Automatické a poloautomatické výrobní technologie QUADRA na odlévání bet.výrobků (např. BET. PLOTŮ) - Wet cast QUADRA

BETONOVÉ PLOTY - WET CAST  QUADRA -
VÝROBNÍ  LINKY f. QUADRA  V RŮZNÉM PROVEDENÍ NA ODLÉVÁNÍ  VŠEMOŽNÝCH BETONOVÝCH  VÝROBKŮ S ODLOŽENÝM ČI OKAMŽITÝM ODFORMOVÁNÍM - NAPŘ. NA VÝROBU BETONOVÝCH PLOTŮ
___________________________________________________________________________

Na celém světě se zvyšuje poptávka po velmi kvalitním betonovém zboží všemožných tvarů, rozměrů a barev, pro nejroztodivnější použití, které mají společné, že se vyrábějí litím betonu -WET CAST. Firma Quadra pro tento účel vyvinula řadu výrobních linek s automatickým či skoro automatickým provozem, např. linku OPTIMAL - univerzální linku pro odložené i okamžité odformování https://www.youtube.com/watch?v=j1EZX2_EZIc, či linku R.E.L. pro okamžité odformování a další. 

Také linku DIFAL  2200 / DIFAL 2700 či další přímo na vaše přání,  vyrábějící různé betonové zboží (např. bet. ploty) metodou odloženého odformování. Dnes se nalije beton do formy a zítra se hotové zboží z formy vyklopí a dá na paletu. Na výrobu dohlíží operátor, který i vkládá armaturu do formy, jinak vše probíhá automaticky včetně odformování a paletizace.

 Ukázky možných výrobků a výrobních technologií v brožuře Wet cast  Quadra.  

 

POPIS  VÝROBNÍ  TECHNOLOGIE  DIFAL a video na : https://www.youtube.com/watch?v=xYHYob8Undg

 

    

Výrobní linka DIFAL se v principu  skládá ze 3 modulů :

z výrobního modulu, skladovacího modulu s pojízdným mostem a společného odformovacího a paletizačního modulu. Mezi výrobním a skladovacím modulem je nainstalován štosovač  a snášec  výrobních forem s kapacitou 10 ks , stejná dvojice se pak nachází i u paletizační jednotky.
Výroba probíhá pomocí výrobních forem kovových, plastových, polyesterových či  polyuretanových  umístěných v ocelových rámech. Vyrábí se 1 betonový výrobek, např. bet. plotová deska šířky 500mm, či 2 bet. desky šířky 250mm najednou, s možností různé délky max až 2500mm.

Výrobní formy se automaticky vždy naštosují do balíků po 10ks. Výška balíku je 700mm (10 forem po 70mm) Balíky se pak převážejí pojízdným mostovým jeřábem. Moderně navržená koncepce výrobní linky však umožňuje universální možnost změny druhu vyráběných výrobků. Je možno např. vyrábět několik bet. dlažeb vedle sebe nebo např. bet.rošty do kravínů a to libovolně tlusté, např. 100mm. Pak se do balíku o výšce 700mm neumístí 10 forem po 70mm ale pouze 6 forem o výšce  116,66mm. Výška balíku  musí být vždy 700mm ale výška formy může být různá dle vašeho přání. To umožňuje universálně využívat linku Difal pro nejrozličnější výrobu a různě tlusté  výrobky.

 

VÝROBNÍ   CYKLUS  LINKY  DIFAL

Řada výrobních operací probíhá současně najednou. Zatímco se výrobní forma s betonem vibruje, jiná výrobní forma se již automaticky stříká olejem a další, již naolejovaná, se posléze  přesune pod automatické dávkovací zařízení, jež  do ní s velkou precizností naváží žádané množství betonu pomocí nejmodernějšího elektronického vážícího zařízení. Zařízení se zároveň celé třese. Jiná už  čerstvým betonem naplněná výrobní forma čeká až se uvolní vibrační stůl a bude tam okamžitě přesunuta.

Vibrování výrobní podložky s formou probíhá na speciálně počítačově spočítaném vibračním stole s velmi silnými vibracemi, které proslavily f. Quadra, čímž z betonu  nevyskakují koustky, ve výrobcích je podstatně méně vzduchových bublin, výrobky jsou tedy pevnější, kvalitnější. Do vibrovaného betonu ve formě operátor vkládá armaturu a eventuelně dourovnává beton ve formě.
Výrobní čas  se tedy skládá pouze z času vibrování forem. Všechny ostatní výrobní úkony jsou dělány souběžně s výrobou, dalo by se říci "ve skrytém výrobním čase".
Tento  souběh  výrobních  operací  tak umožnil  rapidně zvýšit  výrobní rychlost a produktivitu, neboť  je  takto  možno  realizovat  2 výr. operace za  minutu, tedy 120 výr.  operací  za hod.

Po skončení vibrování je výrobní forma okamžitě přesunuta do štosovacího zařízení.

Když je ve štosovači umístěno 10 výrobních forem, pojízdný most tento balík odveze do vyzrávacího  prostoru, kde vytváří sloupce  po 60 ks, kde čerstvé výrobky zatvrdávají.

Po zatvrdnutí betonových výrobků pojízdný transportní most převeze balík 10 výrobních forem  do snášeče u odformovávacího a paletizačního modulu.

Z něj jsou pak přemísťovány do odformovávacího zařízení, kde se výrobky automaticky vyklopí z formy.

Paletizační jednotka výrobky následně ukládá  na expediční palety umístěné na skvěle navrženém otočném paletizačním stole. Výrobky je možno paletizovat buď vodorovně ve 3 vrstvách s proložkami ( ručně vkládanými ) nebo svisle ve 2 úrovních.
Pokud vyrábíme místo 1 desky šířky 500mm 2 bet. desky šířky 250mm najednou, paletizační jednotka s tím nemá žádný problém, napaletizuje jednu desku za druhou - je to dobře vidět na videu.

Když se exp. palety naplní, rotační stůl se otočí o 180⁰ a zboží je připraveno k odvozu a expedici.  

Nové exp. palety na druhé straně otočného stolu jsou však okamžitě připraveny přijímat nové betonové zboží, takže výroba se nemusí ani na okamžik zastavit, pokračuje naprosto bez přerušení. To je velmi vzácně jedinečné řešení.

Výrobní formy se mezi tím ještě otáčejí, aby se z nich vysypaly betonové zbytky a pak se přesouvají do štosovacího zařízení, ze kterého jsou  balíky po 10 kusech převáženy přímo do snášeče u výrobního modulu, ze kterého se posléze přesouvají do výrobního modulu pro zahájení nového výrobního cyklu, počínajíc olejováním a naléváním betonu, vše automaticky.

Celé výrobní zařízení je ovládáno nejmodernější elektronikou s programovatelným automatismem Schneider TSX 57 Premium. Ovládací pult je umístěn v blízkosti výrobního modulu. Dialog operátor - automatismus  se uskutečňuje pomocí dotykového displeje "12" palců v diagonále. Na dotykovém displeji je možno nastavovat parametry výroby a zobrazovat okamžitý stav výroby, takže máme dokonalý přehled o výrobě.

V každém okamžiku během automatické výroby může operátor neobyčejně snadno přizpůsobovat výrobu, měnit parametry aniž by to mělo jakýkoliv nežádoucí vliv či zpomalení  probíhající výroby.

Aby bylo možné také měnit okamžitě a jednoduše během výroby všechny parametry u paletizačního modulu, je tam speciálně namontován druhý snadno přístupný ovládací panel.

Řídící automat, zobrazovací displeje  i modem jsou zapojeny v síti Ethernet.

Všechny motorizované pohyby jsou doplněny frekvenčními měniči pro zabezpečení progresivního zrychlování a zpomalování  všech pohybů. Frekvenční měniče  jsou zapojeny v sofistikované  síti  "Bus de terrain".

 

ASISTENCE - NÁPOMOC  PŘI  VÝROBĚ

Značná pozornost je věnována maximální nápomoci při výrobě. Všechny parametry nastavení jsou okamžitě ukládány do pamětí, ze kterých jsou také automaticky vyvolávány podle typů vyráběných produktů. Každý výrobek může mít svůj výrobní recept se všemi v pamětích  uloženými parametry výroby.

Řady produktů mohou užívat stejný výrobní recept. V paměti je možnost zaregistrování  až 99 výrobních receptů. Vysvětlující texty jsou jasné, detailní a přeložené do řady jazyků včetně češtiny.

Řídící dotyková obrazovka nabízí obrazovou grafickou prezentaci celé výrobní jednotky s LED signalizací všech výrobních uzlů navíc se zobrazením už ujetých délek drah či výšek s číselným údajem a umožňuje operátorovi  snadno a rychle vizualizovat okamžitý stav výrobního cyklu.

Řídící jednotka umožňuje také precizní správu celé výrobní linky :
jsou zaznamenávány a prezentovány všechny údaje o probíhající výrobě - čas výrobního cyklu, množství betonu při plnění, denní produkce, účinnost výrobní linky v %, příčiny pozastavení výroby atd. Máte okamžitý dokonalý přehled o výrobě.

Všechny tyto údaje jsou neustále memorizovány a mohou být kdykoliv i retroaktivně presentovány  operátorovi za minulé období. Důležité je i zobrazení využití pracovní směny, přehled o zastaveních výrobní technologie, časů a důvodů zastaveních,  součty časů přerušení výroby. % využití prac. doby.

 

SERVIS A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

 V případě poruchy se informace o druhu závady a její umístění objeví přímo na řídícím displeji.

Servis je možno také provádět na nejvyšší možné úrovni elektronicky prostřednictvím internetu přes modem přímo v naší továrně ve Francii. V případě závady se napojí naši specialisté ve Francii na řídící software a snadno okamžitě identifikují závadu. Informují vás, jak závadu odstranit. V případě potřeby náhradního dílu, jej ještě večer vyskladní, v noci letecky přepraví do ČR a druhý den vám jej doručí zásilková služba až k vám.

 

VÝROBA  A  VÝROBNÍ  KAPACITA  LINKY  DIFAL

Výrobní linka DIFAL je určena např. na výrobu plochého betonového zboží jako např. betonových plotů.

Máme  2 standardní nabídky DIFAL  2200 a DIFAL 2700, ale na vaše přání vám navrhneme přesně odpovídající výrob. linku.

Linka Difal 2200 má výrobní formy velikosti 2200 x 560 x 70mm  a je určena pro

výrobky  max. délky 2000 x 500 x 35 mm či tlustší dle vašeho přání. Můžeme na ní však místo 1 výrobku o šířce 500mm vyrábět 2 výrobky o šířce 250mm.

Linka Difal 2700 má výrobní formy velikosti 2700 x 568 x 70mm  a je určena pro výrobky  max. délky 2500 x 500 x 35 mm či tlustší dle vašeho přání.

Běžně dodáváme výrobní formy  o výšce 120 mm pro tloušťku betonových výrobků 100 mm.

 

VÝROBNÍ   RYCHLOST

Výrobní zařízení Difal vyrábí rychlostí 2 operace za minutu, tedy 120 operací za hodinu.

Standardní linka Difal obsahuje 720 výrobních forem pro 720 ks výrobků zhotovených za den.

Máme i linku Difal s 1 440 ks výrobních forem pro výrobu 1 440 ks výrobků za den. Můžeme navrhnout i větší.

Pokud budete výrobní prostor vyhřívat na 30°C, můžete uskutečňovat 2 výrobní operace za den a zvýšíte tak výrobní kapacitu na 2 880 výrobků za den.

 

DVOJNÁSOBNÝ   DIFAL

Máme také výrobní linku Difal double, na které lze vyrábět najednou hned 2 betonové desky šířky 500mm vedle sebe. Protože jsou delší pojezdové vzdálenosti, výrobní rychlost jedné výr. operace je 50 vteřin. Výrobní kapacita se tedy zvýší cca o 30% proti jednodeskové  lince, tedy
na cca 1800 ks výrobků za den.

Opět pokud budete výrobní prostor vyhřívat na 30°C, můžete uskutečňovat 2 výrobní operace  za den a zvýšíte tak výrobní kapacitu na 3600 ks výrobků za den.

 

MODUL  PRO  OKAMŽITÉ  ODFORMOVÁNÍ

K lince Difal je však  možno dokoupit i  výrobní  modul  pro okamžité   odformování. Beton se automaticky nalije  do formy, ta se pak otočí nohama vzhůru, betonový výrobek  se  vyklopí z formy,  která  se  okamžitě  vrací do  výchozí pozice, kde je do ní automaticky  naléván  další beton.  Vyklopený  výrobek  se  uskladní a  druhý den  po  zatvrdnutí  se  paletizuje.  Vše  je prováděno automaticky. Díky  tomuto  modulu,  který je možno nainstalovat vedle výrobního modulu  pro  odložené  odformování  lze  změnit  DIFAL  na  výrobní  linku  s  okamžitým odformováním.  Výhodou  je,  že k výrobě  stačí  pouze 1 forma. V tomto případě se však musí uskutečňovat  všechny  výrobní  postupy  jeden  za druhým - čištění  formy,  olejování  formy, plnění formy betonem, vibrování, vyklápění výrobku - činí délka jedné výrobní operace 3 minuty, tedy pouze 20 operací za hodinu.


Plán výrobní linky Difal na vyžádání.


Tady jsou odkazy na naše zákazníky, kteří vyrábějí na našich výrobních technologiích Quadra:

http://www.mehat.fr
http://www.rousseauclotures.fr/nos-produits/
http://www.penezherman.com/44-clotures
http://www.clotures-nicolas.fr/
http://www.daulouede.fr/clotures-beton-ecran/  
 
 https://www.fabemi.fr/division-environnement/     mají 15 továren a převážná většina technologického zařízení je 
                                                                                od  f. Quadra
^