Rozdíly mezi naším a EU stavěním

ZÁKLADNÍ DETAILY

Evropská unie používá při stavbě domu 2 nejgeniálnější detaily.

1) první detail – obvodová  zeď je oddělena tepelnou izolací od vnitřní zdi

Obvodová nosná zeď je oddělena od vnitřní nosné zdi tepelnou izolací, takže nedochází k tepelným mostům. Tedy konstrukce je nedostižně nejkvalitnější ve srovnání v ČR a SR užívanými konstrukcemi. Oddělení vnitřní zdi od obvodové může být snadno realizováno díky obrovské únosnosti betonové tvárnice 8 – 10 Mpa. Jedna tvárnice unese 80 – 100 T. Nákres detailu v příloze.

Při konstrukci domu z pálené hlíny, tedy materiálu o velmi malé únosnosti – lidově řečeno z tvarohu–si výrobce pálené hlíny nemůže dovolit oddělit obvodovou a vnitřní zeď tepelnou izolací tak jak to dělá EU, neboť by dům nemusel vydržet vodorovné zatížení a mohlo by dojít k jeho havárii. To je jediný pravý důvod, proč výrobci pálené hlíny trvají na zateplení domu vždy zvenku. Vzpomínám si, že prof. Houba nás na fakultě učil, že dům se tepelně izoluje vždy zevnitř, pokud je ovšem konstrukce tak špatná, že jí není možno zaizolovat zevnitř, tak jako poslední řešení ji zbývá zaizolovat zvenku, přičemž je znásilněno základní pravidlo pro zateplení které říká, že parotěsná zábrana musí být vždy co nejblíže vnitřnímu líci a difuzní odpor par směrem ven musí klesat. Nákres detailu v příloze. Vnitřní nosná zeď se dělá z betonových tvárnic v  tl.15 cm (20 cm).Pokud zůstaneme u  RD,  Převážná  většina z nich  má v  přízemí pouze  jednu 

nosnou  vnitřní zeď. Ta jediná je  také zděná. Jen  málokdy  pokračuje  tato zděná a nosná  příčka i v prvním patře. Je  to zbytečné, neboť  strop  nad  prvním patrem je  velice  často samonosný  z dřevěných spřažených příhradových vazníčků. Oproti tomu, má-li dům suterén, kde je  garáž,  je třeba  nosnou  zeď  vynést průvlakem, aby  bylo možno zajet  dovnitř autem. Průvlak se  používá železobetonový předepjatý s obrovskou únosností, ale především je neuvěřitelně  levný, protože  jsou  uvnitř pouze ocelové dráty o průměru 2,4 mm. Vyrábí se  továrně, je skladem  v každém  obchodě se stavebním materiálem.  Aby  toho nebylo  dost, vyrábí se v provedení „dvojče“, tedy 2  profily  velikosti  7,5 x 15 cm a  to proto,  aby  jste  je  oba  mohli  sami  s manželkou bez použitízvedacích mechanismů umístit na stavbu. Je  k neuvěření, že ani tyto jednoduché předepjaté průvlaky v ČR, dlouho  po revoluci, ještě nikdo nevyrábí. Tak Vám nezbývám než si všechny průvlaky udělat pracně sami.

2) druhý detail-okna,dveře se nevkládají do zdi nýbrž do izolačního komplexu.

Okno ani dveře se nikdy nedávají do zdi, jak je u nás archaicky zvykem, přestože to na světě nikdo nedělá.

Okno či dveře malinko větší než otvor ve zdi se opře zevnitř o zeď, přišroubuje a z boku se naistaluje izolační komplex. Nenachází se tam ostění, které by promrzalo, nikde není tepelný most. Tedy konstrukce nedostižně nejkvalitnější, nemající obdobu  v ČR a SR.Detail v příloze.

Tuto konstrukci velice snadno poznáte, neboť zevnitř okna a stěny jsou vždy v jedné rovině, v jednom plánu. Nikdy se uvnitř domu nenacházejí parapety. Prosím, podívejte se v TV, zda ve filmech z celého světa uvidíte někdy v bytech vnitřní parapety. Nikdy tam nebudou, pokud se nejedná o naše filmy.

(obr. VODOROVNÝ  ŘEZ   OKNEM) Uchycení okna a dveří do betonového  zdiva  je  samo  sebou mnohonásobně pevnější a kvalitnější než do měkkých, sýrových porézních tradičních materiálů. Před položením okna či dveří na zeď se z  boku  na rám aplikuje tenká  vrstva  silikonového tmelu  pro dokonalé těsnění této nepatrné spáry. Přidělání okna  nebo dveří je absolutně jednoduché a rychlé, vyvažuje se  pouze vodorovně, neboť svisle je vedeno přesnou zdí, uchycení je precizní, přesné a pevné. Je mnohonásobně kvalitnější, rychlejší a snadnější než osazení okna, jak se dělá u nás. Okolo oken a dveří se přilepí   izolační komplex . Hlavní zásada je, že izolační komplex je v jedné rovině-v jednom plánu s vnitřním lícem rámu okna. To je velmi důležité, neboť Vám tak odpadá spousta práce – montáž ostění, nadpraží, všude samé hrany, vnitřní parapety a navíc je to moc pěkné, profesionální, ale především tam není nikde tepelný most.To je druhý, také naprosto geniální detail o němž čecho-slováci doposud ještě neslyšeli, i když se ve Francii používá už 60 let. Aby nebyla vidět spára mezi oknem (dveřmi) a Izolačním komplexem, je na vnitřním líci okna vylisován malý přečnívající rámeček, který tuto spáru překryje, spoj jednoduchý a precizní. Takto jedinečně a nedostižně zevnitř přimontovaná okna a dveře pochopitelně nikdy nepromrzají okolo špalet, což je zásadní velký problém všude u nás. Vchodové dveře se často dělají precizní, duté, plechové, odolné proti zlodějům, vevnitř vypěnované polyuretanem proti úniku tepla a montují se stejně jako okna. Aktuálně se ve Francii používá 52% okem dřevěných, převážně z tropických dřevin, nevyžadují žádnou údržbu, 40% je plastových oken s tím, že jejich používání prudce stoupá,předpověď brzy 65%. Zbytek jsou hliníková okna.Určitý počet oken v domě má povinně v rámech nainstalované větrací mřížky, které zabezpečují spočítanou výměnu vzduchu. Průvětrníky mají velice často automatickou regulaci průchodu vzduchu s výkonem 15 m3 , 30 m3 , 45 m3 či 60 m3 vzduchu za hodinu zabezpečenou sice primitivním, zato perfektně fungujícím systémem vnitřní kyvadlové klapky, která se sama při průvanu, či nárazu větru přivírá, či úplně uzavírá, jinak zůstává otevřená a automaticky neustále reguluje stejný průchod vzduchu. U nás doposud nikdo nevydal žádnou normu předepisující ventilaci bytu tak, jak je to běžné ve všech zemích EU. Opět jen EU nás může zachránit, neboť tuto normu budeme nuceni přijmout. U nás se naopak  okna zvýšenou měrou těsní, pokud možno hermeticky různými druhy okenních těsnění. Potom je v bytě zatuchlý vzduch, vydýchaný kyslík, vlhkost - neboť člověk vydýchává 8 g vlhkosti za hodinu, případně plísně a houby. Však si vzpomeňte, určitě jste byli už u někoho na návštěvě, kdo si ve starém domě dal toto těsnění.

^