Tepelná izolace - izolační sendvičový komplex a způsob použití - akumulace tepla

ZÁKLADNÍ  PRAVIDLO  -  Nejlevnější tepelná izolace

V západní Evropě se veškeré obvodové zdivo jakékoliv novostavby zásadně izoluje zevnitř izolačním sendvičovým komplexem, který je tu absolutně   nejlevnějším a nejrozšířenějším  způsobem izolace domu. Tento nejkvalitnější způsob izolace domu bez nutnosti v domě celou zimu topit, když nejsme doma a tím ušetřit neuvěřitelné peníze, vychází ze stavebního srovnávacího Etalonu EU. U nás se  z větší části ještě stále tepelně izolují i novostavby zvenku, což je zastaralé, nesprávné řešení, při kterém dochází ke kondenzaci par v konstrukci (viz analýza dále). Tento zastaralý způsob zateplování novostavby automaticky zanikne po našem vstupu do EU. EVROPSKÁ UNIE NÁS ZACHRÁNILA, když ČR byla donucena konečně přijmout stavební normy EU – i tepelný odpor obvodové zdi v ČR R min=3,8 ale doporučený R=5 tedy ještě vyšší, než který vidíte v tabulce Stavebního srovnávacího etalonu EU, který však platí např. ve Francii již řady desítek let. Tento závratný tepelný odpor,vyžadující mít v konstrukci 100-160 mm pěn. polystyrenu, můžete dosáhnout u tradičních materiálů, ještě stále používaných v ČR, jen s velkými obtížemi konstrukčními ale především finančního rázu. Potom však přestane mít smysl tyto  morálně zastaralé, přežité antiekologické materiály-poškozující životní prostředí a navíc neslýchaně drahé materiály vůbec používat a tím zaniknou, jako prakticky zanikly ve Francii hned po 2. svět. válce. Náš vstup do EU nám pomůže se vrátit mezi normální lidi.

Izolační sendvičový komplex

Vyrábí se neobyčejně jednoduše slepením expandovaného či extrudovaného polystyrenu,polyuretanu či desky z minerální vlny  (je levnější)se sádrokartonovou deskou jakoby s parotěsnou zábranou v podobě nepropustnosti polystyrenu. Vzniknou tím desky 120 cm široké, 260-360 cm vysoké. Na stavbě se zkrátí na výšku místnosti, zezadu se nanese 10 hromádek lepidla na m2, či speciální růžová polyuretanová pěna Ceresit, které je u nás běžně k dostání a celá deska se nalepí na vnitřní stěnu z tvárnic nové generace a zespodu se uklínuje klíny. Další deska se srovná latí s předcházející, a tak se postupuje dál. Na zem pod desku se vloží eventuelně hliníkový či plastový profil, aby se zabránilo poškození desek při mytí podlahy. Spáry se pečlivě přelepí páskou eventuelně s parotěsnou zábranou a posléze se běžně překytují stěrkou. Vzhledem k tomu, že cena energie v Evropě je závratná, i tloušťka polystyrenu je enormní, dosahuje běžně 10-16 cm, prakticky nikdy neklesá pod 10 – 12 cm. Izolační komplex dává domu jedinečné vlastnosti. Uvědomte se, že v lednici máte jen několik cm tepelné izolace,EU dává 100-200 mm pěnového polystyrenu. Tato závratné izolace způsobuje, že i malé množství tepelné energie dům i v zimě bez problémů vyhřejí, třeba okny když svítí slunce. Když do domu vstoupíte, aniž by se v něm topilo, ucítíte zvláštní sucho a teplo,něco podobného,jako když vylezete na půdu, když svítí slunce.Základní reakcí návštěvníků je, proč topíte? Jejich údiv je značný, když jim vysvětlíte, že ale vůbec netopíte.Jakmile jednou ucítíte tuto zvláštní„suchou teplost“,tak neobyčejně příjemnou k životu,už nikdy nebudete chtít žít v jiném domě.

Způsoby použití

Izolační komplex se používá při novostavbách, ale běžně i při dodatečných izolacích starých domů. V tom-to případě, má-li staré zdivo sklony k vlhkosti, nepoužívá se zásadně komplex s minerální vlnou, který by mohl navlhnout.Všechny výše uvedené desky vyrábějí a běžně dodávají všichni přední výrobci sádrokartonu. Je to nejběžnější zboží, např. i v Rakousku otevřeli novou továrnu s obrovskou produkcí Izolačního komplexu s názvem Rigitherm. Nejlevnější je Izolační komplex s použitím nejběžnějšího polystyrenu, proto je jeho použití v Evropě absolutně nejrozšířenější. Ve Francii např. 92% všech novostaveb je zaizolováno právě tímto izolačním komplexem. Občas je používán  Izolační komplex s minerální vatou, který je na západě nejen levnější, ale navíc i daleko lépe zvukově izoluje při zachování stejných tepelněizolačních vlastností. Jen malé procento stavebníků, pak používá Izolační komplex s extrudovaným polystyrenem či polyuretanovou pěnou. Je sice technicky daleko lepší, je to  luxus, ale je také dražší a všude na světě se šetří.Jen Češi o Izolační komplex doposavad neprojevili větší zájem i přes to, že se již v ČR běžně vyrábí. Izolaci domu je pochopitelně možno provést i dalšími způsoby, které budou ale vždy dražší a pracnější. Například můžete izolační komplex šroubovat přímo na zeď nebo na zeď přilepit speciální regulovatelné distanční příchytky, nebo můžete na zeď přišroubovat dřevěné či ocelové stojiny a na tyto pak přišroubovat komplex.Toto je vhodné u starých zdí, zvláště pokud mají nerovný povrch. Je-li zeď vlhká, může se navíc prostor mezi stojinami odvětrat. Izolační komplex je neobyčejně pevný, podstatně pevnější než samotná sádrokartonová deska, protože je nalepen v ploše, 1 závěs unese 60 kg. Má i další použití. Při novostavbě se podkroví provádí např. tak, že se krokve ohoblují, definitivně natřou a desky izolačního komplexu se přišroubují na krokve zvenku, sádrokartonem pochopitelně do interiéru. Pak stačí pouze vybílit. Zvenku se položí kontralatě, paropropustná folie, latě a krytina. Můžete však izolační komplex dát i mezi krokve nebo pod krokve. Střecha je hotová. Nejdražší, jak provést izolaci domu, který ve Francii praktikuje zbývajících několik procent stavebníků novostaveb, spočívá v připevnění 16-18 cm tepelné izolace na vnitřní stěnu domu speciálními kovovými úchytkami a přizděním tenké příčky zevnitř nejlépe ze sádrových příčkovek. V některých oblastech západní Evropy je tento způsob dosti rozšířený. Je to však považováno za luxus.

Akumulace tepla

Velice často u nás slýcháme pojem „akumulace tepla“. Tento pojem vznikl během druhé světové války, kdy se především v Německu topilo briketami ve velkých kachlových  kamnech. Kamna to byla velice účinná, stačilo přidat jen 5 briket ale teplo začala vydávat až po 12 hod. Nebylo je možno precizně regulovat a záchrana byla v teple naakumulovaném ve zdech. Doba se změnila, akumulaci v současnosti nahrazuje obyčejný termostat v kombinaci s Izolačním komplexem zevnitř. Dnes se akumulace v západní Evropě všichni bojí jako čert kříže. Moderní otopová sestava totiž musí dle Euronormy vytopit byt za 15 min. Takové požadavky musí splňovat moderní otopná soustava, tzv. Eurotopení. To nelze splnit s velkou akumulací. Na západě dnes topíte až když  přijdete ze zaměstnání. Když jdete spát, topení vypnete. Ráno se 15 min před vstáváním topení zapne, vstáváte do tepla,neboť  stěny mají R=5, R=6.I přes enormní tepelné izolace se však ve francouzském domě nijak zvlášť neohřejete. Topení a energie jsou tak drahé, že  doma mají všichni okolo 17-18oC. Já mám na fakultě 17 oC, v jídelně 18oC a v bytě 19oC. Všichni chodí ve svetrech teple oblečení. Brzo to bude také u nás. Akumulace tepla jako argumentaci používají ti, kteří nemají již nic jiného k nabídnutí. Ve Francii nic takového neuslyšíte. Se vzrůstající cenou energie a hlavně s nástupem platnosti tepelných norem EU konečně i u nás tato argumentace sama vymizí, neboť  investoři budou nuceni dbát na skutečně kvalitní izolace,tedy ne tak, jak dosud. Občas se stále setkávám výhradně v ČR s názorem, že je třeba izolovat dům zvenku přesto,že to nikdo na světě nedělá. Eskymáci izolují iglú kožešinami zevnitř,nedávají  je  zvenku,  Američané i Kanaďané  izolují domy zevnitř.Ve Skandinávii je tisíciletá tradice,izolovat všechny domy zevnitř.Celá západní Evropa izoluje novostavby výhradně zevnitř s výjimkou Německa.I v  Československu je tisíciletá tradice zaizolovávat dům zevnitř, na vesnici  vidíte domy, kde zadní část byla zděná, ale předek speciálně  složitě a draze dřevěný, tedy s tepelnou izolací zevnitř a nulovou akumulací. Když rolník  přišel domů, zatopil a měl hned teplo. Ideje s izolací zvenku nejsou schopni  opustit  ti,kteří ještě neviděli ani jednu novostavbu v západní Evropě. Je to to samé,  jako kdyby jste otevřeli okno a volali z ČR na Evropskou unii, že to dělá špatně. V neposlední řadě si každý může provést i ekonomický rozbor.Izolaci zvenku může provádět pouze specializovaná firma a potřebuje lešení.Cena izolace v tl.okolo 10 cm, přijde okolo 1200 Kč/m2 Izolační komplex s nalepením ve stejné tl. však přijde na 170 Kč/m 2 a můžete si jej provést svépomocí. Izolační  komplex  10+1 stojí 280,-Kč/m2, tedy méně než naházet  omítku  a je v tom už izolace.Proto jej používá celý svět.Nemohu také pochopit, proč si stavebníci v ČR nenalepí izolační komplex na jakoukoli vnitřní zeď, místo toho, aby házeli složitě a pracně neslýchaně drahou maltu. Vždyť izolační komplex např. 4+1 stojí v ČR 156 Kč/m 2 za to nikdy kvalitní omítku nepořídíte a v tom by jste již měli i izolaci. Navíc nalepení komplexu  v místnosti udělá 1 pracovník za 1 den. Kvalita povrchu je naprosto neporovnatelná. Ještě navíc by jste ušetřili za sekání rozvodů ve zdech, v komplexu všechno rozvedete v polystyrenu. Přišroubujete-li navíc pracně izolaci zvenku, zamezíte dýchání fasády ven, ve které vám pochopitelně kondenzují páry, neboť nedáváte parotěsnou izolaci zevnitř stěny, pak začnou plesnivět či hnít. Izolace zevnitř, zásadním  způsobem  řeší fenomén studené  stěny, tedy zdroj možné kondenzace na ní a pochopitelně pocit zjevné nepohody. Všichni totiž zapomínají, že pokud máte tepelný rozdíl mezi  zdmi a vytápěným prostorem  větší než 3oC, stéká  již po zdech studený vzduch viz „jeskyňový efekt“ a vytváří tak v interiéru evidentní nepohodu. Nemůžete   proto přes den, když nejste doma, netopit, jak to dělají na západě, protože když přijdete večer domu, nejste schopni zdi vytopit. Myslím,  že pokud máte dostatek informací, problém je vyřešen, není co dodat.

^