strop z předepjatých stropních nosníčků s polystyrenovými hurdiskami, pod kterým necháte proudit vzduch, neřešíte problémy s vlhkostí  ani s radonem. Můžete také na zem položit folii či místo ní 2 vrstvy polystyrenových desek tl. 2 cm položených napříč, aby se  omezily spáry, na to položíte nasuchu vrstvu betonových tvárnic nové generace naplocho v tloušťce dle Vašeho uvážení 10,15,20 cm na tyto položíte ocelovou kari síť a zalijete 5cm betonu. Můžete přidat tepelné izolace,dovnitř dutých tvárnic vložit 2 drenážní plastové ohebné roury většího průměru pro odvádění eventuelní vlhkosti či radonu vně domu.

Topení a ventilace

Je pochopitelné, že pokud máme  vevnitř domu na stěnách enormní tepelnou izolaci v podobě Izolačního komplexu a tepelný odpor dělá R=4 až R=6 nebude spotřeba tepla na vytápění domu30-40 kW  jako u nás, ale pouze okolo 5-7 kW. Radiátory pak budou velké jako 2 dlaně, pro rozvody stačí trubičky průměru 12 mm. Ohřev vody pomocí plynu jistě nebude dělat v ČR problém, je zde dost agregátů. Ovšem teplovodní kotle na uhlí nebo dřevo a dřevní odpad o výkonu 5-7 kW v ČR neexistují, nikdo je nevyrábí i přes to, že je to na západě zcela běžné. Protože spotřeba  tepla na vytápění je velice malá, je značně problematické, zda se vyplatí nainstalovat drahý systém ústředního vytápění  i přes-to, že je  nejlepší a nejžádanější. Proto se 50% majitelů RD ve Francii spokojí s lacinými el.přímotopy.Velmi moderní je topení, kdy máte dobře zaizolované zásobníky s teplou vodou natopené buď nočním el.proudem, nebo lacině dřevem(stačí zatopit jen 1x týdně) a tuto teplou vodu používáte k vytápění domu radiátory(stačí jen malý příkon)Protože je energie drahá, jedním ze způsobů, jak se doma ohřát je nainstalovat si krb. Dřevo není nikdy moc drahé. Krb je pochopitelně dvouplášťový se 2 oddělenými přívody čerstvého vzduchu z venku, jak pro hoření krbu, tak pro vytápění domu. Ohřátý vzduch z meziplášťového sytému se pomocí ventilátoru řízeného termostatem rozvádí případně po celém domě. Krby jsou pochopitelně uzavíratelné, aby pomalu topily celou noc. Krb je, dalo by se říci, povinností v každém domě, pro krb se staví masivní komín, který ohřátý dlouho drží teplo a zabezpečuje dobrý tah po celou dobu vychládání krbu. Pokud topíme plynem, je komín od krbu pouze jediným komínem v celém domě. Všichni dobře vědí, že máte-li takto dobře zaizolovaný dům, ušetříte za 20 let na nákladech na topení hodnotu celého domu. Všude na západě platí pro všechny domy staré i nové ventilační zákon, předepisující nucenou výměnu vzduchu 15, 30, 45 či 60m3. za hodinu ve všech domech.Každý dům je totiž povinně vybaven ventilační jednotkou, která se nikdy nevypíná, její motor běží nepřetržitě. Má tvar plechové krabice, je umístěn na půdě, či na příhodném místě na střeše. Odsává povinně a permanentně vzduch z koupelen, kuchyní, WC a hobby centra, kde se pere. Zvláštní přívody, každý samostatný, jsou zabezpečeny pomocí flexorour. Do této ventilační jednotky se přivádí i komínové zplodiny z plynových agregátů. Odsávaný vzduch je pak vyháněn střešním výdechem. Mechanizované automatické ventilační jednotky se vyrábí v různých provedení, obyčejné, jednotka s rekuperací tepla a jednotka elektronická, která uzavírá výdechy z jednotlivých místností podle toho, zda tam je vlhkost či ne. Je třeba nezapomenout, že součástí povinné ventilace ve francouzském domě jsou i povinné ventilační mřížky v rámech oken.

Rozvody

Všechny rozvody, všeho co je třeba, jsou zásadně vedeny v krycích umělohmotných krcích.Do nich jsou vloženy buď elektrické kabely nebo trubičky o průměru okolo 12-16 mm (výjimečně 21mm) z mědi nebo plastu. Vodorovně se krky rozvádějí položením na podlahu, kde se posléze zalijí vrstvičkou betonu  (alternativně  se rozvádějí pod stropem). Svisle tím,že se vydlabe drážka v Izolačním komplexu ( tedy v polystyrenu) před jeho přilepením. V místě, co potřebujeme se provrtá v sádrokartonové desce  komplexu  díra a krk s rozvodem  se vytáhne dovnitř místnosti. Izolační komplex se lepí  až  nakonec, když  jsou  již všechny rozvody hotovy. Řady rozvodů můžete provést až po nalepení izolačního komplexu tím, že si necháte u země mezeru 4-8 cm, do které umístíte rozvody. Nakonec celou mezeru vypěníte polyuretanovou pěnou a zakryjete podlahovou lištou.Krky s elektroinstalací již kompletně  zapojenou a v přesných délkách se přivezou hotové již z dílny  včetně již zapojené hlavní  rozvodnice, která se nachází  obyčejně  uprostřed  domu a pouze se rozvedou po domě. Nejlepší je elektrické  rozvody  spouštět  ze  stropu okolo zárubní  vnitřních  dveří  tam, kde jsou obyčejně vypínače.Pro ty se předtím  přišroubují el.montážní krabice se speciálními  bočními úchytkami na vnější  boky zárubní. Aby se práce zrychlila lidský um a vynalézavost nemá mezí. Proto se nyní nově nejdříve nalepí rychle celý izolační komplex a rozvody se dělají až nakonec. Pak se udělá lochovačem díra v sádrokartonu a do polystyrenu spustíte nahřáté rybářské olůvko, které si protaví svislý průduch, který pak použijete pro rozvody. Módní je teď také topné tělísko umístěné na konci kanalizačního pera, kterým můžete protavovat chodbičky v polystyrenu ve všech směrech. Rozhodně se za žádnou cenu  a v žádném  případě  neprosekávají a  neramlují nějaké šlicy ve zdivu, jak je to nezbytné v ČR, nebourá se zdivo. To by na západě nikdo nezaplatil.Tím se na jednoduchosti a minimální pracnosti vnitřních rozvodů šetří další obrovské částky.           

Centrální vysavač

V tepelném  Izolačním  komplexu se též pohodlně  rozvedou  trubky  centrálního vysavače, zakončené speciálními zděřemi  umístěnými pokud to jde,co nejblíže dveří.Také ve vnitřních nosných zdech je možné snadno použít rohové tvárnice již s průchozím dnem, či snadno kdekoliv prorazit pouze tenké betonové dno tvárnic nové generace a rozvod  zde svisle nainstalovat. Vlastní motor vysavače,  zvukově  odizolován, je  umístěn na půdě či ve sklepě. Odsávaný vzduch po filtraci se  vyfukuje nad střechu či u země. Tento systém je dalším podstatným zlepšením životního prostře-í v domě, neboť vysavač vždy určité větší, či menší procento  prachových  částic již není schopen zachytit. Obyčejný vysavač   v domácnosti  část prachu opět vyfukuje do místnosti, kde se pak  znovu usazuje. Mimo  částeček prachu rozviřuje a rozfukuje též bakterie a  viry,  napomáhá roznášení nemocí. Centrální  vysavač inteligentně vše vyfukuje mimo dům.I obsluha jepodstatně snadnější, stačí přijít do  místnosti  pouze s hadicí,  připojit  jí do zděře a luxovat.

 

Nejlevnější stavba vůbec

Podívejme se na ekonomickou rozvahu,  proč je stavba z betonových  tenkostěnných  tvárnic nové  generace s použitím  Izolačního  komplexu  absolutně nejlevnější na světě. Betonové tvárnice jsou  velké a stačí jich pouze 10 do 1m2 zdiva, zeď je vždy v tl. 20 cm. Je-li prodejní  cena  tvárnice okolo 30 Kč  bez DPH a  zdí-li se na nejlevnější betonovou maltu, cena zdiva nepřesáhne 400 Kč/m2, svépomocí pochopitelně.  Izolační komplex můžete  zvolit  v  tloušťce izolace podle  vašeho libovolného uvážení respektující pochopitelně min.R dle normy. Pro zaizolování  zdi s dosaženým tepelným odporem R = 3,2 (tedy minimální, co předepisuje norma EU )stačí použití izolačního komplexu 10+1 tedy 10 cm polystyrenu + sádrokartonová deska, který se prodává v ČR za 280  Kč/m2  bez DPH. 1 m2 komplet-ní obvodové konstrukce stavěné svépomocí tedy vyjde s bet.maltou a lepidlem na lepení komplexu na zeď na cca 800,- Kč.V ČR platí teď konečně nová tepelná norma R min.=3,5, musíte tedy použít okolo 12 cm polystyrenu(dle jeho kvality).Chcete-li však zaizolovat  dům skutečně dobře tak,jak je to běžné v EU, kdy tepelný odpor je R=5-6 je třeba  použít izolační komplex 14+1, i více v ceně od 330,- Kč bez DPH (produkt Rigitherm f. Rigips). V tomto případě 1 m2  obvodové konstrukce stavěné svépomocí  vyjde na 900 Kč/m2.To je naprosto  neporazitelné a zcela bezkonkurenční, nikdo jiný  se k takové ceně a takové super kvalitě domu nemůže ani v  náznaku přiblížit. Jedině již kvalitní dřevostavba může mít stejně  velký  tepelněizolační odpor,ale přesto cena bude 2-3x vyšší. Musíte však uvážit, že tak jak jste  četli článek,  v  každé kapitole  jste vystopovali  další a  další ohromné úspory při provádění domu při všech úkonech. Celkově tak musíte tyto suplementární úspory započítat do celkových úspor nového konstrukčního systému domu. Dům takto postavený je  nejen  nejkvalitnější, nejbezpečnější, ale i nejlevnější na světě. Jak sami vidíte, stavebnictví EU je nepředstavitelně vyelaborované, Francie je však se Španělskem v pokroku nejdál.

Absolutní reference

 Proč je konstrukce domu dle EU nejlepší na světě, ale zároveň nejlevnější? Je to proto, že dodávka tvárnic na 1m2 super kvalitní  a únosné nosné zdi z nich stojí pouze 300,- Kč a 1 m2 enormní tepelné izolace dle tepelných norem EU v podobě  izolačního komplexu  10+1 stojí pouze 280,- Kč. Tvárnice na  zdi  hrubé stavby malého RD přijdou na 35 000 Kč, stropní konstrukce z beto nových tvárnic pak na 45 000,- Kč.   Ať budete počítat  jak chcete, nikdy se nedopracujete k lepší konstrukci, ale hlavně levnější.  Proto se tato konstrukce nazývá  „Absolutní reference“– nemá konkurenci. Musejí se s ní ve Francii  srovnávat  všechny  ostatní konstrukce.

Závěrem

Pokud se Vám jedná o peníze, o závratné množství peněz ušetřených jak při stavbě domu z nejlevnějších betonových tvárnic, tak při vlastním provádění vždy vnitřní enormní tepelné izolace domu a pochopitelně i následně při netopení, když nejste doma, není co dál k řešení , není co dodat. Přidržujte se vlastního selského rozumu.V blízké budoucnosti chce vláda konečně deregulovat energie v ČR, začnete platit horentní sumy za teplo (tak jako v EU) a to Vás jistě při-vede k novému způsobu myšlení, tak jak je tomu v EU. Např. firma Rigips postavila v Rakousku velkou továrnu na Izolační komplex. Navíc připomínám, že od 12.2002 začala v ČRplatit konečněnová tepelná norma R min. =3,8, jinak R=5, tedy více než v EU (od 1.1.2009 se začal v ČR naplno uplatňovat Normativ EU 2002/91 EPBD). To je obrovská hodnota, jen málokdo ji bude schopen splnit, nakonec budou všichninuceni vložit do jimi nabízených konstrukcí polystyren a to buď zvenku nebo dovnitř konstrukce, neboť si nemohou dovolit  dát tepelnou izolaci zevnitř jako EU.Bude-li však již jednou v konstrukci vložená tepelná  izolace, zůstává otázkou, proč používat neslýchaně drahé stavební materiály a ne absolutně nejlevnější bet. tvárnice nové generace.Ve Francii je ze zákona každý izolační materiál v obchodě již označen tepelnou  odolností R. Dle Vašeho uvážení a finančních možností si dokoupíte odpovídající Izolační komplex. Tento  zákon u nás zatím chybí.  Nenechejte se proto manipulovat pseudovědci  a spolky izolujícími novostavby zvenku, kteří se neštítí ničeho, jen aby prodali co nejvíce jejich neslýchaně drahých a pracných izolačních materiálů, aniž by Vám však ukázaly jakýkoliv certifikát s tepelným výpočtem na celou vnější konstrukci zaizolované zdi. Všichni odborníci totiž dobře vědí, že v takovéto konstrukci dochází k prudké kondenzaci par v konstrukci a následnému hnití stěn.. Sami se přesvědčte, jak se izolují domy v EU a všude ve světě a začněte to dělat přesně jako oni.

JAKÝ JE  OPRAVDOVÝ ROZDÍL  MEZI VNITŘNÍ  A VNĚJŠÍ  TEPELNOU IZOLACÍ  DOMU

Občas se stále setkáváme, výhradně v ČR, s názorem, že je třeba izolovat dům nebo novostavbu zvenku, přesto, že to nikdo na  světě nedělá.   Podíváme se tedy na rozdíl tepelného zaizolování novostavby zevnitř a  zvenku. Zdůrazňujeme, že hovoříme striktně o zaizolování novostavby domu. Zaizolovat totiž stávající starý dům zevnitř je často dosti složité a problematické a zaizolovat jej zvenku ještě složitější a mnohonásobně dražší. Je proto výhradně na eventuelním staviteli, aby se sám rozhodl, jak si starý dům  zateplí.

Vnitřní zateplení

Všichni chytří zateplují odjakživa dům   zevnitř, Eskymáci izolují  iglú  kůžemi  zevnitř, nedávají je z  venku, Američané Izolují  domy  zevnitř, viz “kalifornské domy“, Skandinávci  mají tisíciletou tradici izolovat domy vždy zevnitř. (Ty se např. nyní staly velkou módou mezi našimi herci a zpěváky, kteří si je kupují originální přímo  ze  Skandinávie a  žije se jim v nich skvěle,neboť mají enormní tepelnou izolaci zevnitř se všemi jedinečnými  výhodami s tím spojenými, tedy stejnými, jako u moderního domu z bet.tvárnic nové generace ). I u nás je tisíciletá  tradice  izolovat dům zevnitř. Na venkově byl vždy dům v  zadní hospodářské části vyzděn, avšak  přední část byla speciálně a draze dřevěná s výbornou  tepelnou izolací, bez  jakékoliv  akumulace, aby  když rolník přišel večer z pole domů měl  hned teplo.Celá Francie od 1.1.1947  izoluje domy vždy a to i stavby kolektivního bydlení z litého betonu(viz výzva CSTB)zevnitř (viz Stavební srovnávací etalon EU)Pouze pokud to není možné z konstrukčních  důvodů (a  to je případ  všech  porézních,málo únosných materiálů  používaných coby tradiční stavebnictví v ČR, které nemohou oddělit obvodovou zeď tepelnou izolací od vnitřních zdí, tak jak to dělá EU) jsme  nuceni jako podřadné  řešení  či  řešení poslední  možnosti  přistoupit  k izolaci  domu zvenku.Myšlenky s izolací zvenku  nejsou  schopní opustit  ti,  kteří  neviděli ani jednu novostavbu v západní Evropě. Je to to  samé, jako by jste otevřeli okno a volali z České republiky na Evropskou unii, že to dělá špatně.Pokud nevěříte, zajeďte  někam, kde se hodně staví např. ve Francii  v okolí  Lyonu. Francouzské stavebnictví  je  bezesporu na  nejvyšší světové úrovni. Zajděte na  100 rozestavěných staveb  a  je  prakticky vyloučené, že by  jste našli jenom  jedinou,  která  by byla tepelně izolovaná zvenku a je tomu už tak 50 let. Podíváme se, jak se tepelně zaizolovává v ČR        podkroví domu.

 

obr. č. 1 –SPRÁVNÁ  KONSTRUKCE PŘÍČNÝ ŘEZ). 

Zevnitř je deska, např. sádrokarton, nad ní je vždy co nejblíže interiéru parotěsná zábrana. Ano, parotěsná  zábrana musí být co  nejblíže   interiéru,  neboťdifusníodpor par musí směrem venvždy klesat, toje základnípoučka,kterou Vás učí hnedv prvním ročníku stavebního studia.Pak následuje  tepelná  izolace např.14 cm, nad ní mají být ventilační  průduchy  odvětrávající  tepelnou  izolaci  a nad  touto konstrukcí  je vlastní konstrukce krytiny. Pára nemůže proniknout  do konstrukce,  neboť je  zadržena  parotěsnou zábranou, tím nemůže dojít  k  následné  kondenzaci par v tepelné  izolaci. Tuto konstrukci Češi velice dobře ovládají  nazpaměť, nemají tedy žádný  problém. Stejná naprosto identická  je konstrukce zdi z betonových tvárnic nové generace,které používá celá západní Evropa  již přes 50 let.

obr. č. 2-SPRÁVNÁKONSTRUKCE VODOROV NÝ ŘEZ)

Filozofie  tohotozpůsobu zateplení vychází  z   toho,  že konstrukci  domu  rozdělíme  na nosnou, pevnou, odolnou, vzdušnou  a  super levnou avšak málo tepelně izolující zeď,neboť betonové tvárnice  nové generace mají pouze R=0,4 ale zevnitř  přidáme tepelně izolační vrstvu o enormní  tepelné  izolaci   vytvářející  hlavní  tepelnou  odolnost extrémně nízkoenergetického či pasivního domu, avšak  rafinovaně   tak, aby   vytvářela   jednolitou    homogenní  vrstvu  zevnitř,  bez  jakýchkoliv  tepelných mostů a na to ještě nikdo v ČR  nepřišel, přestože to všichni v západní Evropě používají už  50 let. Enormní únosnost tvárnic,  jedna unese40, 60, 80 nebo 100 tun (i více), umožňuje, aby byly snadno všechny vnitřní zdi a příčky odděleny tepelnou izolací od obvodové zdi, to si nikdo jiný  nemůže dovolit, takže v domě  nevzniká ani  jediný tepelný most. Stejně tak i okna jsou maximálně inteligentně vložena  přímo do izolačního komplexu, takže ani v náznaku  nedochází  k  promrzání a tepelným mostům tak, jak je to ve velké míře u tradičně stavěných domů. Ani strop nepromrzá. Zevnitř  je Izolační  komplex, tedy sádrokartonová  deska  nalepená  na  desce  z nehořlavého  pěnového  polystyrenu  o  velké  síle  např.  12 cm (14, 16 i více cm),  jež  zároveň   slouží   jako parotěsná zábrana.  Je   patrné, že  tedy nemůže profukovat  či  podfukovat  vzduch v této  spáře  tak jak je  to  běžné u všech ostatních  volně ložených tepelných izolací. Je  to tedy podstatně  inteligentnější  způsob izolace lépe a jistěji  izolující. Celá deska  je  pak zevnitř nalepena na betonovou  zeď z tvárnic nové generace. Páry, stejně jako u   prvního příkladu mají   tendenci  prostoupit do konstrukce, ale nemohou projít  přes parotěsnou zábranu  v podobě   nepropustného polystyrenu. Protože se používá enormní  tepelná izolace, která dělá hlavní tepelnou izolaci domu, je  prostup tepla tak pozvolný, že by ani ke kondenzaci nemohlo dojít. Navíc jako izolant je použit pěnový  polystyren, což je pevná hmota, do které nemůže  nejen  pára vniknout a tedy  ani zkondenzovat, ale  ani proniknout  proudící  vzduch či  průvan, jak je to běžné při jiných  druzích izolace, čímž se pak rapidně sníží i izolační schopnosti. Při použití  izolačního  komplex  je zabezpečeno další  lepší a účinnější využívání tepelné izolace.Pochopitelně i zde je vnější strana izolace  odvětrávána  ven, neboť  přiléhá ke zdivu z betonových skořepinových  tvárnic  nové  generace, které  jsou  ovšem   porézní,  plné  vzduchu  a navíc  nikdy  nemohou  provlhnout. Připomínáme, že se zásadně nevylévají betonem tak,  jak jsou k  tomu nuceni  ostatní výrobci. Je tedy i každému laikovi  zřejmé, že tato konstrukce  je absolutně  správná,  nejkvalitnější na světě a zdravá  pro dům. Do konstrukce se nemůže dostat pára,nemůže dojít k hnilobě a shnití stěn tak  jak  to  vidíme  běžně např. v zateplených  panelácích.Tato konstrukce  je prohlášena i Stavebním etalonem EU,  se  kterým  se např. ve Francii ze zákona srovnávají veškeré  ostatní konstrukce. Výsledkem   tohoto správného způ sobu  zateplení   domu  vždy  zevnitř je dále minimální akumulace tepla. Někteří výhradně čeští odborníci se nám snaží vysvětlovat (tedy vysvětlovat EU), že při zateplení zevnitř nám na rozhraní tepelné izolace a betonových tvárnic kondenzuje voda. Jak by to bylo možné? Kde by se tam pára, co by mohla zkondenzovat vzala? Pára se nachází výlučně uvnitř domu, kde je rozpuštěna v teplém vzduchu. Čím vyšší teplota vzduchu tím více par je rozpuštěno. Pro snadnější představu vnitřek domu připomíná Papinův hrnec, ze kterého se páry snaží pronikat ven z domu. V tom jim však maximálně zahraňuje parotěsná zábrana v podobě např. 14 cm polystyrenu tedy pevné hmoty – takže se žádné páry ven nemohou dostat a ani tam tedy zkondenzovat. Naopak, když je venku zima, mrzne až praští např. je - 200C, veškerá vlhkost se vysráží a v podobě jinovatky a spadne na zem, jak všichni ví. Vzduch je tedy absolutně suchý , bez vlhkosti. Vzpomeňte si, že na Sibiři vyperou prádlo a na velmi suchém vzduchu za chvíli vyschne, když voda vysublimuje. Kde by se tedy mohla vzít pára v betonové tvárnici v kontaktu s tepelnou izolací, co by tam měla navíc údajně zkondenzovat? Prachobyčejně tam není jakýkoliv náznak páry, natož kondenzátu, je tam nejsušší vymrzlé sucho stejně jako v samotné tvárnici. To ovšem všichni na světě vědí. Jedná se o naprostou fabulaci pseudoodborníků. Tito odborníci dále neustále opakují, že v konstrukci musí být vždy rosný bod. A co „otevřená konstrukce“? Asi si doposud nevšimli, že v ČR je čím dál větší zájem o RD, dřevostavby, pasivní domy, kde se používá tzv. „otevřená konstrukce“, kde v silné tepelné izolaci domu nedochází už k jakékoliv kondenzaci par, není tam už žádný rosný bod, přestože u vnitřního líce není žádná parotěsná zábrana a páry mohou klidně prostupovat konstrukcí. Nenachází se tam nikde žádný bod, kde by páry rozpuštěné ve vzduchu narazily na tak chladný povrch, že by zkondenzovaly. I naše konstrukce z betonových tvárnic s izolačním komplexem zevnitř  je otevřenou konstrukcí.  Přesto  se  u  nás neustále  objevují  přežité nesprávné  názory, že je  lepší novostavbu domu  izolovat  zvenku. Došlo  to  tak  daleko, že jakýsi cech zateplovačů domů  zvenku doporučuje  podkroví  domu - tedy 1.patro  zateplovat zevnitř, ale  přízemí domu  zcela nepochopitelně obráceně – zvenku.

Akumulace tepla

Velice často u nás slýcháme pojem “akumulace tepla“. Tento pojem vznikl během druhé světové války, kdy se především v Německu  topilo briketami  ve  velkých kachlových kamnech. Kamna to byla velice účinná, jelikož stačilo přidat jen pět briket, ale  teplo začala vydávat až po 12 hodinách. Nebylo  je  možné  regulovat  a záchrana byla v teple  akumulovaném  ve  zdech.  Dnes se akumulace v západní  Evropě všichni bojí  jako čert kříže. Moderní  otopné soustavy  totiž musí  dle evropské normy vytopit byt za 15 minut, aniž by se předtím topilo. Jedině tak splníte  požadavek  Evropské unie pro Eurotopení. To nelze splnit s velkou akumulací. Na  západě  dnes zatopíte až když přijdete  ze zaměstnání,  jinak striktně  netopíte,  netopíte, netopíte . Ráno se15 min. před vstáváním topení zapne, vstáváte do tepla, neboť stěny mají R= 4-6. Po odchodu do zaměstnání se topení okamžitě vypne. Akumulaci tepla jako  argumentaci  používají ti,  kteří  nemají  již  nic jiného  k  nabídnutí. Ve Francii  nic takového  neuslyšíte. Se  vzrůstající  cenou  energie  u  nás tato  argumentace  sama  vymizí, neboť investoři  budou  nuceni  konečně  realizovat  skutečně  kvalitní izolace, ne tak jako doposud. Každé  malé  dítě  na západě totiž ví, že  při velké izolaci domu nemáte tepelnou ztrátu domu 30- 40 Kw jako je tomu u nás  doposud  běžné, ale pouze 3-7 kW a jenom  při  opravdu  velkých mrazech. Za 20 let ušetříte na topení  hodnotu  celého domu. Na  podzim,  v zimě  a   na jaře,  aniž  bychom sami v domě topili, dům nám bohatě vytápí slunce  či  tepelné  záření  oblohy  nazářené  okny. Předokenní žaluzie máme přes den  vytažené, v  noci je spouštíme, aby  nám  teplo  neuniklo  přes okna. V  létě to děláme opačně, ve dne zatahujeme žaluzie proti tepelnému přezáření, v  noci  je  vytahujeme - chladíme. Dům funguje  jako termoska. Dáme-li do  něj  horký čaj, vydrží  tam  teplo,  dáme-li  do něj  zmrzlinu,  vydrží  tam  chlad. Stěny  ze  sádrokartonu  se  pochopitelně  ihned ohřejí  na  teplotu vzduchu místnosti. Teplota sádrokartonu zůstává jen o 0,1 °C nižší než vzduch, toho u stavby postaru nemůžete nikdy dosáhnout.  Máme-li tedy například  vzduch v  místnosti 22,1 °C, má stěna také 22 °C. Takováto super teplá stěna vyzařuje 34x více tepla– tedy záření  - než stěna v tradičním domě v ČR ,jež má v zimě teplotu 7– 9°C ne-li daleko méně, neboť známá poučka říká, že při  zvednutí teploty o 3°C  stěna  vyzařuje 2x  tolik.  Samozřejmě  interiér, kde stěny vyzařují 34x více tepla, je nesrovnatelně  příjemnější  k  životu,  vytváří  evidentní  pohodu bydlení a nedá se vůbec srovnávat se studenými až ledovými stěnami se zjevnou nepohodou hraničící  až s  jeskyňovým efektem běžným v tradičním domě v ČR. O studených  stěnách  většina  stavebníků v ČR  dobře  ví,  někdy i  nevědomky,  proto se uchylují ( s cílem  situaci  zachránit ) k podlahovému topení i přes jeho evidentní zdravotní nebezpečnost.Člověk byl odjakživa zvyklý,aby mu teplo působilo na hlavu a tělo, ale nikdy ne na chodidla. Ty se pak  přehřívají, teplo stoupá do vnitřností člověka a  způsobuje tam nemoci,  zvláště u žen závažné  nemoci  vaječníků a dělohy. Proto  USA  a Francie  jako  první  státy  omezily ze zákona používání podlahového topení tím,že přívodní teplota otopného media nesmí překročit 27°C, když je někdy vyžadován na vstupu  zaplombovaný  míchací  termostat. Toto „extremně nízkoteplotní“ podlahové  topení  je však čím dál častěji ve  Francii  nahrazováno  přirozenějším  topením ve stropním  podhledu s  tím,  že  největší  oblibě  se  však  neustále těší  radiátory  pod  okny. V ČR  často na stavbách  vídáme, že si pouští  neuvěřitelně do podlahy  vodu  s teplotou až 43°C (zpátečku). Do našeho domu se super izolací vždy zevnitř, není podlahové topení  nijak zvlášť vhodné, má dlouhou  setrvačnost, není  schopno reagovat  do 15  minut, buď  místnost  nevytopí  či přetopí. TOTÁLNÍ ODRAZ Jestliže   v interiéru  použijete  na stěnách vynikající  izolant (což je náš případ v podobě  např. polystyrenu) teplo  tady-tepelně vlnové záření-do něj neprostoupí,naopak se od něj zčásti odráží jako od zrcadla a tím se tepelný odpor  zvyšuje  údajně min. o 60% dle  výzkumů, které  se  uskutečňují   především  v USA.Možná  i Vám někdo  nabízel za velké peníze několikamilimetrový pěnový  polyetylen na  jedné straně s nalepenou  AL folií s jakýmsi americkým  certifikátem s tím, že to má  izolační schopnost  v  hodnotě mnoha centimetrů  pěnového  polystyrenu. I zde by se mohlo  jednat o tento efekt  totálního  odrazu, i když  neznám  žádné  potvrzení tohoto efektu renomovanou evropskou  zkušebnou.  Avšak v případě platnosti tohoto efektu bychom  mohli vyvozovat  další zvýšení tepelného odporu naší konstrukcí o min 60%, tedy místo R min. 3,2 bychom se  mohli pohybovat  na úrovni R=5,12. Každý  opravdu chytrý investor si také rozmyslí, zda  si  dům  zaizoluje  za  minimálních  nákladů  zevnitř, nebo  5-7x  dráže  a složitěji  zvenčí.  Izolační  komplex, tedy sádrokartonová  deska  s nalepeným polystyrenem, běžně  vyráběný  v ČR v libovolných  tloušťkách je velmi  levný. Při tl. polystyrenu 14 cm(tedy izolační komplex 14+1)  stojí  320  Kč/m2  bez DPH,což při nalepení zevnitř vytváří enormní  tepelnou  izolaci  celé zdi okolo R=5. V ČR konečně začala platit nová tepelná norma kopírující EU. Tuto hodnotu min. R=3,8 nebo R=5 nemůže žádná  konstrukce  z tradičních  materiálů  v ČR,  navíc se spoustou tepelných mostů, splnit bez vložení nějaké tepelné izolace. Nalepení 100-200  mm tepelné izolace z venku narazí na značné těžkosti konstrukčního a finančního charakteru.  Proto se  běžně  provádějí  izolace zvenku jen okolo 6-10 cm,  kdy  cena za 1 m2 dělá 1000 - 1200 Kč s lešením. Srovnáme-li izolační komplex ve stejné tl. 6+1 za 195  Kč/m2 bez DPH  či 10+1 za 280  Kč/m2   bez  DPH, který se pouze s  min.  pracností  nalepí  zevnitř  na  zeď. Je Vám hned  jasné, proč některé spolky tak vehementně  propagují  vnější zateplení.Chtějí si totiž zachová svoje nedůvodné, mnohonásobné zisky a pochopitelně i vnucovat svůj monopol, aniž by Vám však předložili jakýkoliv certifikát z renomované zkušebny, neboť všichni odborníci vědí, že v konstrukci dochází k veliké kondenzaci par.

 Jeskyňový efekt

Izolace zevnitř zásadním způsobem řeší fenomén studené stěny,  tedy zdroje možné kondenzace na ní a pochopitelně  pocit  zjevné  nepohody.  Každý  pravý odborník  i  laik totiž ví, že pokud máme  teplotní rozdíl  mezi  zdmi a vytápěným   prostorem větší než 3 °C, stéká již po zdech studený vzduch a  vytváří v  interiéru  evidentní nepohodu a může začít na ní i kondenzovat voda, vše přesně jako  v jeskyni, když  v ní zatopíte. Znáte to, když sedíte  na pohovce a stéká  Vám studený vzduch na záda. Je Vám nepříjemně. Toto Vám však  zastánci vnějších izolací úmyslně opomněli říci. Nemůžete proto přes den, když nejste doma netopit, jako to dělají všichni na západě, protože když přijdete večer domů, nebyli by jste schopni s velkou akumulací, jaká je vždy při izolaci  zvenku, dům vytopit, celý večer by jste  trpěli  chladem. Dům vlastně celý večer zoufale  natápíte,  než jdete  spát  jsou stěny konečně jakžtakž nahřáté, ale pak nemůžete spát, neboť je tam moc horko a  tak  větráte, tedy  větráte  Vaše peníze. Tito  zaslepení  fanatici drahých   vnějších izolací  domů Vám  opět  úmyslně  opomněli  říci to  nejdůležitější,  že  totiž  v domě s vnější  izolací musíte bez přestání topit,což ale nikdo na západě nedělá a tím promrháváte značné finanční částky.

Vnější izolace

Domy se odjakživa  zaizolovávají zevnitř.  Avšak  v  Německu postavili po válce  velké množství domů z pálené hlíny s naprosto   nedostatečnou tepelnou izolací. Proto teprve v poslední době, v roce 1965,  vyvinuli  v Německu způsob dodatečného zateplení těchto starých, stávajících domů zvenku. Zateplit  však starý dům je problematické jak zevnitř, tak i zvenku,  necháme to  proto Němců  na vyřešení. Podíváme  se ale detailněji  na tento způsob zateplení, který se často  něm. firmy snaží aplikovat  i  na  novostavby.  Princip spočívá pouze ve slabém tepelném přiizolování  obvodové zdi, ne  tedy  tak jako při vnitřní izolaci,kdy se používá enormní  tepelná izolace.Slabé desky polystyrenu se přilepí a přišroubují  na vnější stěnu zdi, natáhnou   se nezbytná drahá  ztužující pletiva  a min. 3 vrstvy stěrek. Vše s nezbytností postavení drahého lešení. Zvenku se hermeticky zeď uzavře, nemůže  ventilovat a dýchat.

(obr. č. 3 NESPRÁVNÁ   KONSTRUKCE VODOROVNÝ ŘEZ)

Tenounkou stěrkovou vrstvu zvenku proklofávají  ptáci a  poškozuje je krupobití,což způsobuje rozsáhlé, dlouholeté soudní  pře. Je ignorována základní poučka, že difuzní odpor par  musí  vždy klesat směrem ven.Pouze se posune  rosný  bod  k vnějšímu líci zdiva.Protože však opomněli aplikovat parotěsnou zábranu  zevnitř  (z důvodu  složitosti a dalších velkých finančních  nákladů), páry snadno prostupují do konstrukce,  kde kondenzují. 

       Kondenzát  nejen stéká ve spáře  mezi zdí  a izolací, ale pak provlhčí zeď, vlhkost se dostává k vnitřnímu lící  zdiva  a  způsobuje hnilobu, růst   plísní a hub, což přímo ohrožuje život  lidí  bydlících  uvnitř. Kondenzát se nemůže odpařit ven, neboť tam je nalepená neprodyšná polystyrenová deska.To je  také důvod,  proč si  lidé tak stěžují na plísně a houby např. u zvenku zaizolovaných paneláků. Navíc není možné řádně zaizolovat špalety okolo oken a dveří, kde jsou velké tepelné mosty, neboť by Vám při silnější izolaci vypadly, nemají v čem by  držely.Není možné zaizolovat ani parapety.

       Podíváme-li se však např. na panelový dům zevnitř,není tam prakticky nic jiného  než  špalety a parapety.Tedy všude jen a jen tepelné mosty.Takže jediné, co Vám spolky propagující vnější zateplení mohou nabídnou je ona vymyšlená „akumulace“.Připomínáme, že velmi často se snaží obhajovat vnější izolace tím, že jsou údajně ven odvětrávané, že dýchají. Jedná se však o naprosto lživou obchodní  manipulaci, neboť  všude okolo sebe vidíme, jak polystyren bez jakýchkoli skrupulí přímo lepí a šroubují na zeď, kde nemůže nic a nijak dýchat, zeď je zvenku hermeticky  utěsněná.

       Ještě nikdy jste totiž neviděli oficielní prohlášení či certifikát státní zkušebny či např. výrobce pálených cihel,že doporučuje zaizolovat novostavbu domu 50 mm pěnového polystyrenu zvenku.Toto prohlášení za žádnou cenu nikdo nenapíše, neboť  všichni  praví profesionálové neobyčejně dobře vědí,  že v konstrukci pak dochází k silné kondenzaci par a zeď hnije. Jestli  toto prohlášení máte, prosím o jeho zaslání, velmi jej uvítám.Zateplení i novostaveb zvenku propagují  pouze v ČR a v přímém rozporu s oficielním stanoviskem EU pouze cechy zateplovačů, kterým však jde o to, prodat Vám bez skrupulí jejich drahé materiály a je jim jedno, zda Vám dům posléze shnije. Vždyť si vzpomeňte, že i za starého režimu se to dělalo podstatně lépe, když se při vnějších izolacích např. paneláků používaly zásadně„odvětrávané  fasády“,kde používané izolační materiály a konstrukce propouštěly páry směrem ven.Jinými slovy, domy  se prehistorické,v daleké i blízké  minulosti  izolovaly vždy  výhradně zevnitř. Zaizolování domu zvenku je totální  novinka  z posledního vývojového okamžiku (ve vztahu k času dějin), zčásti  ještě  neprověřená praxí a věkem (v konstrukci dochází ke větší či menší kondenzaci par ) a tedy není nikdo, kdo by odpovědně  posoudil stav  z dlouhodobého horizontu.       

REKAPITULACE  -  UŽ NIKDY SE NEBUDE STAVĚT JINAK

Pohled na stavbu domu z hlediska našeho  vstupu do EU.  Základní kritéria zhýčkaného spotřebitele EU.

Spotřebitel na západě je chráněn a rozmazlován řadou špičkových zákonů, jimiž mu stát garantuje bezkonkurenční kvalitu stavebního díla, ale také jeho nedostižnou levnost. Jak jste nyní na poslední chvíli těsně před vstupem do EU začali všude okolo sebe vidět a slyšet, že se musí přijmout ty ony kvalitní zákony EU, o kterých Vám však předtím nikdo nechtěl nic říci, nechávali Vás, samo sebou úmyslně, v předpotopních normách, protože to bylo pro někoho výhodné. Ve stavebnictví je toto korupční prostředí snad ještě silnější než v ostatních oborech.To je také důvod proč jedině náš vstup do EU byl pro nás totální záchranou, neboť kdyby tomu tak nebylo, buďte si jisti, že ještě za 30 let by tady stále ještě platily předpotopní normy umožňující manipulování a ohlupování veřejnosti a korupce by i nadále umožňovala přežívat morálně zastaralým a neslýchaně drahým materiálům navíc totálně drancující životní prostředí tak, jako tomu bylo doposud. Nikdo by i nadále nechránil Vaši peněženku, ani při stavbě domu, ani při následném topení. Rekapituluji tedy ty základní hlediska, za kterých staví zhýčkaný západní stavitel. Dům musí být vždy celý betonový od základů, přes zdi, stropy až po krytinu, protože jen tak může být nejlevnější vůbec. To je základní   poučka. Zcela nová koncepce stavby domu, za použití u nás zatím nezdomácnělých materiálů, avšak na západě po 60-ti letech používání dnes považovaná za tradiční stavitelství, vyžaduje od stavebníků určitý stupeň odvahy. Přitom je třeba vzít v úvahu celý soubor problémů najednou, neboť na sebe navazují a jsou neoddělitelné.Stavitelé v západní Evropě staví dům principielně ze 3 funkčních hledisek vždy v kombinaci i s  hlediskem nejdůležitějším - finančním a dnes také neodmyslitelně hlediskem ekologickým.

1 hledisko: Nejdůležitější je boj proti zlodějům

Dům o velké pevnosti a odolnosti je proto postaven z betonových tvárnic nové generace o velké pevnosti až 100 až 500x větší než pálená hlína či porobetony. Vyzděnou zeď lze libovolně navíc vyztužit ocelovou výztuží jak vodorovně, tak svisle, což nepřichází v úvahu u tradičních materiálů v ČR. Zloděj tak nemůže proniknout ani přes zeď, ani přes okna, kde jsou předokenní žaluzie. Toto ignoruje české stavebnictví,když staví domy z různých měkkých porobetonů,kde stačí šroubovák, či pila,aby se zloděj za chvíli dostal dovnitř.Čtete o tom snad obden v novinách, ale s tím nic nedělá .Takovýto dům navíc ve Francii za žádných okolností nikdo nepojistí a pojistné je tam předepsané zákonem.

2 hledisko: Boj proti povětrnosti a chátrání stavby

V západní Evropě je zvykem záruka na fasádu, a ta je krásně barevná,10 i více let. Tak dlouhou záruku může stavitel dát pouze tehdy, když dům je postaven z lisovaných, absolutně stálých betonových tvárnic nové generace mnohonásobně  pevnějších než jiný stavební materiál,plných vzduchu, ničím nevylévaných, nenasákavých, čím starších tím tvrdších, které se nikdy nerozhasí, nepopraskají, nedrolí se, nenasákávají vodou, neprostupuje jimi vlhkost,ani jimi vlhkost nevzlíná, zůstávají suché, neroztrhávají se mrazem, zůstávají neustále takové, jaké jsou - jen jejich pevnost stoupá stářím a to i když zůstávají volně pod nebem např. ploty. V rozích mohou být vylité betonové sloupky, které mnohonásobně dále zvyšují pevnost, nosnost a odolnost stavby. O čemž jste ještě v ČR nikdy neslyšeli. Beton je kvalitní materiál, nikdy jste neviděli např. betonovou přehradu, že by byla vlhká, nebo že by se rozpadala. Betonový obrubník na ulici je vždy suchý, nedrolí se, nehasí se, jako první oschne. Obvodová nosná betonová zeď je celá neustále při teplotě vnějšího prostředí – protože zevnitř je enormní tepelná izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů, čímž zeď není navíc vůbec tepelně namáhána vnitřním pnutím jako u tradiční konstrukce domu, kde máte –25°venku +25°C v interiéru a proto se nikdy neprojeví trhliny, tak známé u ostatních materiálů, vyžadujících na fasádě další ztužující pletiva. Stavba je absolutně zdravá, neboť nenasákavé zdi plné vzduchu jsou již z vyzrálého betonu, stropy jsou z železobetonu, celá stavba je z jednoho druhu materiálu a stejné tepelné roztažlivosti, proto nepraská. Připomínáme malou pevnost hliněných cihel,či porobetonů, jejich naprosto rozdílnou tepelnou roztažnost oproti železobetonu a tím i spoustu poruch těchto staveb všude tam,kde musí býti tyto materiály kombinovány např. překlady. Především jejich obrovskou  nasákavost – sají vodu jako houba-  se kterou musíte neustále složitě bojovat.

3 hledisko: Boj proti tepelným ztrátám

Protože jakýkoliv stavební materiál není dnes již schopen splnit vysoké požadavky na tepelnou izolaci, které začaly platit okamžitě naším vstupem do EU ze zákona  – např. pálené cihly mají velmi malou tepelnou izolaci, je z tohoto titulu řešeno zaizolování domu zcela nezávisle Izolačním komplexem o velké izolační schopnosti. Ten je jednoduše přilepen zevnitř domu, tvoří souvislou izolační vrstvu totálně eliminující veškeré tepelné mosty, protože veškeré vnitřní zdi a příčky jsou napojeny až za ním. Tato jedinečná konstrukce , kterou si dříve nikdo nedokázal ani ve snu představit,je umožněna právě obrovskou únosností betonových tvárnic (viz etalon EU). Enormní tepelně izolační vlastnosti domu, několikanásobně větší, než český stavebník doposud zná, omezují tepelné ztráty na minimum.Podívejte se např. na palác Myslbek v Praze stavěný fr. firmami pochopitelně super důkladně zateplený vždy zevnitř Izolačním komplexem. Na minimum je také omezena nežádoucí akumulace a tím vším je umožněno, že se v domě striktně nikdy netopí, když nejste doma a zatopí se až v okamžiku Vašeho příchodu domu. Toto nedokážete s žádnou jinou zděnou stavbou. Ale především, když netopíte, když netopíte celou zimu, získáte obrovské finanční úspory a o tom to především je, neprotopíte za zimu 35.000-50.000,- Kč, ale jen 7-10.000,- Kč (viz kapitola o izolačním komplexu). Je třeba si jasně uvědomit, že jakákoliv stěna z tradičního materiálu, ještě používaného v ČR se nemůže ani v náznaku přirovnávat ke 100-200 mm pěnového polystyrenu, co běžně používáme, zvláště platí-li v ČR od 12.2002 nová tepelná norma R min = 3,8, jinak R=5 a od 1.1.2009 Normativa EU 2002/91 EPBD. Průchod tepla stěnou např. z pálených cihel je tak velký, že pro snadnější představivost je to to samé jako kdyby jste se postavili před tuto zeď a prohazovali jí pozvolna lopatu s uhlím směrem ven.  Prohnaní obchodníci Vám pak zaměňují tuto jednoduchou pravdu za rčení o dobré „akumulaci“ – s tím jste se již nesporně setkali.

4 hledisko : Boj za zbytečné vyhazování peněz, tedy o tom, jak postavit nejkvalitnější stavbu za co nejméně peněz

V našem případě můžete počítat jak chcete, nikdy se ani v náznaku nedostanete s jiným způsobem stavby k tak nízkým cenovým relacím, které nabízíme my, protože stavíme z nejlevnějšího stavebního materiálu na světě vůbec. To je také hlavní důvod, proč používá tento systém celá Evropa a nyní již i celý svět – Čína, Indie, celá Afrika, Kanada, Jižní a Severní Amerika, Kazachstán.Z výše uvedených hledisek je také patrné, proč je tento dům považován na světě za nejkvalitnější vůbec, přičemž zůstává nedostižně nejlevnější. Ve Francii se přímo ze zákona porovnává každá stavební konstrukce se STAVEBNÍM ETALONEM (viz. zobrazení). Ve Francii berete 2.000-3.000 Eur měsíčně, ale malý RD stojí 45.000–60. 000 Eur na klíč bez pozemku. Stačí Vám ke koupi 20-30 platů. U nás berete 15 000 Kč měsíčně, ale dům stojí na klíč 2–5 miliony korun.Potřebujete ke koupi 140 – 350 platů,to je 25 let. Tedy 10x víc než ve Francii. Jak je to možné? Vedle částečně větší kupní síly je to hlavně proto, že Vám v ČR neustále vnucují neslýchaně drahé, morálně zastaralé a nekvalitní stavební materiály. Navíc ještě mizerně izolující.Pochopíte to snadněji, když si sami spočítáte, že Vás dodávka betonových tvárnic nové generace na malý RD 3+1  přijde včetně betonové stropní konstrukce na pouhých 75 000 Kč bez DPH, přičemž je dále podstatně levnější doprava, minimální náklady na maltu(5x levnější), minimální náklady na jednoduché a neuvěřitelně rychlé zdění, ale následně celá stavba z těchto tvárnic je mnohonásobně rychlejší a podstatně lacinější (nesekají se třeba žádné šlicy, nedělají se věnce, nenahazují se vůbec žádné omítky atd.). Dokud nebudete mít v ČR všichni za zády betonové tvárnice nové generace a předepjaté stropní nosníčky-putrely v kombinaci s nejlevnějšími betonovými skořepinovými hurdiskami, tedy nejlevnější stěnové a stropní konstrukce světa, nemůžeme se nikdy srovnávat se zeměmi EU. Aplikací bet. tvárnic okamžitě snížíte cenu domu v ČR o 35%, použijeme-li francouzský developerský projekt klesne cena na 50% ceny domu v ČR běžně stavěného, při svépomocné výstavbě cena dále významně klesne. Už  nikdy se nebude stavět jinak.

5 hledisko: Nejekologičtější stavební materiál, navíc 100 % recyklovatelný

Betonová tvárnice má respekt před životním prostředím, na rozdíl od ostatních stavebních materiálů se vyrábí z písku, štěrku,, které nejsou radioaktivní, vody a nejmenšího možného množství cementu 5-7%. Nevypaluje se ani se neautoklávuje, nepoužívá se žádná tepelná energie. Tvárnice může mít několik životů, protože se dá snadno rozemlít a vyrobit z ní nové betonové tvárnice. Nikdo jiný to neumí. Jedná se proto o prvotřídní ekologický materiál, plně respektující životní prostředí a konstruující budoucnost nejen naši, ale především našich dětí. Je tedy 100 % recyklovatelný . Přesto, že tento systém začíná dnes používat již celý svět, český stavitel ještě váhá. Je při tom ohlupován řadou českých pseudoodborníků na tepelné izolace,kteří přestože ještě nikdy neviděli ani jednu světovou stavbu, kritizují vnitřní izolaci domu s tím, že jsou tam řady tepelných mostů. Došlo to tak daleko,že jakýsi cech zateplovačů domů zvenku doporučuje podkroví domu-tedy 1.patro zateplovat zevnitř, ale přízemí domu zcela  nepochopitelně obráceně - zvenku. Není tam však ani jediný tepelná most, na rozdíl od všech v ČR běžně stavěných domů, ve kterých musíte navíc bez přestání celou zimu topit, což nikdo na světě nedělá. Voda v konstrukci zcela zřejmě nemůže kondenzovat a i výpočty to jednoznačně potvrzují a ověřovali je, pouze pro Váš klid, nejlepší odborníci v ČR i např.  Ing. Svoboda, autor výpočtového softwaru. Mimochodem tyto výpočty byly provedeny v Evropě již v r. 1947,odkdy tam platí. Proto se už nenechte dále ohlupovat a přesvědčte se na vlastní oči. Ve Francii se vyrábí každoročně tolik tvárnic, že to představuje vzdálenost ze Země na Měsíc, kdybychom je proložili za sebou. To Vám dá zcela jasnou představu o našem zaostávání za světovým vývojem. Co tam asi dělají s těmi tvárnicemi? No prostě staví 10x více domů, 10x levnějších. To je celá pravda. Doporučujeme zajet někam do Francie, například do Lyonu, kde je velká výstavba a velice snadno najdete třeba 100 rozestavěných novostaveb, které budou ve všech případech vždy postaveny tímto způsobem. To s Vámi silně otřese, tak jako se spoustou odborníků, které jsem již osobně do Francie vzal. Otevře Vám to oči a poznáte celou pravdu. Jedině praxe Vám totiž může poskytnout skutečný obraz o světovém vývoji a špičce stavebnictví. Můžete na rozestavěné novostavbě pohovořit s majitelem, či stavitelem a zjistíte, že se všichni brilantně vyznají v problematice, jak dům stavět, znají dopodrobna všechny výhody výše popsané a hlavně by nestavěli za žádných okolností dům jinak, přestože se i u nich stavěly běžně domy z pálených cihel ještě před 2. světovou válkou,které však považují za velmi špatné a zastaralé a nechtěli  by  už v nich za nic na světě žít. Připomínáme, že pálená hlína se vypaluje až 12 dní při teplotě až 1200°C.Ve Francii už není nikdo, kdo by to byl ochoten zaplatit, ale hlavně dochází k neuvěřitelnému poškozování zeměkoule a ozónové vrstvy.Jedná se o antiekologický materiál 1.kategorie. Navíc co je země zemí, veškerá radioaktivita spadlá na zem se v ní koncentruje a akumuluje a pochopitelně ani vypalováním nezničí, zůstává v cihlách, proto mají někdy i velký problém s touto radioaktivitou. Oproti tomu betonové tvárnice nové generace jsou vyráběny z čistého písku či mletého kamene s minimální radioaktivitou, navíc se používá absolutně nejmenší možné množství tohoto materiálu, neboť tvárnice, dalo by se říci, jsou nafouklé vzduchem. Stejně tak u pórobetonů, které se autoklávují teplem, tedy za velkých finančních nákladů.Jsou to materiály morálně odepsané, nevhodné pro stavbu, které přežily svou dobu, a které začaly u nás zanikat po našem vstupu do EU, neboť nejsou prakticky schopné respektovat platné tepelné normy a zákony ČR, ani EU, tak jako  zanikly hned po 2. svět. válce ve Francii. Proto nepřekvapuje , že Čína od 1.7.2003 jako první země na světě zakázala použití pálené hlíny.Nezapomeňte se podívat do francouzských Alp na záplavu takto postavených domů, které jsou postaveny v povětrnostních podmínkách mnohonásobně horších než u nás. Čím totiž jsou podmínky horší, čím víc prší a mrzne, tím skvěleji vynikají přednosti tohoto domu.Proto také v soutěži Dokonalý projekt roku ČR a nejlepší stavba roku zvítězily projekty stavěné touto technologií, kterou jsem v ČR zavedl.Je také jedinečné, že po řadě let, co tuto technologii v ČR a SR propaguji se vedle několika v ČR a SR již vyrábějících menších továren konečně v ČR a SR dostavěla největší a nejmodernější továrny ve střední Evropě od francouzské firmy Quadra, která po uvedení do chodu zásadně změnila náhled na stavebnictví v ČR a SR a dá konečně možnost již velkému množství lidí si postavit nejkvalitnější, ale především nejlevnější dům vůbec. Překvapuje nás však, že ještě žádný výrobce pálené hlíny ani pórobetonů doposud neprojevil zájem o nákup sofistikovaných továren Quadra na výrobu bet. tvárnic nové generace, přestože v celé západní Evropě vždy byli od 2. svět. války našimi nejlepšími klienty.

Že tvárnice nejsou pouze utopií, dokumentuje nejdůležitější stavba ČR Sazka ARÉNA, celá postavená z těchto bet. tvárnic nové generace pochopitelně za 100 milionových úspor, které jak doufáme, otevřou nevěřícím konečně oči. Po identifikaci  těchto špičkových stavebních technologií v EU, tedy nové koncepce stavby  za použití francouzských betonových tvárnic nové generace v kombinaci s vnitřní izolací a železobetonovými předepjatými stropními nosníčky, doplněnými betonovými hurdiskami, jsem se rozhodl, že je za každou cenu aplikuji urychleně v ČR a SR. Po dlouhodobém úsilí jsem v této záležitosti zásadním způsobem uspěl, v ČR již běží několik továren, na Slovensku také, stavíme u nás touto technologií již tisíce domů a tím se mi podařilo technologicky enormně předstihnout Německo a Rakousko, kde o této tvárnici nikdo doposud ani neslyšel a není tam nikdo, kdo by byl vůbec schopen ji vyrobit. K tomu si totiž musí koupit patentovou technologii Quadra. Ani v zemích na východ od nás nikdo o tvárnici doposud neslyšel a ani ji nedovede vyrobit.

O další špičkové stavební technologie EU, které nabízím, však nikdo od sametové revoluce neprojevil doposud zájem. Například o neskutečně lukrativní výrobu železobetonových předepjatých stropních nosníčků-putrelů – nejlevnější a nejrozšířenější stropní konstrukce EU. Stejně tak o velice jednoduchou výrobu polystyrenových hurdisek. Nemluvím už ani o výrobě plastového RD, výrobě plastových koupelen, či cihel lisovaných za studena bez pálení dle jediného patentu profesora A.Accetty. Na veletrhu by desítky firem chtělo tyto výrobky nakupovat, ale nikdo je stále nemá chuť vyrábět. Neváhejte se na nás obrátit s konzultací, zabezpečíme Vám buď výrobu tvárnic, či projekci a výstavbu domů z tohoto systému + developerské projekty pro velkosériovou výstavbu RD a nájemných bytů. Tyto projekty jsou totálně vyelaborované po 50 letech vývoje a vykazují nejvyšší ukazatel užitné hodnoty versus nejmenší možné náklady na stavbu. Nemohou být nahrazeny žádnými projekty čs. provenience.

^