Náklady na výrobu betonové tvárnice a její prodejní cena, náklady na stavbu

Za 14 let obrovského úsilí se mi již podařilo nainstalovat řadu továren na tyto tvárnice v Česku, Slovensku a Polsku. Na výrobu 1 tvárnice je potřeba 19 kg písku a štěrku, tedy za 1– 4 Kč a 1 kg cementu za 2 – 4 Kč  + energie, režie, mzdy, reklama a propagace, to je vše asi za 10-12 Kč. Ve Francii je velkoobchodní cena tvárnice vycházející z výrobní továrny 1/2 Eur a prodejní cena v  maloobchodě 1 – 1,4 Eur. Jestli ji vyrobí Francouz za ½ Eur už i se ziskem, musí to zvládnout i každý Čechoslovák. Prodejní cena tvárnice pro konečného spotřebitele je v ČR také 1 Eur, tedy stejná jako ve Francii (na Slovensku je významně levnější). Poloautomatická výrobní jednotka Quadra BE 3 vyrobí za 14 hod 12 000 ks tvárnic, nejmenší zcela automatická továrna Quadra 5 vyrobí za 14 hod 20 000 ks tvárnic, což dělá při zisku 20 Kč z tvárnice 240 000 – 400 000,- Kč zisku denně = tedy 7.200.000 – 12.000.000,- Kč za 30 dní (měsíc). Zisk větší továrny s produkcí např. 40 000 ks tvárnic denně si už sami lehce spočítáte. Zisk z výroby je vždy vyšší než 100% (100-200%). Proto je o továrny Quadra takový neuvěřitelný světový zájem, teoreticky splatíte novou továrnu za ½ roku. Musíme upozornit na to, že ve Francii je moderní továrna Quadra považována za nejjistější investici vůbec a tyto továrny nyní skupují britské a japonské banky vyhlášené svojí prozřetelností při nákupu. Ovšem další ještě větší profit má stavitel, investor, neboť 1m2 nosného zdiva tloušťky 20 cm skládajícího se z 10 tvárnic, stojí 300 Kč. Dodávka tvárnic na zdi hrubé stavby malého RD pak přijde pouze na 35 000 Kč, betonová stropní konstrukce z betonových skořepinových  hurdisek na 45 000 Kč, což přineslo velkou spokojenost již stovkám čs. stavebníků, co si postavili takto dům (není nic, co by se k tomuto systému přibližovalo jak kvalitou, tak i cenou). Připomínáme, že různé u nás doposud vyráběné betonové bloky mají 2-3x silnější stěny a používají při výrobě až 30% cementu, jsou tedy zákonitě velmi drahé. Je všeobecně známo, že dům v Německu stojí až 10x tolik,  co ve Francii, neboť nebyl stavěn touto jedinou doporučenou stavební technologií EU. To je také jeden z důvodů, co přivedlo Německo do těžké hospodářské krize. Staví se nový Berlín, většinu tendru vyhrávají francouzské firmy umějící pracovat s fr. betonovými tvárnicemi nové generace a s betonovými hurdiskami v kombinaci s předepjatými stropními nosníčky-putrely. Tím tyto tendry prakticky vyhrávají, protože nabízejí nedostižně nejnižší ceny. Všeobecně se mluví o francouzském útoku na Německo. Je třeba vzít v úvahu, že přestavba Německa je velká, stavební trh obrovský, představuje  50 milionů m2  předepjatých stropních konstrukcí a k tomu odpovídající počet svislých konstrukcí, což je 5x tolik, než celý francouzský trh.

^