Vnitřní příčky

V RD je obyčejně jen jedna nosná zděná příčka v tl. 15 cm, vše ostatní jsou příčky na sucho montované. Ještě před 5 lety se z části používaly příčky zděné. Protože však stoupala cena energií, zhoršily se poměry s vytápěním, velice často elektrickým. Topení se zapíná, až když přijdete domů a musí vytopit za 15 min. Proto se všichni panicky bojí akumulace tepla. To je také důvod podporovaný ovšem silně i z hlediska finančního, proč je ve Francii 68% příček na sucho montovaných v tl. 50 mm, komponovaných ze dvou sádrokartonových desek s čedičovou vatou či polystyrenem uvnitř v lepším případě, obyčejně však jen s papírovou voštinou. Takové příčky se používají i ve velmi luxusních domech. Vlastní provádění příček je sice jednoduché, ale precizně vyelaborované po desetiletích aplikace. Na beto-novou podlahu se přitlučou ocelovými hřeby lišty dřevotřísky. Ke stropu se přilepí alkaprenem na sádrokartonový podhled, případně je-li to možné i přišroubují, lišty dřevotřísky o šířce zapadající mezi obě sádrokartonové desky příčkového panelu. Do takto připevněné horní lišty se příčkový panel natlačí a uloží se na spodní lištu.Aby bylo možno příčkový panel snadno a přesně sešroubovat např. se zárubní, zatluče se z boku do panelu dřevěný hranolek délky asi 20 cm tak, aby vyplňoval celý prostor mezi sádrokartonovými deskami. Tímto způsobem je možno panel přichytit i k zemi. Propojení panelu s následujícím se provádí tak, že se dřevěné kolíky nechají z části vyčnívat a na ty se narazí následující panel. Postup prací je takový,že se do volného prostoru nejdříve rozepřou od stropu všechny vnitřní zárubně s provizorně zesílenými rohy, a teprve pak se začíná postupně instalovat jeden příčkový panel za druhým.

^