Přehled možností vyráběného betonového lisovaného zboží

Na lisech Quadra je možné vyrábět zámkovou dlažbu, obrubníky, ale především betonové tvárnice nové generace

Nejběžnější tvárnice nové generace – formát  (délka / šířka / výška):   50 x 20 x 20 cm, tvárnice Mega 50 x 20 x 25 cm

Některé další používané tvárnice ze širší nabídky – formát : 50 x 17,5 x 20 cm ;  50 x 15  x 20 cm ;  50 x 15 x   25cm ; 50 x 12,5 x 20 cm ;  50 x 10  x 20 cm  ;  50 x 7,5 x 20 cm  ;  50 x 5 x 20 cm           

Tvárnice U věncovky  - formát :  50 x 20 x 20 cm ;  50 x 25  x 20 cm  ;  50 x 15 x 20 cm

Ztracené bednění – formát :   50 x 20 x 20 cm  ;  50 x 25  x 20 cm  ;  50 x 15 x 20 cm

Dále se vyrábí celé řada tvarovek speciálních např. zalomené pod různými úhly, tvarovka pro oblé zdi, vyrábí se i pohledové tvárnice a barevné tvárnice zvané architektonické bloky či rekonstituovaný kámen.

Všechny bloky se vyrábí ve 3 provedeních     

a)  v tenkostěnném provedení 

b)  v provedení s malými vylehčenými otvory

c)  bloky plné únosnost 12-20 MPa ( beton však  vždy obsahuje  pouze  5-7% cementu, je  tedy daleko levnější dělat např. suterénní zdivo z těchto plných tvárnic než vylévat do bednění plné betonové  zdi  avšak s velkým obsahem cementu

Další výrobní oblastí jsou stropní konstrukce. Vyrábí se širší řada betonových hurdisek (vložek) na stejném zařízení f. Quadra, za stejných výrobních podmínek a ze stejného materiálu jako beton. tvárnice. Stropní konstrukce se díky těmto velmi levným betonovým hurdiskám výrazně zlevní.Vyrábí se i tvarovka pro ukončení stropu ve tvaru L 50 x 10 x 20 cm.

Výroba betonových tvárnic nové generace

Výroba betonových tvárnic nové generace je sice teoreticky neobyčejně jednoduchá, ale výhradně možná na špičkových stacionárních vibrolisech francouzské firmy Quadra. Většina výrobců  lisů na betonové zboží nedokáže na zastaralých strojích vyrábět super tenkostěnné tvárnice nové generace s minimálním obsahem cementu a navíc s plným dnem. Dodneška není např. nikdo v Německu, či Rakousku,  kdo by vůbec tuto tvárnici vyrobil. Je to mimo jiné i proto, že v těchto zemích zkušebny na nátlak cihlářské loby neumožnily 50 let tyto tvárnice používat a nebyl proto o ně zájem z hlediska výroby, nikdo nevyvíjel ani lisy na jejich výrobu. To vše skončilo až v roce 1993, kdy i Německo při podpisu EU souhlasilo s používáním této jediné doporučené stavební technologií EU a betonové tvárnice se začaly ve velkém používat všude v BRD, avšak pouze zastaralé, silnostěnné, bez plných dnen. Potvrzují mi to i desítky čs. firem, které mě navštívily např. na mém stánku ARFO – Špičkové stavební technologie EU na IBF v Brně,kde vystavuji již 15 let. Tyto čs. firmy staví např. v Berlíně ze všech možných zastaralých  tlustostěnných tvárnic, ale vždy bez plného dna. Skořepinová tvárnice nové generace tam nemá výrobce, začala se vozit do Německa z Alsaska a Švýcarska.Naopak ve Francii tyto tvárnice byly povoleny vždy a neustále se i vyvíjely. Proto má Francie nejlepší vibrolisy na světě, vyelaborované po 80 letech jejich výroby, stejně jako odpovídající lisovací formy na tyto tvárnice nové generace a bet. stropní hurdisky vyráběné identicky.Jediným nejlepším výrobcem těchto sofistikovaných vibrolisů na světě je francouzská firma Quadra (www.quadra-concrete.com). Je to proto, že má desítky největších a nejlepších patentů na výrobu, tvořících hlavní nedostižnost a tajemství výroby. Především jedinečné patenty, kdy digitální vibrátory o enormní síle, spínané během tisíciny vteřiny, jsou zcela mimo vlastní lis, absolutně se nedotýkají šasi lisu, čímž se vibrace vůbec nepřenášejí na lis a ani jej nepoškozují, jak je to běžné u jiných zastaralých vibrolisů. Pochopitelně vlastní intenzivní, vertikálně usměrněné,čisté vibrace se daleko silnější přenáší bez ztrát přímo do vyráběného betonového zboží, čímž je daleko kvalitnější a výroba mnohonásobně rychlejší (čistý výrobní cyklus je  9 vteřin).Jedině tato enormní vibrace dovoluje zalisovat písková či štěrková zrna velikosti až 8 mm do stěn tvárnice tl. 14-17 mm, ale zároveň i do tenkého dna. Protože se chvění vůbec nepřenáší na šasi, lis Quadra nepotřebuje žádné základy, či revizní šachty, či tlumicí 3 metrové bloky pod lisem (jak vidíte u zastaralých lisů), ale pouze se jednoduše uloží na rovnou betonovou podlahu, čímž se navíc podstatně zjednoduší údržba a úklid. Quadra má i svůj patentovaný velice silný vibrační stůl dokonale roznášející vibrace totálně homogenně po celé obrovské pracovní ploše, neboť se vyrábí neuvěřitelně až 12 tvárnic 50x 20 x 20 cm najednou v jedné formě a pouze na 1 výrobní podložce (připravuje se však výroba 16 tvárnic nové generace najednou na 1 výrobní podložce). Homogenita výroby je tak dokonalá, že v továrně nikdo nekontroluje kvalitu výrobků, protože je vždy 100% (vzpomínám si, že na zastaralých lisech, co znáte, se celé týdny seřizuje kvalita výroby. Výrobky ve středu formy jsou převibrované a na krajích zdaleka nedovibrované, nebo se již naopak separuje beton, mají velké problémy s kvalitou výrobků a jeho výškou) Forma a pěch jsou vedeny v rozích na 4 super masivních vodících tyčích, čímž nedochází při zvedání formy ke chvění,vibracím, třesení a tím následnému poškozování a roztrhávání tvárnic při výrobě, jak je to obvyklé u zastaralých lisů se 2 vodícími tyčemi. I výška výrobků je i v každém rohu přesně daná na rozdíl od starých lisů, kde se neustále vše seřizuje pouze na kompromisní výšku. Jedině díky veliké vibrační síle  při lisování a přesném vedení lze při výrobě betonových tvárnic nové generace používat v betonu neskutečně nízké procento cementu 5-7% váhových. Proto je toto betonové zboží nejlevnější vůbec a bezkonkurenční a přináší enormní zisky (min.100-200%). To je hlavní důkaz proč jsou takto vyrobené tvárnice nové generace nejlevnějším stavebním materiálem na zemském povrchu vůbec. Dalším tajemstvím při lisování těchto tvárnice je  v tom, že se cement musí zpracovávat do 10 min, pak totiž začíná tvrdnout a nikdy se nesmí naředit vodou do tekutého stavu, čímž se strhne. Obě tyto podmínky jsou při výrobě tvárnic respektovány, tak je maximálním způsobem využívána kvalita a pevnost cementu, na rozdíl např. od výrobců tekutých automixových betonů, kde se beton naředí vodou a veze až hodiny na stavby, čímž se ovšem musí používat několikanásobně více cementu.Tyto sofistikované lisy Quadra mají všude ve světě velký úspěch, neboť vydělávají neskutečné peníze. Vyrábí 5,6 nebo 8 betonových tvárnic najednou rychlostí až 5x za minutu, či 10 nebo 12 betonových tvárnic nové generace najednou až 4x za minutu a továrna je schopna pracovat až 22 hod denně. Výroba je tedy obrovsky velkokapacitní s možnou produkcí až 40 000 tvárnic denně, tedy 1 200 000 tvárnic měsíčně. Přitom továrna pracuje automaticky, z jedné strany se přiváží štěrk a cement, z druhé strany automaticky vyjíždí tvárnice. Vše je řízeno 3 počítači a pod dohledem 1 operátora.

Ve Francii je přes 60 let velké množství továren na betonové tvárnice nové generace. Je tam 964 velkých továren a na přiložené mapě Francie jsou zachyceny firmy s produkcí několik milionů tvárnic měsíčně(mají několik výrobních linek). Údajně to Francouz nemá dál než 15 km k nejbližšímu výrobci tvárnic. Hustota obyvatel ve Francie je však 2x menší než v Česko-Slovensku, u nás by tedy hustota továren měla být 2x vyšší. Firma Quadra dodává a staví 35 nových automatických továren na výrobu tvárnic ročně všude ve světě, 15 rekonstruuje,sama nestačí zdaleka poptávce, musí rozšiřovat své výrobní kapacitu stavbou své další nové továrny, když před 1 ½ rokem dostavila jednu, teď staví další. Továrny na výrobu tvárnic Quadra se staví všude ve světě, v Evropě, v Kanadě, Argentině, Brazílii, teď staví továrny v Číně, kde zakázali už pálenou hlínu. Nejčipernější jsou však Portugalci a Španělé, kteří super inteligentně využívají rozvojových fondů EU a postavili řady výrobních linek Quadra na tvárnice nové generace za využití nenávratných subvencí. Tím se u nich úroveň obyvatel enormně zvedla, neboť staví domy mnohonásobně levněji a kvalitněji než před tím.Tím jich však mohou stavět 10X tolik a dát možnost skoro každému si postavit malý RD. Řada továren Quadra byla nově postavena v Mexiku.. Teď je řada na nás. Jen ČR má přislíbeno od EU 104 miliard Kč na subvencované rozvojové projekty. Proto i Vy neváhejte a nekompromisně žádejte na MP ČR tyto nenávratné subvence EU, které dle nejnovějších zpráv, co máme z EU, může činit až 70% z hodnoty celkové investice na Váš projekt. Výroba betonových skořepinových tvárnic nové generace a betonových skořepinových stropních hurdisek je nejpřednější stavební technologií EU vůbec a je zcela vyloučeno, že by jste na ni nedostali tyto subvence EU (viz výzva nejlepšího výzkumného stavebního ústava světa, francouzského CSTB zemím nově rozšiřujícím EU)Na lisech Quadra můžete pochopitelně vyrábět i všechno další bet. zboží betonové hurdisky, ztracené bednění, či rozsáhlý zahradní program, lehce i u nás známou zámkovou dlažbu či obrubníky (tyto však budete vyrábět jen velmi neradi, neboť zisk je daleko nižší než při super tenkostěnné výrobě betonové tvárnici nové generace. Proto, kdo má Quadru vyrábí tenkostěnné zboží a vydělává, protože ostatní výrobci to neumí), či desítky jiných i tenkostěnných výrobků- Stačí k tomu přehodit za 10 min. bez jakéhokoliv šroubování formu a okamžitě změnit výrobu. Lis Quadra je neuvěřitelně pružný ve výrobě, vyrobíte zboží zákazníkovi na míru. Tvárnice se vyrábějí i ve verzi pro pohledové zdění. Buď se beton obarví, nebo se vyrábí řada patentových verzí, které mají navíc povrch nějakým způsobem upraven, např. drážkováním či mají tvárnice speciální povrch jako hrubý pískovec  apod.Jsou i patenty na suché zdění. I  tyto tvárnice se pak používají pro vnější, ale i vnitřní zdění a už se neomítají, nechávají působit svoji krásu. Protože všude na světě mají investoři méně a méně peněz,  staví se čím dál víc tímto způsobem. Hitem západní Evropy jsou betonové tvárnice vyráběné však přímo z barevného mletého kameniva. Barevnost tvárnic je dána barevností užitého kamene. Vyrábějí se bloky, které připomínají barevný pískovec. Jsou barevně stálejší, nemohou vyšisovat. Jsou tak jedinečného a kvalitního vzhledu, že  se pro ně nepoužívá  obyčejného výrazu betonové tvárnice, ale hovoří se vznešeně o „rekonstituovaném kameni“ či o „architektonických blocích“. Jejich výroba je ještě o poznání složitější,  náročnější. Je třeba mít naprosto homogenní beton, zabezpečit rovnoměrnou povrchovou strukturu bez pruhů separovaného betonu, homogennost barevnosti, přesnost hran a rozměrů tvárnic, přesnost výšek. Bez výrobní technologie Quadra si na ně nemůžete troufnout. To je také pravý důvod, proč se tyto bloky rekonstituovaného kamene v ČR nevyrábí. Je ovšem snem každého „zápaďáka“ mít dům z těchto tvárnic. Barevné mleté kamenivo je v západní Evropě velmi vzácné, proto se vozí ve velkém ze Španělska a Itálie -  zvláště mleté mramory, Chorvatsko ještě zaspalo. I u nás však máme dost i barevného kamenu, dokonce i zelené barvy pro zelené tvárnice, které např. Němci tak milují, akorát nevíme pořádně co s ním a přitom výrobci u nás doslova živoří.

^