Proč stavět domy tímto způsobem

REKAPITULACE  -  UŽ NIKDY SE NEBUDE STAVĚT JINAK

Pohled na stavbu domu z hlediska našeho  vstupu do EU.  Základní kritéria zhýčkaného spotřebitele EU.

Spotřebitel na západě je chráněn a rozmazlován řadou špičkových zákonů, jimiž mu stát garantuje bezkonkurenční kvalitu stavebního díla, ale také jeho nedostižnou levnost. Jak jste nyní na poslední chvíli těsně před vstupem do EU začali všude okolo sebe vidět a slyšet, že se musí přijmout ty ony kvalitní zákony EU, o kterých Vám však předtím nikdo nechtěl nic říci, nechávali Vás, samo sebou úmyslně, v předpotopních normách, protože to bylo pro někoho výhodné. Ve stavebnictví je toto korupční prostředí snad ještě silnější než v ostatních oborech.To je také důvod proč jedině náš vstup do EU byl pro nás totální záchranou, neboť kdyby tomu tak nebylo, buďte si jisti, že ještě za 30 let by tady stále ještě platily předpotopní normy umožňující manipulování a ohlupování veřejnosti a korupce by i nadále umožňovala přežívat morálně zastaralým a neslýchaně drahým materiálům navíc totálně drancující životní prostředí tak, jako tomu bylo doposud. Nikdo by i nadále nechránil Vaši peněženku, ani při stavbě domu, ani při následném topení. Rekapituluji tedy ty základní hlediska, za kterých staví zhýčkaný západní stavitel. Dům musí být vždy celý betonový od základů, přes zdi, stropy až po krytinu, protože jen tak může být nejlevnější vůbec. To je základní   poučka. Zcela nová koncepce stavby domu, za použití u nás zatím nezdomácnělých materiálů, avšak na západě po 60-ti letech používání dnes považovaná za tradiční stavitelství, vyžaduje od stavebníků určitý stupeň odvahy. Přitom je třeba vzít v úvahu celý soubor problémů najednou, neboť na sebe navazují a jsou neoddělitelné.Stavitelé v západní Evropě staví dům principielně ze 3 funkčních hledisek vždy v kombinaci i s  hlediskem nejdůležitějším - finančním a dnes také neodmyslitelně hlediskem ekologickým.

1 hledisko: Nejdůležitější je boj proti zlodějům

Dům o velké pevnosti a odolnosti je proto postaven z betonových tvárnic nové generace o velké pevnosti až 100 až 500x větší než pálená hlína či porobetony. Vyzděnou zeď lze libovolně navíc vyztužit ocelovou výztuží jak vodorovně, tak svisle, což nepřichází v úvahu u tradičních materiálů v ČR. Zloděj tak nemůže proniknout ani přes zeď, ani přes okna, kde jsou předokenní žaluzie. Toto ignoruje české stavebnictví,když staví domy z různých měkkých porobetonů,kde stačí šroubovák, či pila,aby se zloděj za chvíli dostal dovnitř.Čtete o tom snad obden v novinách, ale s tím nic nedělá .Takovýto dům navíc ve Francii za žádných okolností nikdo nepojistí a pojistné je tam předepsané zákonem.

2 hledisko: Boj proti povětrnosti a chátrání stavby

V západní Evropě je zvykem záruka na fasádu, a ta je krásně barevná,10 i více let. Tak dlouhou záruku může stavitel dát pouze tehdy, když dům je postaven z lisovaných, absolutně stálých betonových tvárnic nové generace mnohonásobně  pevnějších než jiný stavební materiál,plných vzduchu, ničím nevylévaných, nenasákavých, čím starších tím tvrdších, které se nikdy nerozhasí, nepopraskají, nedrolí se, nenasákávají vodou, neprostupuje jimi vlhkost,ani jimi vlhkost nevzlíná, zůstávají suché, neroztrhávají se mrazem, zůstávají neustále takové, jaké jsou - jen jejich pevnost stoupá stářím a to i když zůstávají volně pod nebem např. ploty. V rozích mohou být vylité betonové sloupky, které mnohonásobně dále zvyšují pevnost, nosnost a odolnost stavby. O čemž jste ještě v ČR nikdy neslyšeli. Beton je kvalitní materiál, nikdy jste neviděli např. betonovou přehradu, že by byla vlhká, nebo že by se rozpadala. Betonový obrubník na ulici je vždy suchý, nedrolí se, nehasí se, jako první oschne. Obvodová nosná betonová zeď je celá neustále při teplotě vnějšího prostředí – protože zevnitř je enormní tepelná izolace bez jakýchkoliv tepelných mostů, čímž zeď není navíc vůbec tepelně namáhána vnitřním pnutím jako u tradiční konstrukce domu, kde máte –25°venku +25°C v interiéru a proto se nikdy neprojeví trhliny, tak známé u ostatních materiálů, vyžadujících na fasádě další ztužující pletiva. Stavba je absolutně zdravá, neboť nenasákavé zdi plné vzduchu jsou již z vyzrálého betonu, stropy jsou z železobetonu, celá stavba je z jednoho druhu materiálu a stejné tepelné roztažlivosti, proto nepraská. Připomínáme malou pevnost hliněných cihel,či porobetonů, jejich naprosto rozdílnou tepelnou roztažnost oproti železobetonu a tím i spoustu poruch těchto staveb všude tam,kde musí býti tyto materiály kombinovány např. překlady. Především jejich obrovskou  nasákavost – sají vodu jako houba-  se kterou musíte neustále složitě bojovat.

3 hledisko: Boj proti tepelným ztrátám

Protože jakýkoliv stavební materiál není dnes již schopen splnit vysoké požadavky na tepelnou izolaci, které začaly platit okamžitě naším vstupem do EU ze zákona  – např. pálené cihly mají velmi malou tepelnou izolaci, je z tohoto titulu řešeno zaizolování domu zcela nezávisle Izolačním komplexem o velké izolační schopnosti. Ten je jednoduše přilepen zevnitř domu, tvoří souvislou izolační vrstvu totálně eliminující veškeré tepelné mosty, protože veškeré vnitřní zdi a příčky jsou napojeny až za ním. Tato jedinečná konstrukce , kterou si dříve nikdo nedokázal ani ve snu představit,je umožněna právě obrovskou únosností betonových tvárnic (viz etalon EU). Enormní tepelně izolační vlastnosti domu, několikanásobně větší, než český stavebník doposud zná, omezují tepelné ztráty na minimum.Podívejte se např. na palác Myslbek v Praze stavěný fr. firmami pochopitelně super důkladně zateplený vždy zevnitř Izolačním komplexem. Na minimum je také omezena nežádoucí akumulace a tím vším je umožněno, že se v domě striktně nikdy netopí, když nejste doma a zatopí se až v okamžiku Vašeho příchodu domu. Toto nedokážete s žádnou jinou zděnou stavbou. Ale především, když netopíte, když netopíte celou zimu, získáte obrovské finanční úspory a o tom to především je, neprotopíte za zimu 35.000-50.000,- Kč, ale jen 7-10.000,- Kč (viz kapitola o izolačním komplexu). Je třeba si jasně uvědomit, že jakákoliv stěna z tradičního materiálu, ještě používaného v ČR se nemůže ani v náznaku přirovnávat ke 100-200 mm pěnového polystyrenu, co běžně používáme, zvláště platí-li v ČR od 12.2002 nová tepelná norma R min = 3,8, jinak R=5 a od 1.1.2009 Normativa EU 2002/91 EPBD. Průchod tepla stěnou např. z pálených cihel je tak velký, že pro snadnější představivost je to to samé jako kdyby jste se postavili před tuto zeď a prohazovali jí pozvolna lopatu s uhlím směrem ven.  Prohnaní obchodníci Vám pak zaměňují tuto jednoduchou pravdu za rčení o dobré „akumulaci“ – s tím jste se již nesporně setkali.

4 hledisko : Boj za zbytečné vyhazování peněz, tedy o tom, jak postavit nejkvalitnější stavbu za co nejméně peněz

V našem případě můžete počítat jak chcete, nikdy se ani v náznaku nedostanete s jiným způsobem stavby k tak nízkým cenovým relacím, které nabízíme my, protože stavíme z nejlevnějšího stavebního materiálu na světě vůbec. To je také hlavní důvod, proč používá tento systém celá Evropa a nyní již i celý svět – Čína, Indie, celá Afrika, Kanada, Jižní a Severní Amerika, Kazachstán.Z výše uvedených hledisek je také patrné, proč je tento dům považován na světě za nejkvalitnější vůbec, přičemž zůstává nedostižně nejlevnější. Ve Francii se přímo ze zákona porovnává každá stavební konstrukce se STAVEBNÍM ETALONEM (viz. zobrazení). Ve Francii berete 2.000-3.000 Eur měsíčně, ale malý RD stojí 45.000–60. 000 Eur na klíč bez pozemku. Stačí Vám ke koupi 20-30 platů. U nás berete 15 000 Kč měsíčně, ale dům stojí na klíč 2–5 miliony korun.Potřebujete ke koupi 140 – 350 platů,to je 25 let. Tedy 10x víc než ve Francii. Jak je to možné? Vedle částečně větší kupní síly je to hlavně proto, že Vám v ČR neustále vnucují neslýchaně drahé, morálně zastaralé a nekvalitní stavební materiály. Navíc ještě mizerně izolující.Pochopíte to snadněji, když si sami spočítáte, že Vás dodávka betonových tvárnic nové generace na malý RD 3+1  přijde včetně betonové stropní konstrukce na pouhých 75 000 Kč bez DPH, přičemž je dále podstatně levnější doprava, minimální náklady na maltu(5x levnější), minimální náklady na jednoduché a neuvěřitelně rychlé zdění, ale následně celá stavba z těchto tvárnic je mnohonásobně rychlejší a podstatně lacinější (nesekají se třeba žádné šlicy, nedělají se věnce, nenahazují se vůbec žádné omítky atd.). Dokud nebudete mít v ČR všichni za zády betonové tvárnice nové generace a předepjaté stropní nosníčky-putrely v kombinaci s nejlevnějšími betonovými skořepinovými hurdiskami, tedy nejlevnější stěnové a stropní konstrukce světa, nemůžeme se nikdy srovnávat se zeměmi EU. Aplikací bet. tvárnic okamžitě snížíte cenu domu v ČR o 35%, použijeme-li francouzský developerský projekt klesne cena na 50% ceny domu v ČR běžně stavěného, při svépomocné výstavbě cena dále významně klesne. Už  nikdy se nebude stavět jinak.

5 hledisko: Nejekologičtější stavební materiál, navíc 100 % recyklovatelný

Betonová tvárnice má respekt před životním prostředím, na rozdíl od ostatních stavebních materiálů se vyrábí z písku, štěrku,, které nejsou radioaktivní, vody a nejmenšího možného množství cementu 5-7%. Nevypaluje se ani se neautoklávuje, nepoužívá se žádná tepelná energie. Tvárnice může mít několik životů, protože se dá snadno rozemlít a vyrobit z ní nové betonové tvárnice. Nikdo jiný to neumí. Jedná se proto o prvotřídní ekologický materiál, plně respektující životní prostředí a konstruující budoucnost nejen naši, ale především našich dětí. Je tedy 100 % recyklovatelný . Přesto, že tento systém začíná dnes používat již celý svět, český stavitel ještě váhá. Je při tom ohlupován řadou českých pseudoodborníků na tepelné izolace,kteří přestože ještě nikdy neviděli ani jednu světovou stavbu, kritizují vnitřní izolaci domu s tím, že jsou tam řady tepelných mostů. Došlo to tak daleko,že jakýsi cech zateplovačů domů zvenku doporučuje podkroví domu-tedy 1.patro zateplovat zevnitř, ale přízemí domu zcela  nepochopitelně obráceně - zvenku. Není tam však ani jediný tepelná most, na rozdíl od všech v ČR běžně stavěných domů, ve kterých musíte navíc bez přestání celou zimu topit, což nikdo na světě nedělá. Voda v konstrukci zcela zřejmě nemůže kondenzovat a i výpočty to jednoznačně potvrzují a ověřovali je, pouze pro Váš klid, nejlepší odborníci v ČR i např.  Ing. Svoboda, autor výpočtového softwaru. Mimochodem tyto výpočty byly provedeny v Evropě již v r. 1947,odkdy tam platí. Proto se už nenechte dále ohlupovat a přesvědčte se na vlastní oči. Ve Francii se vyrábí každoročně tolik tvárnic, že to představuje vzdálenost ze Země na Měsíc, kdybychom je proložili za sebou. To Vám dá zcela jasnou představu o našem zaostávání za světovým vývojem. Co tam asi dělají s těmi tvárnicemi? No prostě staví 10x více domů, 10x levnějších. To je celá pravda. Doporučujeme zajet někam do Francie, například do Lyonu, kde je velká výstavba a velice snadno najdete třeba 100 rozestavěných novostaveb, které budou ve všech případech vždy postaveny tímto způsobem. To s Vámi silně otřese, tak jako se spoustou odborníků, které jsem již osobně do Francie vzal. Otevře Vám to oči a poznáte celou pravdu. Jedině praxe Vám totiž může poskytnout skutečný obraz o světovém vývoji a špičce stavebnictví. Můžete na rozestavěné novostavbě pohovořit s majitelem, či stavitelem a zjistíte, že se všichni brilantně vyznají v problematice, jak dům stavět, znají dopodrobna všechny výhody výše popsané a hlavně by nestavěli za žádných okolností dům jinak, přestože se i u nich stavěly běžně domy z pálených cihel ještě před 2. světovou válkou,které však považují za velmi špatné a zastaralé a nechtěli  by  už v nich za nic na světě žít. Připomínáme, že pálená hlína se vypaluje až 12 dní při teplotě až 1200°C.Ve Francii už není nikdo, kdo by to byl ochoten zaplatit, ale hlavně dochází k neuvěřitelnému poškozování zeměkoule a ozónové vrstvy.Jedná se o antiekologický materiál 1.kategorie. Navíc co je země zemí, veškerá radioaktivita spadlá na zem se v ní koncentruje a akumuluje a pochopitelně ani vypalováním nezničí, zůstává v cihlách, proto mají někdy i velký problém s touto radioaktivitou. Oproti tomu betonové tvárnice nové generace jsou vyráběny z čistého písku či mletého kamene s minimální radioaktivitou, navíc se používá absolutně nejmenší možné množství tohoto materiálu, neboť tvárnice, dalo by se říci, jsou nafouklé vzduchem. Stejně tak u pórobetonů, které se autoklávují teplem, tedy za velkých finančních nákladů.Jsou to materiály morálně odepsané, nevhodné pro stavbu, které přežily svou dobu, a které začaly u nás zanikat po našem vstupu do EU, neboť nejsou prakticky schopné respektovat platné tepelné normy a zákony ČR, ani EU, tak jako  zanikly hned po 2. svět. válce ve Francii. Proto nepřekvapuje , že Čína od 1.7.2003 jako první země na světě zakázala použití pálené hlíny.Nezapomeňte se podívat do francouzských Alp na záplavu takto postavených domů, které jsou postaveny v povětrnostních podmínkách mnohonásobně horších než u nás. Čím totiž jsou podmínky horší, čím víc prší a mrzne, tím skvěleji vynikají přednosti tohoto domu.Proto také v soutěži Dokonalý projekt roku ČR a nejlepší stavba roku zvítězily projekty stavěné touto technologií, kterou jsem v ČR zavedl.Je také jedinečné, že po řadě let, co tuto technologii v ČR a SR propaguji se vedle několika v ČR a SR již vyrábějících menších továren konečně v ČR a SR dostavěla největší a nejmodernější továrny ve střední Evropě od francouzské firmy Quadra, která po uvedení do chodu zásadně změnila náhled na stavebnictví v ČR a SR a dá konečně možnost již velkému množství lidí si postavit nejkvalitnější, ale především nejlevnější dům vůbec. Překvapuje nás však, že ještě žádný výrobce pálené hlíny ani pórobetonů doposud neprojevil zájem o nákup sofistikovaných továren Quadra na výrobu bet. tvárnic nové generace, přestože v celé západní Evropě vždy byli od 2. svět. války našimi nejlepšími klienty.

Že tvárnice nejsou pouze utopií, dokumentuje nejdůležitější stavba ČR Sazka ARÉNA, celá postavená z těchto bet. tvárnic nové generace pochopitelně za 100 milionových úspor, které jak doufáme, otevřou nevěřícím konečně oči. Po identifikaci  těchto špičkových stavebních technologií v EU, tedy nové koncepce stavby  za použití francouzských betonových tvárnic nové generace v kombinaci s vnitřní izolací a železobetonovými předepjatými stropními nosníčky, doplněnými betonovými hurdiskami, jsem se rozhodl, že je za každou cenu aplikuji urychleně v ČR a SR. Po dlouhodobém úsilí jsem v této záležitosti zásadním způsobem uspěl, v ČR již běží několik továren, na Slovensku také, stavíme u nás touto technologií již tisíce domů a tím se mi podařilo technologicky enormně předstihnout Německo a Rakousko, kde o této tvárnici nikdo doposud ani neslyšel a není tam nikdo, kdo by byl vůbec schopen ji vyrobit. K tomu si totiž musí koupit patentovou technologii Quadra. Ani v zemích na východ od nás nikdo o tvárnici doposud neslyšel a ani ji nedovede vyrobit.

O další špičkové stavební technologie EU, které nabízím, však nikdo od sametové revoluce neprojevil doposud zájem. Například o neskutečně lukrativní výrobu železobetonových předepjatých stropních nosníčků-putrelů – nejlevnější a nejrozšířenější stropní konstrukce EU. Stejně tak o velice jednoduchou výrobu polystyrenových hurdisek. Nemluvím už ani o výrobě plastového RD, výrobě plastových koupelen, či cihel lisovaných za studena bez pálení dle jediného patentu profesora A.Accetty. Na veletrhu by desítky firem chtělo tyto výrobky nakupovat, ale nikdo je stále nemá chuť vyrábět. Neváhejte se na nás obrátit s konzultací, zabezpečíme Vám buď výrobu tvárnic, či projekci a výstavbu domů z tohoto systému + developerské projekty pro velkosériovou výstavbu RD a nájemných bytů. Tyto projekty jsou totálně vyelaborované po 50 letech vývoje a vykazují nejvyšší ukazatel užitné hodnoty versus nejmenší možné náklady na stavbu. Nemohou být nahrazeny žádnými projekty čs. provenience.

^