Míchačky betomu v Evropě

EVROPSKÁ  ANALÝZA  KVALITY  MÍCHÁNÍ

 1) Všeobecný popis míchaček Skako Concrete   www.skako.com  ; www.couvrot.com

- velmi široká řada, začínající u laboratorní míchačky až po míchačku o 2,66 m3 , ať hledáte jakoukoli míchačku, my jsme schopni Vám ji dodat (až na průběžnou míchačku, kterou nevyrábíme)

- míchačky s valčíkovým pohybem (planetárním pohybem) : hodí se perfektně pro všechny druhy betonů : 

suchý beton, s přísadami, na malty, betony s jakýmikoli vlákny, betony s malým množstvím cementu ( jestliže množství cementu je malé je třeba, aby míchačka  byla schopna rozprostřít cement rovnoměrně a homogenně v celém prostoru míchačky, což je tak důležité např. při výrobě franc. skořepinových betonových tvárnic nové generace vyráběných na franc. technologii  Quadra) Jestliže je míchačka schopná nejhomogenněji a nejkvalitněji namíchat suchý beton (a to je nejtěžší, neboť promíchat tekutý automix beton je velmi jednoduché) je samozřejmě schopná namíchat i všechny suché směsi, tedy například kameniva, různé chemické směsi, přísady do vysokých pecí, maltové směsi, směsi suchých lepidel atd., což by nebylo dobré opomíjet. Míchačky konkurenčních technologií jsou často špatně přizpůsobené prefa výrobě. Nejlepším důkazem  toho je, že naší konkurenti si uvědomili, že máme pravdu a že valčíkový pohyb lépe míchá a daleko lépe vyhovuje prefa výrobě,neboť počínaje veletrhem Bauma v Mnichově v roce 1998 určití naši konkurenti se také vrhli na tento způsob valčíkového pohybu (Simem,Teka , Pataud atd.), ale mají jen nepatrné zkušenosti, zatímco my jich máme několik desetiletí.

- zkušenosti : míchačka je srdcem našich center . SKAKO začalo nejdříve s míchačkami pak přidal celé kompletní betonárky : konstruujeme míchačky víc než 50 let a máme několik tisíc míchaček nainstalovaných všude po světě.

- možnost širokého příslušenství : možnost odebírání vzorků, automatické mytí pod tlakem, možnost dvou vysypávacích otvorů ve dně míchačky , rotující sondy ORBITER pro nejprogresivnější mikrovlnné  měření vlhkosti přímo v míchačce, vysypávací násypka pro automix, pancéřování ocelí NIHARD, dekompresní průduch

- neodmyslitelné základní vybavení – bezpečnostní 3 stupňový systém vnitřní uzamčenosti

- kvalita promísení směsi- míchací lopatky umístěné na několika úrovních ( u spodku míchačky a ve 150 mm) spodní lopatka vrhá směs do středu míchačky, horní lopatka odstředivým pohybem vrhá směs na vnějšek míchačky. Tento způsob vytváří v míchané směsi jakoby otáčející se spirálu, materiál je přitom vrhán do všech směrů díky dvojí-mu pohybu : lopatky se otáčí sami o sobě na unášecí hvězdici, která se zároveň otáčí kolem dokola v míchačce. To vytváří onen valčíkový krok či planetární pohyb (nákres k dispozici) Vector rychlosti se každým okamžikem mění jak se co týče velikosti, tak i směru : To vytváří permanentní šokové vlny v míchaném materiálu,tak výhodné pro míchání . V turbo míchačce – mixéru, lopatky nedělají nic jiného než že tlačí materiál před sebou.

 

2) Všeobecné  porovnání s ostatními míchačkami : 

a) Míchačky s valčíkovým krokem – planetárním pohybem konkurentů :

- Při stejné míchací kapacitě se podívejte na váhu :   italská  míchačka je o 30% až 40% lehčí a tím pochopitelně mnohem zranitelnější !! Také se opotřebovává o hodně rychleji…a je třeba všechny díly mnohem častěji vyměňovat. Celkově spočítáno po určité době x, veškeré náklady s míchačkou Couvrot - Skako group jsou výrazně nižší. Všeobecně je možno také konstatovat, že pancéřování vnitřku míchačky bývá u mnoha konkurentů nedostatečné, což zapříčiňuje předčasné opotřebení vnitřku míchačky.

- U Skaka je poloměr valčíkového kroku větší než poloměr míchačky, který tak snadno překrývá střed míchačky. Tedy celá plocha míchačky je rovnoměrně vykryta. U určitých konkurentů, poloměr valčíkového kroku je stejný jako poloměr míchačky : střední zóna je tedy evidentně méně promíchávaná a navíc se opotřebovává rychleji, neboť střed je zametám permanentně. U jiných konkurentů je poloměr valčíkového kroku menší než poloměr míchačky a je tedy zřejmé, že nevykrývá celou plochu míchačky : ve středu je nevykrytý prostor a tedy nemíchaný a také neopotřebovávaný  - naproti tomu okrajové partie jsou více zatížené, prohlubují dno.

- Převodovky jsou křehké u italských planetárních míchaček, rychlostní skříň mnoho nevydrží,naše však jsou odolné

- U míchaček Skako  je valčíkový – planetární pohyb naprosto perfektně vycentrován ( a přesně vycentrovat, to stojí peníze) : někteří levnější konkurenti centrují přibližně, či nedostatečně – výsledkem je, že se boky opotřebovávají zvláště v některých místech podstatně rychleji,a to je špatně.

- Na míchačkách seřizujeme veškerý chod soustrojí, převodovek, hvězdic – otočných unášečů, lopatek tak, aby byl naprosto rovnoběžný s naším přesně rovným dnem. To je drahé. Někteří konkurenti to nedělají , pak dochází k nadměrnému předčasnému opotřebovávání dna  s rizikem zahlubování určitých partií.

- Naše míchačka je perfektně kruhová, což u některých konkurentů není, v důsledku čehož příčná stírací lopatka na boku míchačky  nedělá dobře svoji práci 

 

b) Turbo míchačky – mixéry (Teka, Pataud, Pemat, Liebbher atd)

- Turbo míchačka, jak již její název říká, se točí rychle, ale nemíchá rychleji, neboť pouze tlačí míchanou směs. Ovšem zákazníka nezajímá rychlost otáčení, ale rychlost namíchání směsi.

- Cement není ve směsi dokonale roztroušen, beton není homogenní, tedy pro dosažení žádané pevnosti betonu u turbo míchaček je tendence přidávat trochu víc cementu, tedy vyšší náklady na výrobu.

- Podstatné však je, že díky značné rychlosti rotace dochází v míchané směsi ke tření, tím se zahřívá, někdy i značně, s eminentním rizikem zahájení tvrdnutí cementu a vypařováním vody, což je pochopitelně špatné pro kvalitu betonu

- Je třeba vědět, že opotřebení pancéřování míchačky a lopatek je přímo úměrné druhé mocnině rychlosti!!!! Průměrně, jak naše zkušenosti ukazují, turbo konzumuje dvakrát rychleji všechny opotřebitelné díly než míchačka s valčíkovým chodem (planetárním pohybem).

- Protože  turbo míchačka míchá rychle, tření ve směsi se značně zvyšuje, je evidentní, že i příkon musí být podstatně vyšší, je třeba mít silnější motor, který konzumuje více  energie ( viz kopie tabulky turbo míchačky LIEBHERR). Z toho plynoucí i zvýšené náklady na provoz.

- Velmi důležitou okolností je, že uprostřed talířové míchačky ztrácíte značně místa k míchání, kdežto u míchačky s valčíkovým pohybem je celý  prostor míchačky  využíván k míchání. Turbo míchačky musí mít tedy zákonitě daleko větší průměr,např. při kapacitě 2 m3  dělá průměr 2 800 mm. To je také důvod, proč naše mobilní míchačka MOB nemá žádného konkurenta ve velikosti 2 m3.

- Celkově řečeno míchačka  Skako  - Dinamix je zpočátku dražší než turbo, ale dále neustále šetří peníze – na menší spotřebě cementu, na menší spotřebě energie, na opotřebovaných dílech, na menší údržbě ( protože pokaždé, když je nutno zastavit výrobu pro výměnu lopatek nebo pancéřování, tak to stojí peníze a navíc práci) Důkazem, že turbo míchačky míchají spíše špatně je fakt, že výrobci se dále snaží vylepšovat kvalitu míchání nainstalováním virblu – malé rychle se točící vrtulky do míchačky. Ta trochu zlepší špatnou kvalitu míchání (ale také zvedne spotřebu energie a náhradních dílů).

 

c) Horizontální míchačky (Elba, Simem, OMG, BHS Santoffen, Teka atd.)

- Jsou zajímavé z hlediska zabírané plochy : při stejném výkonu zabírají méně místa

- Jsou jednoduché , co se týká pohonu

- Nemíchají příliš dobře, protože principem míchání je v tomto případě gravitace ( ramena nadzvedávají míchanou směs a ta pak padá vlastní vahou). Míchačka se hodí pro větší a velké kamenivo – např. beton do přehrad. Ale vy přece nechcete dělat beton do přehrad? Pro suchý beton s málem cementu nemíchají dobře a cement není tak dobře roztroušen jako v planetární míchačce.

- Navíc je zde problém s utěsněním unašeče lopatek, beton napadá do unašeče a ten ho poškodí.

Pro odstranění tohoto problému se výrobce snaží vyvinout systém tlakového mazání : to ale konzumuje mnoho vaseliny, není ještě vyvinuto a přidělává hodně problémů s údržbou.

 

d) Vrtulové míchačky (Eirich) 

 - vrtule je umístěna u dna míchačky, otáčí se velmi rychle a vytváří Vortexův efekt – vřeteno.  3 nevýhody rychlého otáčení jsou  : zahřívání betonu ( s bezprostředním zahájením tvrdnutí cementu), velká spotřeba energie nezbytná pro pohon, značné opotřebovávání vrtule.

- Při nainstalování sondy pro měření vlhkosti v míchačce není zabezpečeno seriozní měření, neboť v provzdušněném betonu se vytvářejí chyby při čtení – mění se vzduch – beton – vzduch atd.

- V místě unašeče vrtule je také často problém s utěsněním

- Výsledkem je , že zákazníci, kteří mají míchačku Skako   si při nakupování nové míchačky kupují opět  Skako, ale ti co mají Demler si už většinou nekupují nový Demler.

 

e) Míchačky s otáčející míchací nádobou

- Je to Rolls mezi míchačkami : velmi dobře míchá, ale je extrémně drahá. Ospravedlňuje rozdíl v kvalitě míchání v porovnání s míchačkou s valčíkovým krokem takový křiklavý rozdíl ceny? My o tom pochybujeme.

- Navíc mechanismus vysypávání betonu je  komplikovaný ( z titulu otáčející se míchací nádoby) a náhradní díly jsou velmi drahé. Velkou nevýhodou je nemožnost nainstalování druhého vysypávacího otvoru na hotový beton, což prodlužuje výrazně vysypávací čas a tím se prodlužuje výrobní čas a snižuje se hodinová kapacita . Vytváří se i další problémy tam, kde jsou 2 vysypávací otvory při výrobě nezbytné.

^