Nová koncepce stavby domu z betonových tvárnic

Hned po revoluci jsem byl pozván francouzskou vládou k dlouhodobému studijnímu a přednáškovému pobytu ve Francii.Ihned první den po příjezdu do Francie jsem si zašel prohlédnout novostavby a zjistil jsem, že je zle, všechno tam bylo doslova obráceně, než mě léta učili ve škole a já mám 2 vysoké školy a vždy jsem pracoval vědecky. Vše je stavěno dle podstatně kvalitnějších norem, platných tam však již od roku 1947. Vše bylo podstatně rychlejší a snadnější na provádění, vše až neuvěřitelně levné. Všechny stavby byly postaveny z betonových tvárnic nové generace a všechny byly zaizolované enormní tepelnou izolací vždy zevnitř. Pochopil jsme, že to co mě učili ve škole, bylo v příkrém rozporu s tím, co už 50 let používá celá západní Evropa a nemělo to vůbec nic společného s moderním evropským způsobem stavění dle EU.Dovolím si upozornit, že se na škole u nás neustále učí vše postaru pořád dále, nic se nezměnilo, i když jsme v EU už dost dlouho - neuvěřitelné.

Ve Francii v roce 1947 na základě ukončených vědeckých analýz včetně chování par a nejpřesnějších výpočtů výzkumných ústavů přešli celostátně ve stavebnictví na používání betonových skořepinových tvárnic nové generace a zaizolovávání domu enormní tepelnou izolací vždy zevnitř  (k neuvěření, že tato norma začíná v ČR platit až těsně před naším vstupem do EU!!! ) – viz stavební Etalon EU– kdežto tam platí desítky let. Přesto je tato jediná doporučená stavební technologie EU považována v Česko-Slovensku stále za převratnou novinku. Ve Francii je naopak po tak dlouhé době používání považována již za tradiční stavitelství. Všichni můžeme snadno pochopit, že jsme prachobyčejně zaspali dobu, že se u nás staví pořád předpotopně tak, jak se stavělo ve Francii ještě před 2. světovou válkou, prostě a obyčejně, že nám „ujel vlak“. Vzpomněl jsem si hned na Werichova slova, jak vždy vysvětloval, že novinky do Čecho -Slováků je třeba vpravovat pomocí kopanců. Novinky nám prostě moc nejdou pod nos. Prakticky celá Evropa, vyjma Německa, již přes 40 let používá ( a nyní už celý svět)k výstavbě všech druhů staveb pouze jediný druh zdícího materiálu (nebudeme-li počítat litý beton), a tím jsou betonové skořepinové tvárnice nové generace. Např. ve Francii se jich prodává 94% ze všech stavebních prvků na trhu. Tento stavební systém byl a je vyvíjen stovkami nejlepších inženýrů západní Evropy po dobu 60 let a je prakticky dokonalý a tedy bezkonkurenční.

Základní pravidlo

Základním pravidlem v EU je,že aby jakákoli stavba byla nejlevnější ,musí být kompletně celá betonová.Tedy betonové základy již z bet. tvárnic nové generace, betonové zdi z betonových tvárnic nové generace, betonové stropy z levných betonových hurdisek v kombinaci s absolutně a totálně nejlevnějšími předepjatými stropními nosníčky-putrely, i betonová střešní krytina, navíc s nepřekonatelnou 30 až 50letou zárukou.

Betonová tvárnice nové generace  50x20x20 cm – nejkvalitnější ale nejlevnější stavební materiál na zemském povrchu vůbec.

V čem spočívá hlavní podstata, proč se staly betonové tvárnice nové generace pro zdění jediným doporučeným materiálem EU? Není to v ničem jiném, než v jejich levnosti, avšak při zachovávání nejvyšší kvality vůbec a široké variabilnosti použití. Je to proto, že se vyrábí jen z písku a štěrku, tedy vůbec nejlevnějšího materiálu na zemském povrchu, navíc všude přítomného a minimálně radioaktivního (např.pálená hlína má nesrovnatelně vyšší radioaktivitu). Na 1 tvárnici se ovšem používá pouze 15-19kg písku a štěrku, tedy absolutně nejméně na světě. Přidává se pouze 5-7% cementu, tedy nejméně na světě. Při výrobě tvárnice se používá zcela nejmenší množství tohoto nejchudšího betonu na světě, vylisují se tvárnice, s nejtenčími stěnami na světě, ale tak, že se zároveň vylisuje i tenké plné dno. Je to tedy jako kdybychom tvárnici vyfoukli vzduchem. Při výrobě se nepoužívá žádné teplo,nepečou se, neautoklávují. Při zdění se tvárnice otáčí dnem vzhůru, maltuje se další vrstva, ale tvárnice zůstává prázdná, dutá, tedy plná vzduchu. Nikdo jiný to nedokáže. Všichni ostatní stav. prvky mají buď plné (někdy s malými vzduch. mezerami), či je musí posléze vylévat, nejčastěji betonem, aby jim zeď vůbec nespadla. Avšak výroba plných staveb. prvků, či jejich dodatečné zalévání betonem stojí ohromné peníze (nebereme-li v úvahu, že hutná těžká konstrukce přináší stavbě je samé těžkosti), tedy naprosto nesrovnatelné s bet.tvárnicí nové generace,jež zůstává navždy pouze naplněná vzduchem a ten je stále ještě zadarmo. Přesto její únosnost je  8 MP!!! Dalo by se v nadsázce říci, že stavíme dům ze vzduchu ve srovnání s e všemi ostatními těžkopádnými hmotnými konstrukcemi.Ale pokud stavíme dům ze vzduchu, tedy plný vzduchu, je nap-rosto zcela evidentní, že musí být nejlevnější na světě. Hodláte-li tedy položit obvyklou otázku, kolik tvárnice a zeď z ní stojí, musíme odpovědět, že vždy nejméně na světě. Nemá cenu se ani ptát, kolik stojí, neboť ať vyrábíte tuto tvárnici kdekoliv na světě, vždy v té či oné zemi je tato tvárnice a zeď z ní absolutně nejlevnější (ale zároveň i nejkvalitnější) Všechny ostatní konkurenční konstrukce jsou pak xkrát dražší. Proto tuto tvárnici, všude ve světě stejného formátu 50x20x20 cm, začíná dnes používat již celý svět – Evropa, Severní a Jižní Amerika, zvláště Brazílie a Argentina,Chile, Mexiko, celá Afrika, zvláště severní a jižní,Turecko, masově Indonésie, Hongkong, teď i Indie a Čína. Vždyť všichni praví profesionálové na světě ví, že jen ve Francii se ročně vyrobí 15 milionů tun těchto tvárnic, tedy okolo 80 mil. m2 zdiva ročně, tedy okolo 1,3 m2 zdiva za rok na obyvatele, což však představuje každoročně vzdálenost Země - Měsíc, kdybychom tvárnice seřadily za sebou.

^