Parametry stavby domu z betonových skořepinových tvárnic

Parametry

Základní vlastnost betonu je , že nikdy nepřestává tvrdnout, čím jsou tvárnice starší, tím jsou kvalitnější a tvrdší. Betonová tvárnice je vždy totálně suchá, neboť je plná vzduchu a průvzdušná, ve stěně tvárnice vzlíná vlhkost jen 2-3 cm a posléze vyschne. Nikdy se nehasí, nerozpadá se. Ostatně jste nikdy neviděli např. betonovou přehradu, či betonový obrubník, že by byly vlhké, že by se drolily, či rozpadaly se, „hasily“.Takovýto dům je tedy super kvalitní, suchý, nedro lí se, můžete dát až 20letou záruku na fasádu. To je co se týká kvality a pevnosti tvárnice 8MP. Evropská unie myslela na další základní vlastnost , to je na nejvyšší užitnou hodnotu tvárnic. Proto je základní podmínkou, že stěna tvárnice, připomínající hrubé struhadlo, musí mít drobné otvory, do kterých se zachytí ( dalo by se lépe říci zadrápkuje) lepící tmel či jakékoli stěrky, omítky a skvěle tam drží, nemohou odpadnout. Tato zdánlivě jednoduchá podmínka přináší velké výrobní těžkosti. Musíte znát speciální složení betonu,kde navíc musí být aspoň 50% kamenné frakce o velikosti 4-8 mm. Zrna až 8 mm je těžká zalisovat do stěn a dna tvárnice jen 14-17 mm širokých. Mimo francouzů to nikdo neumí. Proto všechny zastaralé betonové těžké bloky, které znáte ve Vašem okolí mají hladký povrch, skoro stejný jako litý beton tlusté stěny s mnoha procenty cementu a nikdo u nich neumí udělat plná dna. Na stavbách z těchto tvárnic či betonů jsou pak závažné problémy, neboť malta naházená na te nto hladký povrch - na stěny a stropy ráda odpadává. To si ovšem EU nemůže dovolit, byly by bez přestání samé soudní pře. Tvárnice nové generace jsou vyráběny na stacionárních lisech francouzské firmy Quadra a tloušťka jejich stěn je 14-17 mm,nikdo jiný není schopen vyrobit tenčí, prakticky to nelze–a tím spotřebovat při výrobě ještě méně betonu. Největší důležitost je v samotném betonu, z něhož jsou vyrobeny, a který  obsahuje pouze 5 – 6% cementu, nikdy ne více než 7-8% (vždy váhových). Část cementu, okolo 15- 20%, bývá nahrazena kamenným či jiným prachem – filérem. Vezmeme-li tedy nejchudší možný beton a vylisujeme-li jej tak, že stěny zůstanou silné neuvěřitelných 14-17 mm, aniž by se však rozsypaly při výrobě, dostaneme nejlevnější tvárnice na světě.Naprosto jedinečnou vlastností jsou však plná dna tvárnice. Nikdo jiný než francouzské lisy je při výrobě nedokáží vyrobit. Plná dna umožňují využívat tvárnice tak jednoduše, jako bychom zdili z plných bloků, neboť tvárnice se při zdění obracejí nohama vzhůru.Tvárnice pochopitelně zůstávají při zdění duté,plné vzduchu, ničím se nevylévají tak, jak jsou k tomu nuceni ostatní výrobci, aby jim zeď nespadla (pro informaci, vylití bloku betonem stojí 40,- Kč). Uzavřené alveoly neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkové tepelněizolační vlastnosti zdi. Plná dna navíc neuvěřitelně zvyšují pevnost tvárnice, a to nejen na svislý tlak, ale i prostorově. Došlo to tak daleko, že 1mb zdiva přímo unese 160 t, proto nemusíte dělat ani věnec.Stropní konstrukci ukládáme přímo na zdivo. Tvárnice se vyrábějí podle předpisů EU – Eurocodů, které platí i v ČR v pevnostech B 40, B 60, B 80 (tedy 8 MP)a ve vylehčené verzi pevnosti B 25, takže bohatě splňují i aktuelně platné předpisy v ČR a SR. Základní model tvárnice nové generace váží 16 – 20 kg a má rozměr 50 x 20 x 20 cm. V Evropě se měří striktně na metry, jsou tedy 2 kusy do jednoho mb zdi, 10 ks na 1 m2 zdi. Tloušťka nosné zdi je vždy 20 cm, nikdy ne jinak, avšak při obrovské pevnosti 160 t na 1 mb zdi, tedy až 100x více než pálená hlína ( pro snadnější pochopení to jsou 4 tanky). Tvárnice jsou naprosto pravoúhlé, rovné a  mají plné dno. Vyrábějí se tvarovky průběžné, rohové, věncovky, tvarovky pro půlení na půl či na třetinu či na dělení po 10 cm. Dělají se pochopitelně i v tloušťce 15,12, 10, 7, 5 cm (vždy duté). Všechny uvedené tvárnice se také dělají zcela málo vylehčené či plné s únosností 20 MP,tedy 1 tvárnice unese 20 t, přičemž se neustále používá pouze 5-7% cementu. Používají se např. když stavíte 8 pater podzemních garáží místo litého betonu, neboť stavba je několika-násobně levnější. Sami si to spočítejte. Nemusíte dělat bednění, nemusíte natahovat dlouhé vedení betonové pumpy–nemusíte je čistit, nemusíte odbedňovat a čistit bednění, nemusíte používat tekutý beton s mnohonásobně vyšším procentem cementu než 5-7% v našem případě běžně i 33%, neboť  značná část cementu je v tekutém stavu a navíc při až několikahodinové dopravě a dlouhém čekání na stavbě již stržena. Je to to samé, jako kdyby jste rozdělali sádru a když začne tuhnout, tak by jste do ní nalili vodu a zamíchali, sádra by se strhla. To samé se děje při transportu automixbetonu. Když začne beton tuhnout, připustí se voda, ale neustále dál se míchá. Je pochopitelné, že větší část cementu se strhne. Navíc musíte platit drahou dopravu a údržbu domíchávačů betonu ( na západě, když dělají litý beton, velmi často používají mobilní betonárky od francouzské f. COUVROT Skako, neboť zpracovávají místní kamenivo, místní vodu a beton používají v co nejhustším stavu, zpracovávají jej v mnohonásobně kratší době.  Tím i množství cementu v tomto betonu může být podstatně menší, podstatně menší náklady na přepravní vzdálenosti a amortizace domíchávačů. Tím vším může být cena betonu výrazně nižší, což  může  být zajímavé i jinde, např. při stavbě dálnice). Výška tvárnice 20 cm je základní. Ve Francii však začínají převažovat na stavbách tvárnice  o výšce 25 cm -zvané Mega- jenom 8 ks na m2.Stavba z nich jde rychleji a šetří se materiál při výrobě.Dutá tvárnice má i veliký zvukový útlum 56 dB – díky uzavřeným alveolám, které působí jako pasti na zvuk (tvárnice z plného betonu 59 dB).

Betonové tvárnice vynikají před všemi ostatními staveb. materiály. Ve Francii pálené cihly i všechny ostatní morálně zastaralé a přežité materiály vyráběné teplem zanikaly pro 2. světové válce z těchto důvodů:

  • pro svoji drahost (vyrábějí se pálením v peci při teplotě až 1200oC až 12 dní
  • pro svoji antiekologičnost 1. stupně - pálením dochází k poškozování zemské atmosféry
  • pro svoji radioaktivitu,neboť co je země zemí,v hlíně se ukládá radioaktivita,zatímco v písku a štěrku minimálně
  • pro svoji malou pevnost (oproti beton. tvárnici nové generace s pevností až 100x větší)
  • minimální tepelně izolační vlastnosti, nová doporučená tepelná norma v ČR od 12.2002  je R=5, to znamená cca 16 až 18 cm  pěnového  polystyrenu. To žádné „tradiční materiály“ navíc ve spojení  s Eurotopením (viz dále) nedokáží.

    Proto „tradiční materiály“  zanikly po 2. svět. válce ve Francii a  nyní po 50 let zaniknou konečně i u nás.
  • Tyto tradiční materiály, velmi porézní a nasákavé jsou principielně nevhodné pro stavbu domu, neboť sají vodu jako   houba, nasávají  vlhkost i z ovzduší, pokud v domě netopíte a dům  nevysušujete, samy o sobě se pozvolna rozpadají. Vyžadují  neustálé topení v zimě, i když nejste doma, přestože tak nikdo na světě nedělá.

Pórobetony se nepoužívají pro malou únosnost a pevnot, zapříčiňující množství poruch budov, ale i nebezpečí vniknutí zloděje, malou tepelnou izolaci a drahost z titulu tepelného zpracování autoklávováním.

^