Centrální vysavač

V tepelném  Izolačním  komplexu se též pohodlně  rozvedou  trubky  centrálního vysavače, zakončené speciálními zděřemi  umístěnými pokud to jde,co nejblíže dveří.Také ve vnitřních nosných zdech je možné snadno použít rohové tvárnice již s průchozím dnem, či snadno kdekoliv prorazit pouze tenké betonové dno tvárnic nové generace a rozvod  zde svisle nainstalovat. Vlastní motor vysavače,  zvukově  odizolován, je  umístěn na půdě či ve sklepě. Odsávaný vzduch po filtraci se  vyfukuje nad střechu či u země. Tento systém je dalším podstatným zlepšením životního prostře-í v domě, neboť vysavač vždy určité větší, či menší procento  prachových  částic již není schopen zachytit. Obyčejný vysavač   v domácnosti  část prachu opět vyfukuje do místnosti, kde se pak  znovu usazuje. Mimo  částeček prachu rozviřuje a rozfukuje též bakterie a  viry,  napomáhá roznášení nemocí. Centrální  vysavač inteligentně vše vyfukuje mimo dům. I obsluha je podstatně snadnější, stačí přijít do  místnosti  pouze s hadicí,  připojit  jí do zděře a luxovat.

^