Větrné elektrárny

Větrné elektrárny a nové tendence při využití pojízdných betonárek

www.SKAKO.com ; www.COUVROT .com

Poslední dobou se stále častěji setkáváme se stavbou větrných elektráren. Jejich rozšíření je naprosto nezadržitelné. Ve Francii hlavně v okolí moře a na moři, stejně tak v celém Německu se jich staví tisíce. Dánové dokonce zahájili výstavbu větrníků v moři se stožáry vysokými 500 m, aby nerušily lidi.

I v ČR se jich připravují přinejmenším stovky k výstavbě. Z betonářského hlediska je nejdůležitější vědět, že stožáry větrných elektráren vysoké okolo 120 m a značně dynamicky namáhané, vyžadují velké základy vyplněné 400–600 m3 betonu s hustou kostrou kruhové a diagonální ocelové armatury.

Betonáž je, jako obvykle, třeba provádět pokud možno bez přestávky. To pochopitelně přináší těžkosti, pokud zvážíme, že někde na hřebeni hor betonujeme  základ větrníku bez přestání ve dne v noci třeba i několik dní a vozíme automixy složitě a pomalu často  po špatně sjízdných lesních cestách z údolí.

Proto se ve Francii řada firem začala specializovat na betonování základů těchto větrníků, nakoupily pojízdné betonárky SKAKO  MOB Master, které při betonování nainstalují v blízkosti stavby. Mohou používat místní kamenivo (pokud je k dispozici), místní vodu a dováží se pouze cement.

Nejdůležitější je však fakt, že pokud namícháme beton v údolí a vezeme jej automixy často velmi dlouho i několik hodin nahoru do hor, je pochopitelné, že kvalita betonu značně utrpí, cement je stržen, ztrácí svoji pevnost,musíme ho proto přidávat ve velkém množství.

Namícháme-li však beton na místě, okamžitě jej zpracováváme a tedy i spotřeba cementu může být podstatně nižší, často se jedná pouze o ½ množství cementu ve srovnání s dálkovým dovozem automixů. Přitom cement je velmi drahý, každý si může spočítat, že úspory jsou značné a bohatě  zaplatí investice do pojízdné betonárky. Přičemž konečná cena betonu pro zákazníka  je výrazně nižší, vždy levnější než při dovozu betonu automixy z údolí. Proto o zákazníky není nouze.

Takové specializované firmy ve Francii pak přijímají průběžně objednávky a přesouvají se z jednoho místa na místo další betonáže větrníku, přičemž harmonogram je zaplněn na několik měsíců dopředu a betonuje se ve dne v noci, o sobotách a nedělích.

Firma SKAKO CONCRETE musela proto postavit novou velkou továrnu (provoz v ní začal od 1.1.2009), aby  masivní sériová výroba mobilních betonárek MOB Master ( v různých kapacitních velikostech ) vůbec uspokojila celosvětový zájem dnes i na tomto novém podnikatelském poli.

^