BRUSNÉ - REKTIFIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ QUADRA

BRUSNÉ – REKTIFIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ QUADRA

V poslední době se stalo až určitou módou zbrušovat různě tvárnice na přesnou výšku.

Proto firma Quadra vyvinula speciální brusné zařízení – brusku zvláště i na betonové výrobky, které jsou dost tvrdé a nesnadno se brousí. Brousící zařízení se vyrábí jako jednostranná bruska, která brousí pouze 1 stranu tvárnice či výrobku nebo jako dvojstranná bruska, které brousí najednou obě strany tvárnice. Jedná se tedy o super kvalitní planparalelní broušení.

Jednostranné brusné – rektifikační zařízení mohou s výhodou použít ti výrobci, kteří používají k výrobě ocelové výrobní podložky ( tak, jak to např. nabízí výrobní technologie Quadra ), které zaručují velmi kvalitní rovná dna či spodky tvárnic.

Princip broušení spočívá v tom, že mezi jedním či dvěma rotujícími brusnými talíři projíždějí z jedné strany na druhou betonové tvárnice či jiné betonové výrobky.

Rektifikační bruska je pak doplněna přesným ovládáním a nastavováním zadané výšky výrobku. Tím je dosahována vysoká preciznost broušení s přesností na několik desetin milimetru.

Brusky jsou profesionálně navrženy, mají značný výkon a mohou být proto bez problému nainstalovány přímo do výrobní linky, kde jsou schopny zvládnout zbrousit celou výrobní a to i velkokapacitní produkci.

Řada zákazníků si však přeje naistalovat brusné zařízení zcela samostatně a brousit pouze vybrané druhy výrobků. Těm nabízíme samostatně stojící brusné zařízení, které může být doplněno pro zautomatizování výroby i manipulačními roboty Quadra při vkládání a odebírání betonových tvárnic či produktů.

Výhody broušených tvárnic začínají být známé i širší veřejnosti. Tvárnice se mohou zdít pouze na různá lepidla s minimální spárou. Podle různých údajů zveřejněných ve Francii se dosahuje úspory 40 – 60% a to jak ve zdícím čase, tak i v úspoře zdících malt. Tyto úspory předčí dražší cenu tvárnic. Navíc „realizované dílo“ je podstatně kvalitnější a krásnější než při tradičním zdění.

Je pochopitelné, že největšího úspěchu se dosahuje při broušení betonových skořepinových tvárnic nové generace (vyráběných na vibrolisech Quadra), které mají plná tenounká dna a tenké skořepinové stěny.

Můžeme proto realizovat zdi, které nejsou omítané a to z venku nebo zevnitř stavby podle vašeho přání. To se stává čím dál větší módou mezi architekty či ambiciozními zákazníky, zvláště použijeme-li barevné tvárnice. Vidíme to čím dál častěji i v časopisech. Takto byla realizována i Aréna Sazka v Praze.

Ale své opodstatnění má broušení např i tvarovek ztraceného bednění či různých jiných tvarovek, které velmi často mají v každém rohu různou výšku. Vyzdít kvalitně zeď z takových tvarovek je pak neobyčejně složité a zdlouhavé a neobejde se bez kbelíků s klínky. Zbroušené – rektifikované tvarovky pak můžete rychle a precizně pouze jednoduše lepit na lepidlo, přičemž realizovaná rychlost a kvalita zdi je nedostižná.

Závěrem

 Broušení vždy přinese velmi významnou přidanou hodnotu, která se pochopitelně promítne ve výlučnosti,nedostižnosti a estetičnosti zboží, ale tím i v ekonomickém efektu.

Na brusce Quadra můžete brousit libovolné betonové výrobky jako např. komínové elementy či různé dlažby.

Můžete také začít brousit pohledové boky tvárnic a tím nechat vyniknout přírodní kráse a struktuře betonu. Z takovýchto tvárnic je pak možno realizovat luxusní stěny jak v interierech, tak venkovní plášť stavby.

Je to navázání na pohledový beton „BETON BRUT“ uvedený do života architektem Le Corbusierem.

^