O nás

Jan J. Dvořák

Ing.arch.Akad.arch. Jan J. Dvořák byl hned po revoluci pozván francouzskou vládou k dlouhodobému studijnímu a přednáškovému pobytu ve Francii. Nastudoval tam dopodrobna stavebnictví EU.

Hned 1. den na první stavbě zjistil, že je tam vše jinak, obráceně, než jak jej učili na 2 VŠ v ČR.

Podrobným studiem ve francouzských zkušebních a výzkumných ústavech zjistil, že stavební systém uplatňovaný ve Francii ( a dnes už na celém světě) je mnohonásobně kvalitnější než zastaralé nepochopitelně nekvalitní tradiční stavitelství v ČR, kde se až doposud uplatňovali neobyčejně nízké kvalitativní normy na stavební díla, pravděpodobně díky korupci.

Stavebnictví ve Francii je 10x preciznější, vyelaborovanější, vše dokonale spočítáno, vše navrženo tak, aby to bylo co nejkvalitnější, ale přitom to absolutně nejméně stálo. Šetří se s množstvím hmot, s materiálem, dělají se tenké skořepinové konstrukce plné vzduchu,ale protože ten je ještě zadarmo, je tato konstrukce vždy podstatně levnější než všechny ostatní stavby. Stavby se navrhují tak, aby byly energeticky extrémně úsporné a snadno odpovídaly normativu EU 2002/91 EPBD v ČR zvaný ENB ( ten už začal konečně platit z popudu EU i v ČR). Celý stavební průmysl je tomu široce podřízen. Vyrábí se tam množství materiálů, prvků, hmot, konstrukcí, jež u nás vůbec neexistují – namátkou :

  • předepjaté stropní nosníčky – putrely, v kombinaci s betonovými či polystyrénovými hurdiskami a díky tomu nejlevnější stropní konstrukce
  • dále absolutní novinka na trhu – lehounké předepjaté stropní panely skládající se uprostřed ze železobetonového předepjatého nosníčku – putrelu, ke kterému jsou podélně z obou stran přilepeny pásy polystyrenu – nedostižně senzační konstrukce
  • sériově vyráběné železobetonové předepjaté průvlaky průměru 20 x 20 cm či 7,5 x 15 cm běžně skladem, každý je na stavbě potřebuje - u nás se vše bední postaru.
  • sériově vyráběné železobetonové předepjaté překlady nad okna a dveře vysoké 5 cm, všude skladem – to je neuvěřitelné
  • polystyrénové hurdisky nahrazující snadno betonové skořepinové hurdisky, navíc tepelně i zvukově izolující
  • plastové rodinné domy
  • otáčející se rodinné domy
  • celé plastové modulární koupelny atd.

Vyrábí se i spousta doplňujících materiálů inteligentně vyvinutých. Např. jednoplášťové komíny i z pěnosklobetonu, super kvalitní, jednoduché na montáž a hlavně za ½ cenu u nás prodávaných komínů. Např. při konstrukci hurdiskového stropu se používá ocelová kari síť s oky 200 x 600 mm, neboť to bohatě stačí, ve směru nosníčků je oceli víc než dost. Takováto síť váží a stojí méně než ½ toho, co je nutno v konstrukci použít u nás, neboť žádná taková síť u nás neexistuje Jsme tedy nuceni zbytečně utápět neužitečnou armaturu v našich konstrukcích a draze za to navíc ovšem zaplatit. To by ve Francii nebylo možné.

Co ho nejvíce šokovalo v ČR?

Snad nejvíce šokující bylo, že nám zde v ČR a SR posledních 20 let tvrdošíjně unisono všichni opakovali - dokonce i studovaní inženýři, různé instituce či jakýsi cech zateplovačů domů zvenku, že nejlepší je zateplit dům zvenku 4 cm polystyrenu a také to tak 20 let všichni dělali, jen se rozhlédněte okolo sebe, celá republika je tak zateplená. Činili tak, aniž by však předložili jakýkoliv výpočet tepelného prostupu tepla, který by splňoval normu. V takovéto konstrukci totiž dochází k obrovské kondenzaci par, zdi hnijí, zevnitř na zdi je plíseň, houba, a proto k tomu nikdo nebyl schopen žádný takový výpočet či certifikát splňující normu předložit. Nikdy jste takový výpočet neviděli. Otázka zní, jak to vůbec mohli dělat. To by ve Francii pochopitelně nemohlo být za žádných okolností možné.

Až v posledních letech, zvláště v roce 2009 začaly v ČR platit konečně normy přikázané nám EU, čímž nás EU zachránila, které vylučují avanturistické způsoby zateplování vehementně v ČR tak doporučované a realizované posledních 20 let.

Velmi tomu také pomohlo hnutí „Zelená úsporám“, kde je vyžadována skutečně kvalitní tloušťka zateplení stěn striktně dle EU např. 16 cm až 28 cm či až 60 cm tepelné izolace ve stropě . To konečně mnoha lidem otevřelo oči a to i zatvrzelým laickým pochybovačům, pochopili, že jim 20 let byly servírovány nepravdy, skončilo v ČR naivní zkorumpované zateplování.


Jaký dům je špatně zateplen?

Že dům je špatně zateplen poznáte snadno, neboť za topení platíte desítky tisíc korun. Ale v dobře zatepleném nízkoenergetickém či pasivním domě nepřesáhne platba za topení 5 000 Kč za rok, jak jistě dnes už víte, to nechť je pro vás rozhodující srovnávací měřítko – tedy „absolutní reference“ a to je případ i našeho domu stavěného dle EU.

Platíte-li tedy např. 30 – 60 000 Kč/rok a to je případ většiny domů postavených v poslední době např. z tradičních materiálů, vidíte, že dům je zjevně nekvalitní, máte izolaci domu 6x – 12 x horší, než by bylo třeba i přes vehementní ujišťování o kvalitě domu.

 

Certifikát ENB

Velmi užitečný je také certifikát ENB dle EU, neboť se nechá snadno a levně vyhotovit všude v ČR a SR a hned vám ukáže, ve které kategorii se vaše stavba nachází A,B, C,D …… , potvrdí či vyvrátí vaše pochybnosti o kvalitě dodávky či stavby. Ostatně zanedlouho bude nutno v ČR vyvěsit certifikát ENB vedle vchodu každého domu či stavby tak, jako v celé EU. Stavby konzumující více než 150 KW na 1 m2 stavby za rok budou muset být do určitého data dle EU ( např. do 2015 ) zatepleny.

Certifikát ENB je neobyčejně užitečný – budete chtít koupit byt v paneláku či dům a hned uvidíte v jaké kategorii se nachází a jestli má cenu zaplatit žádané peníze. Půjdete navštívit známého a hned uvidíte, jak se chová ke svému domu.

Myslíme, že v návaznosti na certifikát ENB dle EU vypukne i větší množství soudních sporů, kdy se budou podvedení majitelé nových domů a bytů – nejčastěji z tradičních materiálů, platících však desítky tisíc korun za topení ( i přes ujišťování o kvalitě stavby) - domáhat navrácení značných peněz za nekvalitní dodávku či odstranění zjevné nekvality stavební dodávky. A to se neseriozním dodavatelům zatraceně prodraží. Ale právě k tomu je ENB určený, aby chránil spotřebitele a demaskoval prodejce nekvalitních materiálů i neseriozních dodavatelů stavebních děl. Ten, kdo staví kvalitně dle EU ( a to je náš případ ), rozhodně žádný problém mít nebude.


Proč se tak špatně v ČR stavělo ?

Jasná odpověď zní, že to bylo jenom proto, aby byl co nejdéle umožněn v ČR prodej zastaralých tradičních materiálů, které nebyly schopny tyto závratné nároky na izolace dle požadavků EU za žádných okolností docílit (porovnejte, kolik se platí v těchto domech za topení ) , pokud ovšem do konstrukce nevložili silný tepelný izolant tak, jak to ovšem dělá EU.


Vnitřní či vnější zateplení novostavby domu?

Čistě teoreticky je naprosto lhostejné, zateplíme-li dům zvenku, zevnitř či dáme-li tepelnou izolaci doprostřed konstrukce. Avšak obrovská parupropustnost tvárnice umožňuje zateplit novostavbu domu zevnitř, je podstatně výhodněji, jednodušeji, rychleji, absolutně bez tepelných mostů, ale především několikrát levněji, a proto to tak dělá prakticky celý svět. Je také bez tep. akumulace obvodového pláště, přičemž akumulace našich vnitřních stěn a stropů je větší než u tradičního domu ( to abych okamžitě vyvrátil časté námitky pouze čs. odborníků ). Když zateplíte novostavbu domu zevnitř, vkládáte okna a dveře do tepelného izolantu, tedy nemáte žádný tepelný most ( jedná se o jedinečně nejkvalitnější konstrukci ), máte vnitřní líc okna v jedné rovině s vnitřním povrchem stěn, což je esteticky krásné, odpadají tedy parapety a ostění oken, tak pracné a nevzhledné. Podívejte se večer v TV na jakýkoliv film z celého světa a vždy uvidíte zevnitř okna a stěny v jedné rovině, nikdy neuvidíte parapety a ostění. Je to proto, že celý svět izoluje domy vždy zevnitř. Přestaňte poslouchat nepravdy, že novostavba domu se má izolovat zvenku.

 

Celá pravda o vnějších izolacích novostaveb

Druhá jedinečná finta, která se používá při izolaci domu zevnitř je, že obvodové zdi díky své obrovské únosnosti mohou být odděleny tepelnou izolací od vnitřních nosných zdí, čímž tam nevzniká žádný tepelný most ( nedostižně kvalitní konstrukce ). To si nemůžete při stavbě z tradičního velmi málo únosného ,měkkého materiálu dovolit a proto vám tak vehementně vysvětlují, že dům je nutno zateplovat zvenku. Profesor Houba nás na fakultě učil, že dům se zatepluje vždy zevnitř, pouze když to z konstrukčních důvodů nejde jinak, tak jako poslední řešení se zaizolovává zvenku. To je celá pravda o izolacích zvenku.

O vnitřním zateplení nikdo v ČR a SR nechtěl nic slyšet, než jsme to zde zavedli ( viz pojednání, „Jaký je opravdový rozdíl mezi vnitřní a vnější izolací stavby“ ) a tím jsme se dostali na špici mezi středoevropské a východoevropské státy.

 

Nové excesy výhradně v ČR a SR

V návaznosti na hnutí „ Zelená úsporám“ se však objevují v ČR nové excesy. Např. na zdivo z pálené hlíny o tl. 44 cm se zvenku přilepí tepelná izolace 16 - 20 cm.

 

K čemu slouží taková konstrukce?

Zdi jsou tlusté přes 60-70 cm s obrovskými parapety a ostěními, nevidíte z domu ani pořádně ven. Nikdo na světě takovouto nesmyslnou konstrukci nedělá. Je to jako hrad, je to depresivní a extrémně nákladné, snad vůbec nejdražší co je možno – snad už dražší neexistuje. Když dáte do konstrukce 16 – 20 cm tepelné izolace, nepotřebujete pak už prakticky vůbec žádné zdivo, neboť tepelná izolace má mnohonásobně větší tepelný odpor než jakékoliv zdivo. Tak jsou přece postaveny tisíce marketů, hal atd., kde obvod. plášť je z panelu z tepelné izolace z obou stran potažený tenkým plechem nic víc.

 

K čemu slouží to tlusté zdivo ?

Prakticky jen pro nepoctivé vylákávání velkého množství vašich peněz, neboť se jedná o nejdražší zdivo. Nastudujte dále, jak se staví domy v EU. Proč místo zdiva 44 cm nedáte do konstrukce např. nejlevnější a nejkvalitnější skořepinovou tvárnici nové generace o tl. pouze 15 cm či 20 cm, neboť tyto betonové tvárnice můžete pochopitelně bez jakýchkoli problémů zaizolovat zvenku.

Ing. Dvořák se rozhodl zavést řady těchto špičkových stavebních technologií EU v Česko – Slovensku, aby tak umožnil velkému množství osvícených lidí si konečně postavit podstatně lepší bydlení, dle vysokého standardu vyspělé a vyrovnané západní společnosti.

Řady technologií se mu již podařilo v Česko–Slovensku i v řadě zemí nainstalovat, neboť už 15 let vystavuje na stavebním veletrhu IBF v Brně, vždy v pavilonu A1–Špičkové stavební technologie EU. Řady dalších špičkových technologií nabízí zatím neúspěšně, žádná firma ještě tyto nevzala za své, neboť je považuje za příliš avanturistické a to i přes enormní zisky, které přinášejí a přesto, že se nejběžněji masově na západě vyrábějí.

Mezi ty špičkové stavební technologie EU, co se mu podařilo zavést v Česko-Slovensku po dlouhém boji, patří výroba a použití betonových skořepinových tvárnic nové generace, stropních betonových skořepinových vložek – hurdisek a návazně celá realizace staveb dle EU a to včetně jedinečného nejpružnějšího způsobu zateplení novostavby domu vždy zevnitř tak, jak to dělá celý svět.

 

Plné vzduchu

Výrobky dalo by se říci nafouklé vzduchem dodávající stavbě jedinečné stavební vlastnosti, výborně zvukově izolují ( 56dB ), mají obrovskou parupropustnost (jedná se o nejsušší dům ) , ve tvárnice voda vyzlíná pouze do výše 5 cm ( nemusí se tedy dávat žádná lepenka atd. ). Vzduch je ovšem stále zadarmo, tedy i tyto výrobky musí být nejlevnější, neboť ostatní mají nejčastěji konstrukce plné, či skoro plné a to musí zákazník pochopitelně vše draze zaplatit.

 

Demokratický stavební systém

Tyto původem francouzské tvárnice, ale i celý stavební systém, vytváří první skutečně demokratický stavební systém, neboť umožňuje všem, i poslednímu občanovi např. na vesnici si postavit velice snadno a precizně a bez technických problémů třeba RD, garáž dílnu, či kůlnu atd., navíc extrémně nízkoenergeticky dle super kvalitních norem EU ale především nedostižně nejlevněji a nejjednodušeji na realizaci. Naopak architektovi umožňuje obrovskou svobodu architektonického vyjádření, neboť zvládne snadno jakékoliv tvary od hranatých přes včelí 6ti úhelníky až po kruhové či křivolaké tvary. A to i do výšky minimálně 12 pater pouze z těchto tvárnic ( žádné drahé skelety atd. ) a opět nejlevněji vůbec.

 

Nejtenčí stěna domu

Díky tenkému zdivu domu z betonových tvárnic nové generace o síle pouze 20 cm, možno i 15 cm – nikdy ne jinak, dochází k daleko většímu propojení obyvatel domu s přírodou ( neboť celková tloušťka stěny i s 16 cm izolace je 37 cm ). Proto obyvatelé takového nízkoenergetického domu vidí z okna daleko lépe a cítí se mnohonásobně více provázáni s exteriérem, zahradou a přírodou, sbližuje je to.

 

Nejméně materiálu, práce, dopravy ……….atd.

Zároveň se však vozí na stavbu minimálně o polovinu méně stavebního materiálu, malty, realizuje se jen 30% zdících prací - nedělají se věnce, neprovádí se žádné pracné omítky, nesekají se šlicy, šetří se velké sumy na základové desce, vnitřní tepelné izolace se provádějí za ¼ ceny co izolace vnější……… to jen namátkou.

 

Jeho heslem je : „ Inovace a pokrok staví budoucnost a prosperitu“.

Jestli i Vy se chcete dát touto cestou, nahlédněte do našeho portálu, kde sami nastudujte detailní argumentaci a sami posuďte špičkové stavební technologie EU. Začněte podle nich stavět, neboť řady materiálů jsou už k dostání v ČR a SR za nejnižší ceny. Čím větší je totiž krize, tím více po všech stránkách vyniká nejkvalitnější, ale i nejlevnější stavební systém dle EU. Proto i továrny produkující v ČR „naše“ materiály vyrábí i v krizi naplno.

Ještě lépe by však bylo dát se do výroby těchto nových technologií, přinášejících však enormní zisky, neboť jejich výroba je v ČR zatím nedostatečná a tím není široce přístupná nejširší veřejnosti prahnoucí po nejkvalitnější a nejlevnější super nízkoenergetické stavbě. Viz dále „ výrobní technologie Quadra“

Prosím, neváhejte nás kontaktovat, osobní jednání vede nejrychleji k vyjasnění vašich cílů.

Přejeme vám úspěchy při realizaci stavebních děl dle EU, opravdu vám přejeme i značné finanční úspory, které tak docílíte, včetně minimalizovaných nákladů na energie.

A ti, co jsou osvícení, a toho schopní, těm přejeme, nechť se jim podaří zahájit výrobu výše uvedených nejkvalitnějších ale nejlevnějších stavebních prvků dle EU, vydělají peníze, ale všem ostatním pomohou realizovat finanční úspory při výstavbě.

^